Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

DUHOVNI ELEKTRICITET
 
Džulija Kamerun

Za većinu nas ideja da tvorac podstiče stvaranje jeste prilično radikalna misao. Skloni smo mišljenju, ili bar strahu, da su kreativni snovi egoistični, nešto što nam Bog ne bi odobrio. Napokon, naš kreativni umetnik je u duši dete i sklon detinjastom razmišljanju. Ako naši roditelji izraze sumnju u naše kreativne snove ili ih ne odobravaju, mi ćemo verovatno projektovati isti stav prema njihovom bogu. Ovakvo razmišljanje mora da prestane.

Ono o čemu mi govorimo jeste indukovano, ili prizvano, duhovno iskustvo. Ja taj proces nazivam duhovnom kiropraktikom. Radimo određene duhovne vežbe kako bismo postigli sjedinjavanje s kreativnom energijom kosmosa.

Ako o kosmosu mislite kao o ogromnom električnom moru u koje ste uronjeni i od kojeg ste nastali, otvaranje prema vašoj kreativnosti menja vas od nečeg što besciljno pluta morem u nešto što deluje, ima svest i predsatvlja aktivni deo tog ekosistema.

Kao učitelj često osećam prisustvo nečega transcedentalnog, duhovnog elektriciteta ako baš želite, i počela sam da se oslanjam na to u prevladavanju svojih sopstvenih ograničenja. Izraz "inspirisani učitelj" smatram veoma doslovnim komplimentom. Mnogo snažnija ruka nego što je moja podstiče nas na delovanje. Hrist je rekao "Gdegod se skupilo dvoje ili više, ja sam među njima". Izgleda da se bog kreativnosti oseća isto tako.

Suština kreativnosti je iskustvo mističnog jedinstva. Suština mističnog jedinstva je iskustvo kreativnosti. Oni koji govore o duhovnosti rutinski Boga nazivaju tvorcem, ali retko vide umetnika kao stvaraoca u doslovnom značenju. Ja predlažem da pojam stvaraoca shvatite itekako doslovno. Vi pokušavate da stvorite kreativni savez, umetnik umetniku s Velikim Tvorcem. Prihvatanje ove ideje može umnogome proširiti vaše kreativne sposobnosti.

Muzika ove opere (Madam Baterflaj) darovana mi je Božjom milošću; bio sam samo njen instrument koji je note zapisivao na papir i muziku prenosio auditorijumu.

 
Đakomo Pučini

Dok radite alatima u ovoj knjizi, dok izvršavate nedeljne zadatke, pokrenućete mnoge promene. Najvažnija među tim promenama biće pokretanje sinhronicicteta: mi se menjamo, a kosmos unapređuje i proširuje tu promenu. Za to imam bogohulni stenogram kojeg držim zalepljenog na svom pisaćem stolu: "Kreni i zarada će doći".

Moje iskustvo, kao učitelja i umetnika, pokazalo je da i kosmos može da napreduje kada napravimo pomak od nade na samo stvaralaštvo. To je pomalo kao otvaranje na vrhu irirgacionog sistema. Kad jednom sklonimo poklopce, mlaz kreće.

Ideje dolaze direktno od Boga.

 
Johanes Brams

Još jednom kažem, ne tražim od vas da poverujete u ovo. Ne morate da verujete u Boga kako bi se dogodio ovaj kreativni pomak. Od vas jednostavno tražim da posmatrate i beležite ovaj proces dok se razvija. U stvarnosti ćete pomoći u rađanju svoje sopstvene kreativnosti i moći ćete da vidite njen napredak.

Moramo prihvatiti činjenicu da je kreativni puls u nama zapravo Božji stvaralački puls.

 
Džozef Čilton Pirs

Kreativnost je iskustvo, za mene duhovno iskustvo. Nije važno kako razmišljate o tome: kreativnost koja vodi duhovnosti ili duhovnost koja vodi kreativnosti. Zaparvo, ja ne pravim razliku između to dvoje. U svetlu takvog iskustva, celo pitanje vere se smatra zastarelim. Kao što je Karl Jung u poznijim godinama odgovorio na pitanje o veri:"Ne verujem. Znam".

Mogućnost stvaranja u ljudskim bićama zamisao je Božja.

 
Meri Dali

Sledeći duhovni principi su temelji na kojima se može graditi ponovno kreativno otkrivanje. Pročitajte ih jednom dnevno i pažljivo osluškujte svoj unutarnji glas i da li se nešto pomaklo stavovima ili verovanjima.

Nad svakom vlati trave bdi njen Anđeo koji joj šapuće: "Rasti, rasti".

 
Talmud

 

Osnovni principi

1. Kreativnost je prirodan poredak života. Život je energija, čista, kreativna energija.

2. Postoji kreativna snaga skrivena u dubini, a koja utiče na ceo život, uključujući i nas same.

3. Kada se otvorimo prema sopstvenoj kreativnosti, otvaramo se prema kreativnosti stvaraoca u nama i našim životima.

4. Mi sami smo kreacije. I zauzvrat moramo da nastavimo kreativnost tako što ćemi i sami biti kreativni.

5. Kreativnost je Božji dar. Kada je upotrebljavamo, vraćamo svoj dar Bogu.

6. Odbijanje kreativnosti je samovolja, pobijanje naše prave prirode.

7. Kada se otvorimo prema istraživanju naše kreativnosti, otvaramo se prema Bogu, dobrom urednom pravcu.

8. Nakon otvaranja svojih kreativnih kanala moežet da oečkujete mnoge sitne, ali važne promene.

9. Potpuno je bezopasno otvarati se sve većoj i većoj kreativnosti.

10. Naši kreativni snovi i čežnje dolaze iz božanskog izvora. Kako se približavamo našim snovima, približavamo se Bogu.

 

Stvaraoci su nalik sveštenicima jer misle samo na Boga.

 
Stefan Grapeli,
muzičar

Muzika koju sviramo ustvari je sam život.

 
Luis Armstrong

Stvaralaštvo je zov svemira. Delo čini čujnim taj zov.

 
Piter Kostenbaum

Ne slikam ono što vidim,

nego ono u šta verujem. Vera pruža vidik.

 
Amos Ferguson

Zašto bismo svi koristili svoje stvaralačke snage?...

Zato što ništa ne čini ljude velikodušnijima, radosnijima, življima i saosećajnijima, toliko ravnodušnima prema gomilanju stvari i novca.

 
Džulija Kamerun

Poglavlje iz knjige "Put umetnika" Džulije Kamerun

 

Duhovni put oslobađanja kreativnosti

Zbog svoje moći da menja ljudske živote ova knjiga je postala svetski bestseler, sa preko pola miliona prodatih primeraka.

Ovaj izuzetni priručnik nas podučava efikasnoj metodi u svim oblastima stvaralaštva.

Uz pomoć njega ćemo savladati uverenja, strahove i osećaj krivice koji nas ograničavaju i koče kreativni proces.

Sa osnovnom misli-vodiljom da je stvaralačko izražavanje prirodni pravac i smisao celokupnog života, Džulija Kamerun vodi čitaoca kroz "program dvanaest nedelja", koji je posvećen podsticanju kreativnosti i razvoju slobodne igre mašte.

Put umetnika povezuje stvaralaštvo sa duhovnošću, jer pokazuje kako da uronite u izvor Sveobuhvatne snage koja sjedinjuje ljudsku kreativnost sa tvoračkim energijama Kosmosa.

Knjiga vodi čitaoca kroz niz vrlo delotvornih vežbi kojima će svako moći da podstakne igru mašte i u njoj pronaći nove stvaralačke ideje.

Bez obzira kakva su vaša duhovna ili umetnička stremljenja, Put umetnika će vas uvesti u svet snage i mudrosti koji će duboko odjeknuti u vašoj stvaralačkoj duši..

 

Izdavač: IP Eshoteria - Beograd

 


Back Više informacija: www.esotheria.com