Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DARK LIGHT
Studija o Plutonu

Aurelius
 
       
 

Osnovna koncepcija knjige, koja je inspirisana magičkim učenjem Teleme, zasnovana je na doktrini o povezanost ezoterične doktrine, astrologije, Kabale, Tarota i Ji đinga, kao drevnih zbirki univerzalnih principa. Dato je obilje podataka o delovanju ove astrološke planete u zavisnosti od položaja i aspekata sa drugim planetama. Knjiga ukazuje na tezu da su forme kretaivnog stvaralaštva nastale u dvadesetom veku, kada je Pluton otkriven, pod njegovim uticajem, što je objašnjeno na velikom broju primera poznatih aktera rock` n` roll i filmske pozornice i drugih najzanačajnijih ličnosti plutonskog doba. Pisana mistično poetskim stilom knjiga na izvestan način prestavlja priručnik za magijsku obuku..

Kako je prvo izdanje rasprodato posetioci DUHOVNOG RAZVOJA imaju ekskluzivnu priliku da ovde pročitaju deo sadržaja drugog izmenjenog i dopunjenog izdanja koje je u pripremi.

 
     
   
 
OKO U TROUGLU
Izrael Regardije
 
       
  Izrael Regardije, jedan od najpoznatijih savremenih okultista, deo života proveo je kao Kroulijev sekretar i učenik. Budući u neposrednoj blizini velikog majstora magije našao se u prilici da dobro upozna i sagleda njegovu neverovatno slojevitu ličnost.

Ova Kroulijeva biografija, koja slovi za najrealnije napisanu, predstavlja Kroulija sa svim njegovim ljudskim manama, ali i kao vrhunsakog mistika sa autentčnim duhovnim postignućem. Na 500 strana prikazane su sve ključne tačke duhovne staze kojom se Krouli vrtoglavo kretao: njegova inicijacija u Z. Zoru, odlazak u Kinu i Indiju gde se upoznao sa velikim brojem istočnjačkih duhovnih sistema, prelazak bezdana u afričkoj pustinji, te konačna anihilacija ega...
 
     
 

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Babun"

IP BABUN
p.fah 192
11001 Beograd 6
E-mail: babun@sezampro.yu

http://babun.net/