Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAO TE ĐING

Lao Ce
 
       
  Kao najstarije pisano delo ove civilizacije (pored biblije), Tao Te Đing nas uvodi u suštinu kineskog misticizma, pojašnjavajući smisao življenja u harmoniji sa "taom". Jedan od najpoznatijih sinologa svog vremena, Rihard Vilhelm je uložio dodatni napor da kroz komentare probliži zapadnjačkom čitaocu određene tačke taoističkog učenja.  
     
   
   
   
 

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Babun"

IP BABUN
p.fah 192
11001 Beograd 6
E-mail: babun@sezampro.yu

 
   
 
JI ĐING-PRIRUČNIK ZA PRORICANJE
R.L. Ving
 
       
 

Ovo je jedna od najvažnijih novih interpretacija Ji Đinga, pet milenijuma stare kineske knjige mudrosti. Data u praktičnom i jedinstvenom formatu vežbanke, ova knjiga predstavlja dragoceno priručno sredstvo za sve one koji žele aktivno da istražuju drevni sistem da bi, istovremeno, stekli jedno dublje razumevanje sopstvenog života.

Prirucnik za proricanje vas bez komplikacija uvodi u sistem Ji Đinga, njegovih saveta i komentara, i pruža mogućnost da sami beležite i vodite dnevnik odgovora. Ljudi su se vekovima obracali Ji Đingu, ili Knjizi Promene, sa pitanjima vezanim za zdravlje, odnose, poslove, politiku, putovanja, karijeru, društvene događaje i unutrašnji razvoj. Kontinuiranom primenom Ji Đinga u svim oblastima života počećete da razaznajete opšte obrasce njegovih odgovora, pa prema tome, i posebne lične obrasce promene, po kojima se odvija i vaš život. Nova interpretacija R.L. Vinga sadrži lingvističke i kulturološke izmene koje uveliko doprinose boljem razumevanju jedne od najstarijih knjiga na svetu. I vi sada mozete da počnete da se služite ovim dragocenim priručnikom i tako kroz sopstvenu spoznaju i uvid, obogatite život novim smislom..

 
     
  Uvod: Ji Đing (pdf 105 KB)  
  Odlomci iz knjige: Ji Đing str.34 (pdf 203 KB)  
  Odlomci iz knjige: Ji Đing str.35 (pdf 137 KB)  
     
 

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Babun"

IP BABUN
p.fah 192
11001 Beograd 6
E-mail: babun@sezampro.yu