Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
   
 

KAKO DUŠE NALAZE SVOJE PARTNERE
 
Dion Fortune


Prvi deo

Duša može da postigne parenje na tri različita načina: prvo, kroz uobičajenu seksualnu privlačnost; drugo, obnavljanjem karmičke veze; i treće, prema višim kosmičkim zakonima. Svaki od ovih oblika privlačenja treba da se objasni jer se to dešava u našim životima istinito i harmonično, i svako od nas može biti privučen na bilo koji od ova tri načina, i ne smemo zaboraviti da smo, onoliko dugo koliko smo ljudi, sposobni za seks, a to je sposobnost koja traži da se pravilno okvalifikuje da ne bismo bili zavedeni opasnim i kratkovidim razlozima.

Potreba za seksom odgovara usponu i padu određenih psiholoških veza unutar organizma, i moramo se uvek podsetiti da pojava određene osobe izaziva uzbuđenost; kada se dođe u godine puberteta, pripadnik suprotnog pola će nas privući ukoliko ima odlike koje utiču na opažanje; razlika u godinama, društveni položaj ili fizički nedostatak neutrališu instinktivnu privlačnost ako nije veoma jaka.

Ukoliko nema trenutne barijere i dođe do parenja, njegov uspeh će zavisiti od harmonije ili disharmonije iskustva između dva karaktera. Ukoliko se uđe u zajednicu bez odraza uspešnost više zavisi od sreće nego od ostalih faktora.

Takva jedinstva su iznenađujuća i uobičajena među onima koji su označeni kao obrazovani i prosvećeni. Mladi ljudi, osećajući da pritisak seksualnih veza stalno raste u njima, stupaju u brak čim to dozvoljava njihovo finansijsko stanje, i možda još ranije u nadi da izbegnu emocionalne stresove i zadovolje ideale. Oni "racionališu" svoja osećanja i idealizuju svoj objekat prema fizičkim potrebama; vezuju se za osobu koja nije sposobna da zadovolji njihove duhovne, intelektualne ili duševne potrebe. Sledi beda; poučeni iskustvom, isuviše kasno shvataju zahteve harmoničnog parenja. Treba samo da pogledamo oko nas koliko je srećan drugi brak; ali na žalost, naši zakoni nude tu mogućnost u slučaju smrti ili javnog razvoda; muškarac i žena žive u zajednici koja ima svoju svrhu, ili ulaze u određeni aranžman.

Većina nas se venčava prema najjednostavnijim prirodnim zakonima, koji su ipak Božanski.

Treba takođe da shvatimo parenja viših tipova koja se vode na višim nivoima obezbeđujući harmoniju.

Ljudi koji su čitali ezoteričnu literaturu, i shvatili da postoje i druge veze između duša osim seksualne privlačnosti, mogu odbiti ovakvu zajednicu za ljubav nekog karmičkog partnera za koga su bili vezani u prošlim životima i čiji dolazak čekaju. Ovde leži opasnost tajnih okultnih doktrina. Ukoliko neko ništa ne zna o okultizmu može imati srećnu zajednicu po prirodnim zakonima, ali znajući dovoljno da izbegne vođstvo svojih instinkata i nedovoljno da razlikuje fantaziju koja se uzdiže iz podsvesnih želja, može odbaciti niže bez dobijanja višeg. Trenirani okultista zna kako da kontroliše ove stvari, tragač ne zna. Metodi psihičkog proveravanja ovde ne mogu biti dati. Čitaocu se savetuje da prvo proveri sopstvenu ličnost ispitujući svoju i sreću druge osobe na nepotvrđenom impulsu koji može biti nerazuman.

Pod takvim okolnostima, veoma pažljivo se testiraju i proveravaju njegovi impulsi. Prvo, on će sebi dozvoliti da otkrije intuitivno osećanje da li je tu neka duša sa kojom je povezan karmičkom

vezom i čeka da prođu meseci ili godine. Drugo, ako ga čeka već određeni partner, treba potvrditi takav utisak. Fizičari nisu osetljiviji od lekara, posebno oni fizičari koji rade na svetoj stvari, i ko koristi njihove usluge učiniće dobro ako konsultuje najviše trojicu, i vidi međusobnu povezanost.

Astrolog, po podacima u horoskopu, može da kaže skoro tačan datum kada će se odigrati sudbinski susret. Ako izveštaje fizičara potvrđuju i astrolozi, nezavisno proučavajući horoskop, i utvrdi se datum, istraživači neviđenog susreta biće sposobni da gledaju na rezultate svoje intuicije kao indikacije potrebe njihove sopstvene prirode pomoću fantazija podsvesti, i da čekaju dok poziv inicijacije ne dođe, bez traženja ispitivanja neviđenog bez vođe i ne upuštanja u rizik.

Dobro poznati pisac, razgovarajući o ljubavi i braku i smatrajući smešnom ideju da bilo kakva instinktivna privlačnost može da postoji između muškarca i žene, rekao je da je to bila koincidencija da se duše-partneri rode u susedstvu ili na drugom kraju sveta, i da se sretnu kada dođe vreme parenja. Ezoterična nauka poučava da agencije rade na sprovođenju ovih susreta, kao što slični posrednici dovode do migracija ptica ili povratka kometa. Dobro je poznato da se datum kometinog povratka može predvideti matematičkim i astronomskim metodima. Susreti dušapartnera su određeni radom sila koje se zovu Karma ili Sudbina, odnosno zbir razloga iz prošlih života koji određuju uslove u ovome; nemoguće je ući u detalje zakona na ovim stranama; mora biti dovoljno da se kaže da, posle smrti, duše skupljaju u sebi plodove iskustva iz života koje su upravo okončale i kada dođe vreme da se ponovo inkarniraju, šalju se u život posredstvom izvesnih sila u momentu kada planetarni uticaji daju uslove za rad izvan određene sudbine.

Astrolog koji zna tačan momenat rođenja može, proučavanjem horoskopa, reći kakva će biti

Karma tokom inkarnacije i datume kriza. Ovi tajni zakoni formiraju važan deo učenja okultne nauke i pomoću znanja njihovih prethodnika, može se uraditi uz izvesnu sigurnost. Detalji njihovih radova su isuviše složeni za razmatranje na ovim stranicama, i mora biti dovoljno da se kaže da, u odnosu na karmičku vezu među dušama, reaguju kao veze mira i najveći adepti mogu da osete njihove efekte. Mi ne možemo da kontrolišemo rezultate razloga iz prošlih života, ali možemo sadašnje uslove. Samo u budućnosti možemo naći potpun odraz naše volje, jer u sadašnjem kretanju prouzrokujemo stanje koje ćemo sresti kada je krug završen.

Drugi deo

U poznavanju zakona o kosmičkom parenju leži naša najbolja namera u kojoj su neznanje i lažnenade stvorile "bračni problem". Na ranijem stepenu evolucije čovek je živeo usko vezan za prirodu, znao je manje o slobodi volje, uspomenama i razlozima i bio je vođen svojim instinktima.

Kada je tok vremena doveo do razvoja više misli, problem je postao komplikovaniji.

Instinkt je bio dovoljan vodič kada je bilo razvijeno parenje na nižim nivoima, ali kada Individualnost u odnosu na evoluciju i Kosmos kao celina počinju da funkcionišu i parenje dostiže svoj puni razvoj, instinkt više nije bio adekvatan vodič jer je trebalo da se uzmu u obzir i drugi tokovi prirode. Razum i spiritualna intuicija treba da se upotrebe za pravac razvoja više svesti; treba da uzdignemo zadovoljstvo momenta ili čak inkarnacije i da baziramo naš život na Univerzumu i večnosti da bi viši život koji je izvan života i smrti ispunio svoju svrhu.

Zamislimo slučaj čoveka koji je sposoban za seks i ima veze sa prošlošću, i ne želi da bude vezan za ove stvari, već da se pari na višem nivou koji je evolucija otvorila za funkcionisanje naše rase.

Kakva treba da bude procedura? Na fizičkom planu će ostati pasivan, ni tražeći ni izbegavajući bilo kakav kontakt koji bi mu mogao doneti partnera, a na nivou nižeg astrala prizvaće strasti i pokušaće da ih savlada, jer se tako ne bira partner na višim nivoima. Na trećem planu nežnih osećanja dozvoliće da ljubav teče ka svim stvarima, tako da bilo kojom stazom partner dođe, može se sresti s ljubavlju. Onda će uzdići svest do najvišeg nivoa na kome je sposoban da funkcioniše meditiranjem o najuzvišenijim idealima i razmišljati o karakteristikama partnera koji bi zadovoljio njegove potrebe. Pošto je razmislio o njegovim osobinama do dobro definisane i izgrađene slike u svesti, može da zamisli sebe kako traži i zove, kako duša čuje i odgovara.

Kada je takva zajednica uspostavljena na višim nivoima, njeni efekti postaju vidljivi u unutrašnjem životu mnogo pre nego što dođe do susreta na planu ispoljavanja; mir pravog parenja dolazi u dušu dok se partner još nije pojavio u svetu čula. Ponekad nikad ne dođe do susreta na fizičkom nivou jer karmički uslovi zabranjuju, ali odnos ostaje i može biti razvijen i na višim planovima.

Zaista, može se naći partner koji je prošao fazu evolucije tokom koje se razvija inkarnacija i može se izgraditi čudan odnos neviđenog i viđenog. Takvim odnosom je urađeno mnogo posla. Oni koji su dovoljno razvijeni da imaju iskustva, dovoljno su razvijeni da prihvate vođstvo koje im je potrebno. Ponovo, mora se dati upozorenje protiv grešaka subjektivne fantazije u odnosu na objektivne činjenice; naš najbezbedniji vođa je poniznost koja ne zamišlja velike stvari o sebi, već traži da služi na sve načine i velikodušno prihvata sve šta donosi svaki dan. Poniznima dolaziveliko iskustvo, ređe onima koji žude za radoznalošću i nezadovoljenom taštinom. Ljudi koji ne mogu uspešno da žive na jednostavnom nivou egzistencije bolesno su savetovani da umnože svoje teškoće širenjem svesti.Poglavlje iz knjige "The Esoteric Philosophy of Love and Marriage"

by Violet Mary Firth Evans-Dion Fortune

prevod: Olja Ivanovska

https://en.wikipedia.org/wiki/Dion_Fortune

https://druidry.org/resources/an-astrological-portrait-of-dion-fortune

 

Back