Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

O REGRESOTERAPEUTSKOM RADU
PATRIKA BALINTA
 


Imajući u vidu da je regresoterapija kao metod duhovne medicine u ekspanziji na raznim stranama sveta u ovom ne-autorskom tekstu predstavljamo rad Patrika Balinta, čiji dolazak u Srbiju je najavljen u kontaktima posetilaca i urednika Duhovnog razvoja...

Patrik Balint radi kao regresoterapeut, a ujedno predaje Regresoterapiju u Slovačkoj i Češkoj republici. Osim u Evropi prikupljao je i razmenjivao iskustva u Rusiji i Americi.

Sa Regresoterapijom se susreće 1993-će godine uz mentora Andreja Dragomireckog u Pragu. Uz to završava studije Softverskog inženjerstva na Fakultetu techničkih nauka u Pragu i u Bratislavi.

Od 2000-te godine se posvećuje Regresoterapiji na profesionalom nivou, kasnije uvodi u rad i svoje jedinstvene tehnike Regresoterapije: Tehnika odnosa, Arhetipska tehnika odnosa, Profiling tehnika, Prenatalna tehnika, tehnika detinjstvo, a koje regresoterapiju razvijaju i dopunjuju u novim pravcima.

Iz njegovog rada proizilazi sledeća specijalizacija, teorija sistema nege majke i deteta za vreme trudnoće, koja daje kompleksnu dimenziju pripremi za poroďaj i roditeljstvo.

Regresoterapeut klijenta i njegov problem posmatra kao na nešto jedinstveno, što i zahteva jedinstven pristup.

Koristi tehnike regresoterapije na osnovu asocijativne obrade, tako da se sve odvija na svesnom nivou, a ujedno se poštuje psiha i intima klijenta.

Terapeutski proces vidi kao pokušaj terapeuta da pomogne klijentu da upozna mehanizme, koje koristi protiv sebe, a ujedno mu pomaže da bude u stanju da ih skloni po strani. Regresoterapija koju koristi i uči je strukturirana metoda orijentisana na klijenta, u kojoj se klijent vodi a ne prisiljava na proces.

U praksi osim tehnika regresoterapije, koristi znanje da je sve međusobno povezano tako da se spoznaja i rešavanje problema može sakrivati i u tim najjednostavnijim stvarima, koje se često nalaze veoma blizu nas.

U svom radu ima iskustva:

- sa lakšim i težim duševnim problemima

- sa psihosomatskim problemima

- sa problemima u odnosima

- sa traženjem ličnog jedinstvenog puta i znanja

- sa psihičkom pripremom na prenatalni period, porođaj i roditeljstvo

- sa psihičkom pripremom vrhunskih sportista

- rad u više od 10 000 terapeutskih časova

- sa edukacijom i pripremom nove generacije regresnih terapeuta.

U suštini možemo reći da regresoterapija znači, da sa klijentom idemo na tačno definisan način u prošlost, a uz to se trudimo da rešimo neki problem, koji ga upravo opterećuje u sadašnjosti takozvanim ponovnim proživljavanjem uzroka problema. Iskustva traume iz prošlosti mogu na nas donekle uticati u sadašnjosti, na taj način, da nam se više ili manje pojavljuju u vidu dogaďaja, emocija ili fizičkih manifestacija.

Regresoterapija nam omogućava rešenje problema iz prošlosti, da ne bi više u toj prošlosti morali da ostajemo. Omogućava nam rešenje iluzije budućnosti na koje utiče naša prošlost, tako da možemo živeti u sadašnjosti.

U regresnoj terapiji je moguće raditi sa problemima iz skorije prošlosti, kao i probleme iz perioda ranog detinjstva, poroďaja i prenatalnog doba, a praxa nam pokazuje da možemo zaći i dalje u prošlost gde kako se čini, mogu biti koreni nekih problema, koji nas tište u sadašnjosti.

Zamislite da smo živeli u srednjem veku i sreli čoveka, koji je bio plavokos i imao zlatne zube. Taj čovek je uzeo motku koju je imao u ruci i udario nas njome po glavi iz sve snage, tako da smo od toga i preminuli. Vreme je proteklo a mi smo se rodili u sadašnjosti i srećemo nekog plavokosog čoveka sa zlatnim zubima. Nešto nam tu nije kako treba. Ne verujemo mu. Nekako smo na njega i ljuti. Posle nekoliko sati počinje nam i glavobolja. Šta se to dešava? Pitamo se. Jednostavno smo imali sećanje na prošlost-srednji vek, kada smo sreli onog čoveka koji nam je učinio nažao. Prisetili smo se i ljutnje i bola koji smo tada osetili. Nemoramo biti svesni da imamo glavobolju zbog sećanja na prošlost. Ali glava boli i dalje.Prisećanje je učinilo da se sa određenom verovatnoćom setimo događaja iz davne prošlosti. Ta verovatnoća je još veća, ukoliko je za nas određen događaj ili iskustvo iz daleke prošlosti neophodan u ovom životu za naš razvoj ili spoznaju. Ostvarila se psihička osobina da se vraćamo neobrađenim informacijama, koje su za nas važne ili aktivne.

Tu možemo videti, da može biti mnogo razloga za naše sadašnje probleme, koji imaju korene u našoj prošlosti ili u našoj psihia, a mi se terapijom možemo vratiti ovim problemima, da bi ih postali svesni i rešili ih na svoje zadovoljstvo.

Novija istorija i koreni regresnih terapija sežu u period prvog i drugog svetskog rata, kada se najviše u Americi, kao u jednoj od malo država, koju rat nije zahvatio, formiraju terapeuti, koji koriste hipnoterapiju često uz elemente regresije. Pomoć je tada bila potrebna najviše vojnicima i ljudima koji su dalazili iz ratnih područja, koji su patili od različitih fobija, psihoza, strahova i slično. U ovom periodu beleži se rast regresivnih tehnika ( uglavnom hipnoterapija ), koje su pomagale u savladavanju težkih trauma i problema.

U današnje vreme se regresivne tehnike okreću ka svesnom proživljavanju terapeutskog procesa bez upotrebe hipnoze. Regresoterapeuti razvijaju sve više novih tehnika na osnovu prisećanja, kako su ih već nagovestili Sigmund Frojd i Karl Gustav Jung. Regresoterapija se ne koncentriše samo na rešavanje psihičkih problema, ali daje mogućnost i traženja odgovora na pitanja odakle potičemo, kojim pravcem idemo, šta je cilj našeg života, zađto i koga srećemo u našem životu i zašto nam se dešavaju konkretne stvari u životu, ili zašto se neke ponavljaju.

Regresoterapija je-

Terapija rečima , kada se rešenje traži pomoću komunikacije koristeći verbalna i ne verbalna sredstva komunikacije bez direktnog fizičkog kontakta.

Terapija usmerena na klijenta - kada klijent uz pomoć terapeuta sam pokušava da shvati i nadje rešenje svog problema. Terapeut ne ocenjuje klijenta i njegove probleme, nepokušava da menja njegovo mišljenje i ništa mu ne sugeriše.

Ne hipnotijska terapija, kada se koristi asocijativno prisećanje informacija iz prošlosti, tako da se cela terapija obavlja u svesnom stanju.

Kauzalna terapija, kada tražimo jasne razloge problema iz prošlosti, koje utiču i na našu sadašnjost.

Strukturisana terapija, kada su tačno definisane metode i tehnike u terapeutskom procesu.

Dubinska terapija, kada u terapeutskom procesu zalazimo u oblasti psihičkih i fizičkih manifestacija dogažaja iz bliže ili dalje prošlosti. Klijent može da se priseća informacija iz prethodnih nekoliko godina, informacije iz detinjstva, prenatalnog perioda i  takodje informacije iz prošlih života.

Abreaktivna terapija , kada je cilj obrnuta reakcija na reagovanje na problem, kada se ponovnim proživljavanjem potrebnih infomacija iz prošlosti vrše tzv.korekcije.

Trening regresoterapije kod Patrika Balinta traje 2 godine.

Regresoterapiju mogu učiti svi, koji su napunili 18 godina, ne boluju od psihičkih poremećaja i ne uzimaju nikakve terapije ili droge. Za mlađe od 18 godina pohađanje časova je omogućeno samo u prisustvu roditelja ili uz njihovu pismenu saglasnost.

S obzirom da regresoterapija pripada umetnosti, učenje zahteva malo talenta. Ovaj talenat ima svako. Volja da se obrati pažnja i da dobijete pažnju.

Tako da učenje nije uslovljeno nekakvim posebnim znanjima ili sklonostima.

Na časovima se uči teorija ličnosti, psihologije i problema. Ove teorije su osnova za teoriju i praksu tehnika regresije, koje učenik u toku učenja usvaja.

Druge teorije koje se predaju su teorija kauzalnosti, teorija prošlih života, razvojna teorija, teorija entiteta podsvesti, teorija odnosa, teorija arhetipova, teorija profilisanja problema.

Od regresnh tehnika učenici se teoretski i praktično susreću sa Osnovnom tehnikom regresne terapije, koja traži i rešava uzroke problema na nivou trauma iz prošlosti, Prenatalnom tehnikom regresoterapije, koja traži i rešava uzroke problema na nivou modela ponašanja u prošlosti i sadašnjosti, Tehnikom Rada na daljinu, koja rešava uzroke problema na nivou entiteta podsvesti, Tehnikom Detinjstva, koja traži i rešava uzroke problema na nivou modela ponašanja u prošlosti i sadašnjosti, Regresnom tehnikom Odnosa, koja traži i rešava uzroke problema na nivou nedovršenih ciklusa patnje u našim odnosima sa određenim arhetipom i na kraju sa Tehnikom Profilinga, koja traži i rešava uzroke problema na nivou neprofilisanih problema.

Učenje počinje Osnovnom tehnikom i traje 7 dana, nastavlja se Prenatalnom tehnikom-4 dana, tehnikom Rada na daljinu-4 dana, tehnikom Odnosa-4 dana , tehnikom Detinjstvo-4 dana Arhetipskom tehnikom odnosa-4 dana, završava se tehnikom Profiling-traje 5 dana. Osim učenja Regresoterapije kod Patrika Balinta može se završiti kurs predporođajne pripreme, koji je koristan kako za same roditelje tako i za ljude koji rade u oblasti akušerstva ili drugoj profesiji vezanoj za roditeljstvo. Kurs traje godinu dana.

Iz prakse regresoterapije proizlazi da su prenatalni period i porođaj jedni od najznačajnijih događaja u životu čoveka.

Možemo reći da iskustva iz prenatalnog perioda i porođaja mogu na nas uticati i u našim prelomnim životnim trenucima.

Iz prakse takođe proističe, da je prenatalni period u stvari sažetak celog našeg života iz perspektive odnosa i emocionalnog života, a porođaj opet može ukazivati na telesne probleme i bolesti.

Sva ova iskustva iz rada sa regresoterapijom možemo primeniti na pripremi majki, dece i očeva na materinstvo-period pre začeća, prenatalni period, porođaj i post porođajni period, tako da bi majke i deca prošli kroz ovaj prenatalni period što lakše i da bi porođaj bio i za majku i za dete što bezbolniji i manje traumatičan.

Na njegovim predavanjima se posvećuje i drugim temama-

Muško-ženski princip korišćenje principa u životu, teorijska rešenja muško-ženskog principa, iskustva sa muško-ženskim principom u regresoterapiji, osnovne odlike muško-ženskog principa-saradnja, uloge, seks, partnerstvo, porodica, rad, život.

Odnosi- rodni, partnerski, odnos prema sebi, odnos prema problemu

Gladovanje- pročišćavanje i samospoznaja

Rad sa ekstremnim slučajevima-rak, virusi ( prehlada pa čak i HIV ), genetski poremećaji, mentalni poremećaji

Numerologija-životna priča kroz brojke

Osim predavanja i kurseva, svake godine sprovodi grupne 9-to dnevne kure gladovanja.

Back Više informacija:

http://www.patrikbalint.cz/

http://patrikbalint.blogspot.com/