Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLJUČ ZA DA VINČIJEV KOD
Martin Lun
 
       
  Knjiga "Da Vinčijev kod" predstavlja savremeno izdavačko čudo. Sa milionima prodatih primeraka, ona je jedan od najpopularnijih romana za odrasle u 21. veku.

Den Braun, autor "Da Vinčijevog koda" tvrdi da su "svi opisi dokumenata i tajnih rituala tačni". Ali, da li je to tako? Mnogi učenjaci i teolozi napali su knjigu i "činjenice" na kojima se zasniva. Neki od njih tvde da je Den Braun anti-katolik. Klubovi knjiga, čitalacke grupe, veb-sajtovi posvećeni ovoj knjizi i nebrojeni prikazi i članci u magazinima i časopisima širom sveta raspirili su vatru, omogućivši "Da Vinčijevom kodu" da postane ne samo najuspešnija knjiga svog žanra ikada napisana, već i najkotroverznija.

Sada Martin Lun, istoričar, otkriva istinu koja leži u pozadini Den Braunovog istraživanja. Cilj ove knjige je da pokuša da odvoji činjenice od literature, što nije nimalo lak zadatak.
 
     
  Odlomci iz knjige: Ključ za Da Vnčijev kod (pdf 350 KB)  
     
 

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Babun"

IP BABUN
p.fah 192
11001 Beograd 6
E-mail: babun@sezampro.yu

 
   
 
ALHEMIČARSKI PRIRUČNIK
Frater Albertus
 
       
  Alhemičarski priručnik predstavlja veliki doprinos istraživanju Alhemije. Ono što se nekada prenosilo pod zavetom tajnosti ovde je prikazano jednostavnim jezikom. Po prvi put, iskreni poklonici imaju priliku da dobiju jasan i sažet, praktični priručnik. Osnovni principi alhemije su ovde u potpunosti objašnjeni. Date su i smernice za formiranje kužne laboratorije sa ilustracijama opreme koju treba napraviti. Slede postepene instrukcije za izvođenje dela Manje Cirkulacije, alhemijske transformacije unutar biljnog carstva, što predstavlja neophodan uvod u rad sa mineralima. Autor definiše alhemiju kao "povišavanje vibracija". U svom predgovoru novom izdanju Izrael Regardije tvrdi da, "...ne samo da je zadatak alhemičara bio pročišćavanje metala i lečenje svih bolesti ljudske rase, nego je on verovao da je alhemija nauka i veština koja zna da objedini sve druge naučne discipline i tako pomogne čoveku da razvije svoje intelektualne i duhovne sposobnosti."  
     
  Sadržaj (pdf 97 KB)  
  Odlomci iz knjige: Alhemičarski priručnik (pdf 150 KB)  
     
 

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Babun"

IP BABUN
p.fah 192
11001 Beograd 6
E-mail: babun@sezampro.yu