Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

LIBER LIBERI vel LAPIDIS LAZULI

Alister Krouli
prevod i prepev Dragan Paripović

SUB FIGURA
VII

VOLJNO OSLOBAĐANJE ADEPTA EGZEMPTA OD SVOG ADEPSTVA OVO SU REČI ROĐENJA MAJSTORA HRAMA
III

 

 1. Bio sam sveštenik boga Amon-Ra u gradu Tebi.
 2. Ali pojavi se Bahus sa svojom svitom devojaka oblivenih vinom, devojaka u crnim plaštevima; a Bahus, poput fauna, u sredini!
 3. Bože! Kako sam samo gnevno izletao napolje i rastezao hor!
 4. Ali u mome hramu stajaše Bahus kao sveštenik Amon-Ra-a.
 5. Zato se otisnuh divlje za devojkama-put Abisinije, i tamo se radosno nastanismo.
 6. Bejaše silno dobro, da, do mile volje i mile miline.
 7. Tamaniću zrelo i nedozrelo voće u slavu Bahusa.
 8. Hrastove kolonade, sa niskama oniksa i opala i sardoniksa vode do te tamnozelene verande od malahita.
 9. Tu se nalazi kristalna školjka, u obliku ostrige-O slavni Prijape! O divoto Velike Boginje
 10. U nutrini je biser.
 11. O Biseru! Ti si se izlegao iz veličanstvenog užasa boga Amon-Ra.
 12. A onda, ja, sveštenik, opazih u srcu bisera luč postojanu.
 13. Tako sjanu da ne mogasmo u nju gledati! Ali gle! Tu je kao krv crvena ruža na raspeću od žeženog zlata.
 14. Pa ja sam obožavao Boga, Bahuse! ti si ljubavnik mog Boga!
 15. Ja, sveštenik Amon-Ra-a, koji sam tolike mesece, o tolike mesece gledao Nil gde protiče, ja sam mladi faun sive zemlje.
 16. Uvešću svoj ples u Tvoje tajne obrede, a moje tajne ljubavi biće slatke u Tebi.
 17. Imaćeš ljubavnika međ' gospodarima sive zemlje.
 18. Ovo će ti on doneti, i bez toga sve je ništavno; jedan ljudski život proliven zarad tvoje ljubavi nad Mojim Oltarima.
 19. Amen.
 20. Neka se to što pre desi, o Bože, moj Bože! Bolujem za Tobom bazam sam, sasvim sam, međ mahnitim pukom, u sivoj zemlji čame.
 21. Ti ćeš ustoličiti užasnu pustu Stvar greha. Oh, kakve radosti! položiti taj kamen temeljac!
 22. Stajaće osovljen na visokoj planini; jedino moj Bog će se njime pričestiti.
 23. Stvoriću ga od jednog rubina; biće vidljiv sa velike daljine.
 24. Dođi! Hajde da uzburkamo zemaljske posude; u njima da vri čudno vino.
 25. Ono vri pod mojom rukom; preplaviće čitav nebeski svod.
 26. Ti si iza mene; i ja vrištim od lude razdraganosti.
 27. Tada prozbori snažni lturiel: hajde da obožavamo i to nevidljivo čudo!
 28. Tako se i zbi, i arhanđeli zadaždiše nebom.
 29. Čudan i mističan, stajao sam prizivajući Te, nalik na žutog princa što zaziva moćna jata veličanstvenih sivih ptica sa Severa.
 30. Ne dopusti im da svojim krilima i kricima pomrače sunce!
 31. Neka uminu oblik i od obilka oblici!
 32. Miran sam.
 33. Ti si morski orao, a ja veliki crveni pelikan u vodama zalazećeg sunca.
 34. Nalik sam na crnog evnuha; A ti si jatagan. Odrubio sam glavu onog svetlucavog, što lomi hleb i so.
 35. Da! Odrubio sam-i krv kao da načini povečerje na lapis lazuliju Kraljeve Spavaone.
 36. Odrubio sam. Ceo svet beše skrhan moćnim vetrom, dok je neki glas urlikao neljudskim jezikom.
 37. Razbirem taj užasni glas prvotne radosti; hajde da ga sledimo na krilima vetra, sve do svete kuće Hator; hajde da prinesemo pet dragulja krave na njen oltar!
 38. Ponovo taj neljudski glas!
 39. Ubacio sam tvoj džinovski teret u čeljusti vetra, skršio ga i nadvladao, i vetar me ponese preko mora.
 40. Ima jedan čudni bledunjavi Bog, bog bola i smrtonosnog greha.
 41. Moja duša udara sama na se, poput škorpiona okruženog vatrom.
 42. Tog bezbojnog Boga obratnog lika, tog tananog Boga smeha i razdraganosti, tog mladog drskog Boga, njega ću služiti.
 43. Jer otuda sledi neizreciva patnja.
 44. Prema kojoj samoća velikog sivog mora nije ništa!
 45. Ali zlo je zadesilo narod sive zemlje, moj Bože!
 46. Dopusti da ih umirim svojim ružama!
 47. Oh Ti slatki Bože, kobnoga smeška!
 48. Ukrao sam Te, Svevišnji, kao purpurnu šljivu sa sunčanog drveta. Kako se samo rastapaš u mojim ustima, Ti posvećenja šećerlemo Zvezda!
 49. Čitav svet je siv pre mojim očima; kao stara, isisana vinska mešina.
 50. Svo njegovo vino je na ovim usnama.
 51. Ti si me začeo na memrmernom Kipu, Bože moj!
 52. Iz ploti ledeno hladnog izbija studen milion meseca; to telo tvrđe je od dijamanta večnosti. Kako da se probijem do svetlosti?
 53. Ta to si Ti, O Bože Mili moj! moje dete! moja igračko! Ti si kao buket devica, kao jato labudova na jezeru.
 54. Osećam suštinu mekote.
 55. Čvrst sam, snažan i muževan; ali Ti samo dođi! Biću nežan, krhak i ženstven.
 56. Izmoždiće me vinska presa Tvoje ljubavi. U molepstvlju bolne Ljubavi kapaće moja krv po Tvojim ognjenim stopama.
 57. Cvetaće neki novi cvetovi na livadama, neko drugo grožđe će se brati u vinogradima.
 58. Pčele će prikupljati novi med; pesnici će pojati novu pesmu.
 59. Biću vrlo obilno nagrađen Patnjom Jarca; a Boga čiji presto nose pleća Vremena, zahvatiće slatki dremež.
 60. I tada će sve ono što je zapisano biti ostvareno: da, biće ostvareno.