Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRAJ IGRE
Milovan Mića Jovanović
 
       
 

Čitajući ovu knjigu možda ćete saznati:

Da li ce se novi mesija pojaviti na Balkanu ili na krajnjem zapadu Evrope i da li će se to uskoro desiti?

Kako se snovi mogu kontrolisati i biti budan u snu?

Da li su i koliko budući događaji unapred predodređeni?

Šta određuje sudbinu?

Šta su vreme i prostor?

Postoje li "Zvezdane kapije" i da li ih savremena nauka prepoznaje?

Postoje li đavoli i demoni i kako se "prave"?

Zasto stradaju nevini i svetinje? Da li je smrt srpskog premijera Đindjica viđena jos '97?

Postoji li seljenje duša - reinkarnacija i da li za to postoje primeri i dokazi?

Kada je i zašto reinkarnacija ukinuta u hrisćanstvu?

Da li postoje originalna (tajna) dokumenta iz ostavstine ser Arnolda Krajsa u kojima su nepoznati radovi Štajnera, Blavacke i Mesinga?

O autoru


Milovan Mića Jovanović spada u najistaknutije duhovne pregaoce sa našeg prostora. Svoje kontakte sa višim sferama i bićima koristio je za isceljenja i pomoć brojnim znanim i neznanim ljudima. Takođe od saznanja koje je ovim putem dobijao nastala su brojna predavanja, radionice i šest knjiga...

Do sada objavljene knjige:
   
  Seme kosmičkog znanja 1, 2
  Ontološke priče
  Pečat na ledu
  Putnici

 

 
   
  Odlomci iz knjige: Kraj igre (pdf 142 KB)  
     
 

Izdavač: Dan Graf
Beograd , 2006

 
 
 
ALHEMIČARSKI PRIRUČNIK
Frater Albertus
 
       
 

Alhemičarski priručnik predstavlja veliki doprinos istraživanju Alhemije. Ono što se nekada prenosilo pod zavetom tajnosti ovde je prikazano jednostavnim jezikom. Po prvi put, iskreni poklonici imaju priliku da dobiju jasan i sažet, praktični priručnik. Osnovni principi alhemije su ovde u potpunosti objašnjeni. Date su i smernice za formiranje kužne laboratorije sa ilustracijama opreme koju treba napraviti. Slede postepene instrukcije za izvođenje dela Manje Cirkulacije, alhemijske transformacije unutar biljnog carstva, što predstavlja neophodan uvod u rad sa mineralima. Autor definiše alhemiju kao "povišavanje vibracija". U svom predgovoru novom izdanju Izrael Regardije tvrdi da, "...ne samo da je zadatak alhemičara bio pročišćavanje metala i lečenje svih bolesti ljudske rase, nego je on verovao da je alhemija nauka i veština koja zna da objedini sve druge naučne discipline i tako pomogne čoveku da razvije svoje intelektualne i duhovne sposobnosti."

 

 
     
  Sadržaj (pdf 97 KB)  
  Odlomci iz knjige: Alhemičarski priručnik (pdf 150 KB)  
     
 

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Babun"

IP BABUN
p.fah 192
11001 Beograd 6
E-mail: babun@sezampro.yu