Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

LEKCIJA IZ ISTORIJE MAGIJSKOG REDA
  A.K.

prevod: Dragan Paripović

7. Pre izvesnog vremena otkriven je i dešifrovan od strane nekih Studenata određeni broj šifrovanih rukopisa. Rukopisi su privukli pažnju jer je izgledalo da potiču od Rozenkrojcera. Razume se, naravno, da ispravnost ove tvrdnje nije od velike važnosti, jer vrednost takve literature stoji sama po sebi, i ne određuje je reputacija navodnog izvora.

8. Među rukopisima se našao i jedan na kome je stajala adresa određene osobe u nemačkoj, poznate kao S.D.A. (Ana Spengel) i u skladu sa dobijenim uputstvima osnovan je Red koji je delovao polutajno.

9. Neko vreme posle toga S.D.A. je umrla: dalji zatevi za pomoć naišli su na odlučno odbijanje ostalih saradnika S.D.A. Jedan od njih je napisao da se na projekat S.D.A. od početka gledalo sa neodobravanjem. Ipak, pošto je neprikosloveno pravilo Adepata da se nikada ne mešaju u sud drugih osoba-a pogotovo ne u sud jednog od njih, i to visoko cenjenog-oni su se uzdržali od aktivnog suprostavljanja. Adept koji je ovo napisao dodao je još kako Red već ima dovoljno znanja koje će ga, to jest njegove članove, osposobiti da uspostavi magijsku vezu sa adeptima.

10. Ubzo potom, jedan od njih, po imenu S.R.M.D. (Semuel Lidl Mek Gregor Meters) obznanio je Redu da je uspostavio vezu i da je on zajedno sa još dvojicom određen da upravlja Redom. Izdati su nanovo prerađeni rituali i sveže znanje je poteklo.

11. Sada nam valja preskočiti nesrećne manipulacije koje su obeležile naredni period. U potpunosti se pokazalo da je nemoguće rasvetliti zapletene činjenice.
Zadovoljimo se zato zapažanjem da je S.R.M.D. smrt jednog od dvojice njegovih saradnika kao i slabost drugog, omogućila da postane jedini autoritet. Rituali su se pretvorili, iako su još uvek sadržali dovoljnu dozu naučnosti, u visokoparne recitatorske besmislice; znanje se pokazalo bezvrednim iako je bilo ispravno; jer zalud je, pa makar i ne toliko svetle i skupocene bisere, bacati svinjama.
Ispiti su se pretvorili u pravu sramotu poštu je bilo nemoguće ne položiti ih. Nepodobni kandidati bivali su prihvatani ako ni zbog čeg drugog a ono zbog njihovog ovozemaljskog blagostanja.

Ukratko, red više nije bio uspešan u Inicijacijama.

 

12. Izbio je skandal a sa njim i rascep.

13. Negde 1900. godine neki brat P. (Alister Krouli), podrvgao je strogoj proveri na jednoj strani S.R.M.D.-a, a na drugoj Red sam.

14. Pronašao je da S.R.M.D. mada donekle sposoban istraživač i magičar izuzetnih moći, nikada nije postigao potpunu inicijaciju; štaviše pao je sa svog prvobitnog položaja jer je nesmotreno prizvao sile zla koje su bile odveć užasne i jake da bi im se mogao odupreti.
Tvdnje Reda da na njega motre istinski Adepti bila je definitivno osporena.

15. U Redu, izuzev dva očigledna izuzetka, on nije naišao ni na koga ko je bio spreman za Inicijacije bilo koje vrste.

 

16. Ubrzo potom, uz pomoć svog tajnog znanja uništio je i Red i njegovog vođu.

17. Pošto ni sam nije bio potpuni Adept, Duh ga je bacio u Divljinu gde je proveo šest godina, proučavajući pomoću svetla razuma svete knjige i tajne sisteme inicijacija svih zemalja i doba.

18. Na kraju, dodeljen mu je visoki rang na kome čovek postaje gospodar znanja i inteligencije, a ne više i njihov rob. On je shvatio neprikladnost nauke, filozofije i religije; i izložio kontradiktornu prirodu sposobnosti mišljenja.

19. Vrativši se u Englesku, svoja postignuća ponizno je položio pred stopala izvesnog D.D.S.-a (Džordž Sesil Džouns), koji ga je bratski prihvatio i priznao mu zvanje ranga, teškom mukom stečenog.

20. Odmah zatim, dva adepta su se posavetovala, govoreći: Zar se ne bi moglo napisati da će patnjama doći kraj? Tako su odlučili da vaspostave novi Red, koji će biti pročišćen od grešaka i zabluda prethodnog Reda.

21. Iako je njihov rang među Adeptima bio visok, to nije bilo moguće ostvariti bez Ovlašćenja. Odlučili su da pripreme sve stvari, bitne i manje bitne, za dan kada budu primili takvo Ovlašćenje, pošto ni sami nisu znali gde da pronađu Adepte višeg ranga od njihovog ali im je bilo poznato da je uravnoteženje simbola pravi način da se privuče njihova pažnja. Pre nego što se Bog useli u njega, Hram treba da bude izgrađen.

22. Tako je P. po nalogu D.D.S.-a, u skladu sa svojim tajnim znanjem i mudrošću pripremio sve, birajući samo one simbole koji su zajednički za sve sisteme a energično odbacujući sva imena i reči za koje bi se moglo pretpostaviti da sadrže neku religioznu ili metafizičku teriju. Našao je kako je to nemoguće u potpunosti postići s obzirom da svaki jezik ima svoju istoriju: na primer upotreba reči duh (spirit) upućuje na sholastičku filozofiju kao i na hindu i taoističke terije o ljudskom duhu. Na isti način, teško je izbeći navođenje na neke nepoželjne predrasude prilikom korišćenja reči "Red", "Krug", "Skup", "Društvo", "Bratstvo", ili kakve druge reči koje označavaju grupu Inicijanata.

23. Zbog toga je namerno potražio utočište u maglovitosti. Ne zbog toga da bi zaklonio istinu od neofita već da bi ga upozorio da ne obraća pažnju na nebitno. Ako bi kandidat čuo ime nekog boga, da ne bi brzopleto pretpostavio kako se ono odnosi na nekog opšte poznatog Boga, a ne onog jedinog koji je njemu poznat. Ili, ako bi ritual progovorio pojmovima (ma koliko maglovitim) koji kao da sadržavaju egipatsku, budističku, indijsku, persijsku, grčku, jevrejsku, hrihćansku ili muslimansku filozofiju, neka on to shvati kao nesavršenstvo jezika, literarno ograničenje, a ne kao duhovno predubeđenje čoveka P.

24. Posebno neka se čuva otkrivanja utvrđenih sektaških simbola u učenju svog majstora i neka se čuva predvođenja nepoznatih stvari u poznate pojmove, što će sigurno biti jedno od njegovih velikih iskušenja.
Mi revnosno radimo na tome, dragi Brate, da ti se u ovome nikada ne izgubiš; jer mnogo je svetih i čestitih ljudi doživelo propast. Zbog toga su svi javni sistemi izgubili suštinu mudrosti.

Tragali smo za otkrovenjem tajne a samo smo je oskrnavili.

25. Dakle, pošto je tako P., pod vođstvom D.D.S.-a, teškom mukom pripremio sve (kao što ruka piše a svesni um, ne zalazeći u detalje, aplaudira ili izražava neslaganje sa završnim delom), stvari su se slegle u tišini dok je zemlja stajala poorana.

26. U međuvremenu su se ovi Adepti intenzivno bavili Velikim Delom.

27. Pravovremeno, slično kao što procvalo drvo donosi plod u tačno određeno vreme, sve ove muke su okončane, i ti Adepti i njihovi pratioci primili su nagradu za kojom su tragali-primljeni su u Večni Nevidljivi Red, koji nema imena među ljudima.

 

28. Tako su oni, što sa osmehom na licu napustiše domove, posede, žene i decu da bi izveli Veliko Delo mogli mirno i nepokolebljivo odbaciti i samo Veliko Delo; jer je to poslednja i najveća projekcija Alhemičara.

29. Takođe se uzdigao i V.V.V.V.V., visoki Adept ranga Majstora hrama (ili se barem toliko otkrio Oslobođenim Adeptima), i njegova kazivanja sačuvana su u Svetim Spisima.

30. To su LiberAl vel Legis, Liber Cordis Cincti Serpente, Liber Liberi vel Lapidis Lazul i drugi, čije će ti postojanje jednoga dana možda biti otkriveno. Pazi da ih ne tumačiš ni u Svetlu ni u tami, jer se samo u L.V.X. (Prosvetljenje unutrašnjeg Boga) oni mogu shvatiti.

31. D.D.S.-u O.M. (A.Krouli kao Oslobođeni Adept- 7=4) i još jednom poverio je zvanje trijade, koje su oni redom preneli drugima, a ovi ponovo dalje, tako da Red Inicijata može biti savršen od Krune pa sve do Kraljevstva (Od Ketera do Malkuta) pa i iznad.

32. Jer savršenstvo ne počiva na vrhovima niti u podnožjima, već u skladnoj Harmoniji jednog sa svime.

The Sigillum Sanctum Fraturnitatus A A- the Holy seal of the Brotherhood of the Silver Star

 

U ovom kratkom tekstu iz LXI Krouli na sebi svojstven način opisuje nestajanje magijskog reda Zlatna Zora i nastajanje Reda Srebrne zvezde (A.A.)

Kao što piše na jednom drugom mestu čitanje ovoga se Beleži...

 

  Home