Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
   
 

Kako nastaje homoseksualnost i lezbejstvo i da li je to bolest
 
Milovan-Mića Jovanović

Prihvatite sva vaša seksualna opedeljenja kao što prihvatate osobe koje pišu levom rukom, imaju plave oči i crnu kosu. Lezbejstvo, homoseksualnost i heteroseksualnost prirodni su i normalni izrazi ljudske biseksualne prirode. Na taj izbor ne utiče obrazovanje, rasa ili religija i to nije svesno odabrano iz fizičkog pogleda na svet, već iz njegove nefizičke suštine pre fizičkog rođenja. Namera je, pored ostalog, da se pomogne druigma da shvate i prihvate vrednosti različitosti i da ne nastoje da se drugi promene da bi se oni dobro osećali. Ovaj odgovor do sada saopštavaju visokorazvojena bića iz duhovne dimenzije, a mnogi delovi i sledećeg teksta dobijeni su od njih.

Duša ima čežnju i potpunu slobodu da bira, ispituje razne mogućnosti i stiče iskustva pod različitim uslovima života fizičkog tela. Tako je i sa iskustvima ljubavi i seksa.

To je skoro uvek glavni i (verovatno) najčešći razlog za pojavu osoba sa homoseksualnom orijentacijom. Dakle to je nešto što je odabrano pre fizičkog rođenja.Ostali razlozi koje ćemo navesti više služe kao ambijent gde će se najbolje razviti i ispoljiti ono što podstiče namere vibracionog Izvora određene osobe. U tu nameru je uvek usađena i ooruka za druge da shvate i prihvate vrednost različitosti.

Drugi razlog za pojavu osoba s takvom opredeljenošću jeste upravo to što je neka duša u većem broju prošlih života bila u telu istog pola, a sada ga je promenila. Inercija njenog usmerenja iz prošlih života zadržala se i dalje.

Treći razlog ispoljava se kada dete (pre puberteta) duže vreme zlostavlja starija osoba istog pola. Ako je struktura ličnosti deteta takva (ponosna, samouverena, dominantna...) da ne priznaje veliki uticaj drugih na sebe, na svoj život i ponašanje, tada dete (više nesvesno) lakše može da prihvati kako je to bila njegova želja, njegov izbor, nego da mu je neko nešto nametnuo mimo njegove volje i želje. Kako bi to dokazalo (ni ono ne zna kome?) dete nastavlja da se ponaša i da vrši izbor za iskazivanje svoje ljubavi i seksualnosti u skladu sa tim događajima "koji su bili po njegovoj želji i koje je izabralo". Naravno ovo će se lakše i češće ispoljiti kod one dece-osoba koje poseduju, bar delimično, i nešto što obuhvataju prva dva razloga za pojavu homoseksualnih opredeljenja.

Postoji još jedan razlog, koji sam verovatno nije dovoljan za seksualnu orijantaciju, ali sigurno služi kao ambijent ili "jezičak na vagi" pri opredeljenju. Reč je o vaspitanju i usmeravanju dece da žensko dete treba da se identifikuje sa majkom, a muško sa ocem. Takva deca, buduće odrasle osobe, svoj ideal, boga i sve može da se pojavi kao dobro, identifikuju sa svojim polom. Muškarci koji ne priznaju neke ženske osobine svoje ličnosti i stide ih se, kao i žene koje ne prihvatajui neke svoje muške osobine, teško mogu da vole i poštoju osobe suprotnog pola. Ovakve osobe često imaju probleme u saradnji sa osobama suprotnog pola i pri nalaženju ljubavnog ili bračnog partnera.

Reč lezbejka (lezbijka) izvedena je iz reči Lezbos, što je ime grčkog ostrva u istočnom Egejskom moru, na kom je pesnikinja Sapfo živela i vodila školu za devojke u VI veku p.n..e. Mnoge od njenih pesama opisuju strast koju ona oseća prema svojim učenicama, koju su u antici nazivali "ginerastija", analogno muškoj "pederastiji".

Marble statue of poet Sappho in the Istanbul Archaeological Museums building. Istanbul, Turkey

 

U engleskom jeziku je takođe vrlo prisutan sleng izraz, dyke, kojim se obično opsuje lezbejka sa tradicionalno muškim rodnim izražavanjem. Oba termina su prihvatljiva ukoliko ih koristi osoba sa pozitivnim stavom prema LGBT osobama. Ponajbolji prevod na srpski jezik bio bi "lezbača", mada je i on neodgovarajući, jer ima neku negativnu konotaciju pa ga mnogi izbegavaju.

U istoriji Zapada lezbejke su često tretirane drugačije od gej populacije. Eksplicitnih zabrana i kažnjavanja seksualnih odnosa između dve žene nego zabrana seksualnih odnosa između muškaraca.

Danas se, međutim, lezbejstvo zakonski tretira na isti način na isti način kao homoseksualnost u velikom broju država. Zakonske odredbe koje se tiču lezbejskih odnosa variraju od države do države, u rasponu od smrtne kazne do priznavanja istopolnih brakova i prava na roditeljstvo.

Što se tiče duhovnog razvoja i samospoznaje, osobe koje imaju homoseksualnu orijentaciju mogu biti u prednosti nad ostalima, jer sebe doživljavaju kao "različite" od ostalih, odnosno od većine. Zbog toga više analiziraju sebe i ne poistovećuju se sa opšteprihvaćenim obrascima i konceptima ponašanja. Njihov život je često otežan jer su odbačeni od većine, ali samim tim izbegavaju jak uticaj kolektivno nesvesnog koje vrši ogroman pristisak na većinu. Na taj način su u dobroj meri oslobođeni predrasuda, nasilja, ljubomore, i nepravde koje utiču iz nesvesnog i traže otelotvorenje i nivelaciju. Ovo se ne odnosi samo na homoseksualizam već i na sve pojedince, grupe, nacije ili države koje su na neki način (bile) izolovane. Žene su u enkim vremenima i mestima bile u nezavidnom položaju, a to ni danas nije retkost. Zato se ne treba čuditi što su u duhovnom razvoju i svemu prevazuišle muškarce, sem u fizičkoj snazi, snalaženju u prostoru, matematici i logičkom rasuđivanju.

Mnogi smatraju da su homoseksualci i lezbejke bolesni, da je njihova seksualna opredeljnost devijantna i da vodi dekadenciji i izumiranju. Ovo je stav crkve koji se često prihvata bez razmišljanja. Biblija nam govori da je homoseksualnost greh (Prva Mojsijeva 19:1-13; Treća Mojsijeva 18:22; Rimljanima 1:26-27; Kornićanima 6:9). Kada ljudi nastavljaju da žive u grehu i neverovanju, Biblija nam kaže da Bog kažnjava i "prepušta" još gorem grehu da bi im pokazao ispraznost i beznadežnost života odvojenog od Boga. Po Bibliji bog je što direktno, što po njegovom naređenju ubio milione ljudi. Ovo je istinito isto koliko i to da je po religioznim dogmama i biblijskim istinama svet star oko šest hiljada godina. Mnoge iskopine i dokumenta tvrde nešto drugo, a nađeni su kosturi neandertalaca (Nemačka) stari oko četrdeset hiljada godina i fosilni ostaci Homo sapiensa (2003, Etiopija) stari oko sto šezdeset hiljada godina, pa je nauka potpuno razrušila temelje religioznih dogmi.

To su primeri gde Biblija iznosi neistine (više podataka o mnogim verzijama Biblije bilo je u Odgovoru na 29. pitanje).

Usaglašen sa Biblijom, jedan mitorpolit SPC, prepun ljubavi, znanja i hrišćanske samislosti, javno saopšti za homoseksualce "da treba spaliti to đavolje seme", a posle se čudimo kako nastaju nasilje i fanatici u crkvi i van nje. Visoki crkveni predstavnici sve četiri glavne religije (ima preko dvadeset religija i oko četiri hiljade verskih grupacija), kako sebe nazivaju, iznosili su zajednički svoju zabrinutost zbog eventualnog usvajanja određenog zakona i zbog toga što bi, pored ostalog, vršeći svoje verske obrede po crkvenim običajima i kanonima, mogli da prekrše zakon i da dođu pod njegov udar.

Interesantna pojava su biseksualne osobe. To su one osobe koje imaju podjednaku sklonost i prema ženama i prema muškarcima. To nam ne čini stvari vezane za razvoj duše jasnijim, nego može ispasti sve samo kompleksnije ako ne shvatamo da duša, sama po sebi nije ni muško ni žensko već androgina (dvopolna) i sastavljena je i od jedne i od druge komponente. Duša vam je energetsko biće, a pol je osobina i karakteristika materije, kad sve uprostimo. Nijedna specifična psihološka karakteristika niti humana vrednost nisu vezane za te biološke funkcije. Ono što sada kod nas dominira ometa uspostavljanje nekih oblika prijateljstava, jer nam nije prirodno da muškarac voli muškarca a žena ženu, što ne bi uvek vodilo seksualnim odnosima. Prirodno je da se neke osobe ponašaju kao muškarci u seksualnom smislu, a kao žene u psihološkom. Važi i obrnuto. Mnogi ljudi, naročito pod uticajem relihije smatraju da bi prirodna biseksualnost dovela do rušenja morala, do zanemarivanja i urušavanja porodice...Poslednja rečenica upravo opisuje sadašnje stanje, treba razmisliti o tome. Mnogi ne uviđaju da svi problemi imaju duhovnu pozadinu. Ovo je u vezi sa znanjem i uverenjima ljudi. Kada se sve to prihvati i razume, svi gorući problemičovečanstva biće rešeni.

Mnoge naše osobine su formirane pre formiranja fizičkog tela, jer duša traži određeno iskustvo. Seksualna energija je veoma jaka i ako ne koristite sve dimenzije svog bića, ne možete da razumete i koristite sve aspekte svoje psihe.

 

Iz knjige Milovana Miće Jovanovića "POVRATAK BOGINJE"-osma knjiga, u izdanju "Dobre knjige"

Mića Jovanović se dugi niz godina bavio naučnoistraživačkim radom, a naročito problemima optimizacije. Objavio je više naučnih radova iz primenjene matematike.

U početku bavio se bioenergijom, radiestezijom, psiho i regresoterapijom uporedo sa naukom, da bi se kasnije posvetio isceliteljstvu, pisanju, držanju vežbi, predavanjima i seminarima iz domena duhovnih spoznaja.

Objavio je knjige: Seme kosmičkog znanja prvi i drugi deo, Ontološke priče (sa Marijom Reić), Pečat na ledu, Putnici, Kraj igre, Sedma knjiga i Povratak Boginje.

Ovu inkarnaciju okončao je 4.10.2016. godine.

milovanmicajovanovic.rs

Back

Više informacija: www.dobraknjiga.rs