Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Rudolf Štajner

 
       
 

Rudolf Štajner je bio vodeći istraživač nauke u XX veku. Postigao je temeljna otkrića u područjima prirode ljudskog bića, istraživanja karme, duhovne kosmologije, istraživanju okultnog hrišćanstva i evropske kulturne istorije. Sjedinio je ogromnu širinu duhovnog opažanja sa snagom izvanredno jasnog konceptualnog izražavanja. Svojim životnim delom težio je razvijanju i uti skivanju u tok moderne kulture takve vrste shvatanja koja bi na području unutrašnjeg duševnog života bila analogna shvatanjima koje prirodne nauke imaju o prirodnom svetu.

Njegova sabrana dela sastoje se od 40 knjiga i oko 270 zabeleženih ciklusa predavanja (tokom života održao je oko 6000 predavanja).  

Antroposofija ("svest o čoveku") kako je on nazvao osvešćeno pronicanje u različita duhovna područja sa kojima je ljudski život povezan, ne daje životnu orijentaciju samo po jedinačnom čoveku, nego unosi podsticaje u sva područja kulture. Ona je omogućila mnogim važnim ličnostima da svojim kulturnim dostignućima i društvenim impul sima daju nove i plodonosne dimenzije. Delatnosti proistekle iz antroposofije na području obrazovanja, zdravstvene pedagogije, medicine, poljoprivrede i arhitek ture stekle su priznanja širom sveta.

Knjige na nemačkom jeziku izdaje Rudolf Steiner Verlag.
Knjige na srpskom jeziku izdaje Antroposofski kulturni centar, Beograd.

 
 
   
Više informacija:

www.rudolfsteinerweb.com

www.goetheanum.org

www.anthroposophy.net

www.calendarofthesoul.net