Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOĆ ŽENE
Morin Mardok
 
       
  Upravo kao što muška potraga ima svoje psihološke, legendarne i mitološke obrasce, kao što je, na primer, potraga za Gralom, tako i žene poseduju tajnu mapu svog puta, o čemu se ranije malo znalo i govorilo.
Morin Mardok u ovoj knjizi postavlja temelj jedne nove ženske psihologije, namenjene svim ženama koje se ozbiljno bave svojim ličnim razvojem. U knjizi su potanko obrađene sve etape "ženskog viteškog putovanja" kao što su: odvajanje od ženstva; put iskušenja; spiritualna suša; inicijacija i silazak; ponovno povezivanje sa ženstvom i savladavanje rascepa majka/ćerka; isceljenje ranjenih delova unutrašnjeg muškarca; tajno venčanje...

Morin Mardok je kvalifikovani porodični terapeut sa privatnom ordinacijom u Veneciji, Kalifornije, a na UCLA predaje Viši kurs pisanja. Ova, kao i njene ostale knjige - "Moć žene-priručnik za žensko viteško putovanje", "Unutrašnje kruženje" i "Očeve ćerke" - prevođene su na više jezika. Delo "Moć žene - žensko viteško putovanje" je nastalo iz njenog terapeutskog rada sa ženama, te kurseva koje je u poslednjih dvadeset godina vodila širom Amerike..
 
     
  Sadržaj (pdf 130 KB)  
  Odlomci iz knjige: Moć žene (pdf 178 KB)  
     
 

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Babun"

IP BABUN
p.fah 192
11001 Beograd 6
E-mail: babun@sezampro.yu

 
   
 
REČNIK
SVETIH I MAGIJSKIH BILJAKA
Kristijan Reč
 
       
  Širom sveta, mnoge biljke se obožavaju zbog njihovog svojstva da menjaju svest. U toku takvih iskustava na scenu stupa jedna druga realnost koja izgleda u toj meri stvarna kao i obična, ali svakako je živopisnija. Lako je uočiti zašto su biljke sa tako neverovatnim magijskim dejstvom predstavljale neraskidivi deo praksi i ceremonija vračeva, šamana i iscelitelja, i zašto su odigrale važnu ulogu u svim misterijskim kultovima.

Ovaj Rečnik svetih i magijskih biljaka pruža mnoštvo informacija o njihovoj botaničkoj klasifikaciji i farmakologiji, kao i o njihovoj ulozi u različitim kulturama. Čitalac ovako ima retku priliku da zaviri u neke malo poznate dimenzije čovekovog susreta sa izmenjenim stanjima svesti.
 
     
  Sadržaj (pdf 48 KB)  
  Odlomci iz knjige: Rečnik svetih i magijskih biljaka (pdf 118 KB)  
     
 

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Babun"

IP BABUN
p.fah 192
11001 Beograd 6
E-mail: babun@sezampro.yu