Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

DRVO ŽIVOTA I KABALISTIČKA MAGIJA
 
Oshun


Drvo života je simbolični diagram, koji predstavlja osnovu cjelokupne kabalističke magije. Ono sadrži 10 sfera ili sefirota / + jedanaesti / i svaka univerzalna manifestacija, energija, stvar ili biće može se klasificirati pod jednim od tih sefirota. Svaki sefirot ima svoje ime, broj, atribute i magijsku formulu sa kojom se aktivira. Cilj kabalističke magije sadržan je u tome da posvećenik u svom nesvjesnom formira osobno Drvo života i da integrira u što većem opsegu bogatu simboliku sefirota, ali i staza koje te sefirote povezuju. Pravi posvećenik se neće zadržati samo na spoznaji srednje staze Drveta, a što će vam reći mnogi početnici koji nemaju iskustva sa kabalističkom praksom. Onaj tko želi doseći istinske spoznaje, mora proći sve staze koje povezuju sefirote i naučiti njihove lekcije, te samo kroz potpuno razumijevanje sefirota i na desnoj i na lijevoj strani može sebe centrirati na srednjem stubu, jer Drvo se mora integrirati u cjelini ! U ovom sistemu ne postoje banalne podjele na '' bijelu '' i '' crnu '' magiju, već prije možemo govoriti o visokoj duhovnoj praksi, uz pomoć koje spoznajemo zakonitosti Univerzuma - i onog golemog, koji nas okružuje, kao i onog osobnog, unutrašnjeg - '' Kako je gore, tako je i dolje. ''

Kroz sustav kabalističkih vježbi, nakon što se savlada osnovna abeceda Drveta života, možemo naučiti kako da programiramo sebe, učinkovitije usmjeravajući svoje misli i emocije ka dosezanju materijalnih ciljeva. Pri tom se ovdje ne radi ni o kakvim bajkovitim i nerealnim rezultatima, već o tome da sa strpljivim trudom spoznamo svoje energije kao oruđa svog duha i naučimo ih upotrebljavati na način, koji će za nas i našu okolinu biti najplodniji i najzdraviji. Također možemo naučiti kako da iscjelimo sebe, kako da se obranimo od psihičkih napada, kako da razvijemo svoju kreativnost, poboljšamo koncentraciju, razvijemo kvalitetnije odnose sa ljudima i još mnogo drugih stvari.

Dva zakona kabalističke magije :
1. Nikome nikad ne čini zlo.
2. Ne krši princip slobodne volje.

Energija ima svoje zakonitosti i za bilo kakav spritualno - ezoterijski rad, potrebno je da ona bude pročišćena, oslobođena raznih emotivno - mentalnih taloga. Onaj čovjek, koji još nije na zdrav način integrirao vlastiti ego, te ima problema sa častohlepljem, kukavičlukom, nesigurnošću, itd., neće posjedovati takvu pročišćenu energiju, no pokuša li kabalističke rituale koristiti za dosezanje niskih ciljeva, zauvijek će ostati na razini materijalne dimenzije. Ta materijalna dimenzija je naša nužnost, od nje ne smijemo bježati i pred njom zatvarati oči, no ukoliko ona nije povezana i sa ostalim, višim sferama Univerzuma, čovjek je odsječen od energetskih tokova i kao takav je mnogo podložniji različitim psiho - fizičkim debalansima i oboljenjima. Zato posvećenik kabalističke magije ne čini zlo, jer zna da će na taj način u sebi proizvesti teške energije nečiste savjesti, krivnje i straha, a što će ga u velikoj mjeri ograničiti u njegovom razvoju i dosezanju njegovih duhovnih ciljeva. Potrebno je da razumijemo kakve učinke imaju tzv. nezdrave emocije, kao što su bijes, ljubomora, strah, itd., na naš duhovni razvoj, kao i na naše fizičko zdravlje, te da naučimo kako se te emocije mogli preoblikovati u konstruktivnije oblike ponašanja. Sve to predstavlja trening za spiritualnog posvećenika, kroz vođenje svojevrsnog magijskog dnevnika, a koji predstavlja prvu lekciju na putu samospoznaje. Na samom početku rada sa energijama, potrebno je napraviti temeljitu samoanalizu, kako bi se stekao objektivan pregled nad svim vrlinama, ali i slabostima koje čovjek ima. Posvećenik mora dobro upoznati sva oruđa svog duha koja su mu stavljena na raspolaganje, no isto tako, mora se beskompromisno suočiti sa vlastitim ograničenjima i svim onim bolnim emocijama, koje ga vuku prema svijetovima tame. Te emocije potrebno je osvijestiti i preoblikovati, a što nikad ne ide preko noći, već zahtjeva ulaganje ozbiljnog truda i vremena. U tom smislu možemo reći da je u starim magijsko - ezoterijskim tehnikama sadržana plodna klica onoga, što danas zovemo '' psihologija '' - nauka o čovjekovoj duši.

Bez ikakvog mistificiranja, magija je umjetnost duhovne preobrazbe, kada mijenjajući i razvijajući svoje unutrašnje svijetove istovremeno djelujemo i na svijet oko nas, na način da sebi i drugima omogućimo neometeni rast i spoznaju. Na tom putu nema grijeha, ni kazne, nema boga sa šibom koji stoji na nebesima i kažnjava naše pogreške. No, pravi posvećenik je sam svoj najveći sudac i sam pred sobom je odgovoran za sve svoje postupke - on zna da će mu se odaslana energija vratiti u istom obliku, u kojem ju je poslao, kroz zakon sjetve i žetve, žita i kukolja: tamo gdje je sijao žito, ono će mu rasti, a gdje je davao samo kukolj, kukolj će i dobiti natrag. I tu nema molitve za ' oproštaj grijeha ', uz pomoć koje je moguće izmaknuti pravednom povratu energije za sva naša učinjena djela, izgovorene riječi, kao i neizgovorene misli. Zbog svega ovog izrečenog, u praksi kabalističke magije uvijek treba sagledati obe strane izbora koji imate pred sobom, pomno razmišljati o njima i odlučiti se - ne zbog straha od kazne, već zbog univerzalne mudrosti i želje za oslobođenjem.

Drvo Života, dakle, ima deset sefirota + jedanaesti. Svaki sefirot ima svoju boju, broj i magijsku formulu, koja ga aktivira. Sve što postoji u ljudskoj psihi može se klasificirati pod jednim od deset sefirota. Sefiroti su na Drvetu Života prikazani u tri stupa i međusobno su povezani sa 22 staze. Staze su numerirane brojevima od 11 do 32.

Nazivi sefirota i njihove osobine

Keter - ima broj 1, blistavo je bijele boje. Označava početak i kraj, ali i visoku nauku, dostignuća i pronalaske. Područje ideja. Novi koncepti, daleka budućnost, spoznaja.

Čokmah - ima broj 2, sive je boje. Ovaj sefirot predstavlja primarnu mušku energiju, svi muški atributi. Simbol je oca, očinstva, autoriteta, organizacije, hijerarhije. Država, vladari, poglavari.

Binah - ima broj 3, crne je boje. Koliko je Čokmah autoritativan, muški i očinski, toliko je Binah ženski i materinski. Označava Veliku majku matrijarhalnih religija. Predstavlja i razna ograničenja. Socijalna politika, bolnice, vrtići, dom i porodica, građevine. Dugovi i smrt.

Česed ili Gedulah - ima broj 4, plave je boje. Ljubav kao kozmički princip. Bogatstvo i razvoj, plemenitost. Širenje i rast.

Geburah - ima broj 5, svijetlo crvene je boje. Energija i brzina, ljutnja, bijes, destrukcija i rušenje. Vojska i policija, ratovi, ratovanje, ali i zaštita i samoobrana. Pobuna. Seksualna energija, odlučne akcije, inicijativa.

Tifaret - ima broj 6, zlatno žute je boje. Imaginacija, mentalne sposobnosti. Moć, uspjeh, novac, zdravlje. Sadašnjost, centar. Šefovi, direktori, upravitelji.

Necač - ima broj 7, smaragdno zelene je boje. Umjetnost, ljepota, zadovoljstvo. Odnosi. Emocije, mlade žene, luksuzna roba, nakit. U višem smislu estetika duha, kultura. Zabava, užitak, senzualnost.

Hod - ima broj 8, narančaste je boje. Posao, trgovina, pisanje, pisci. Knjige, izdavaštvo. Razmjena informacija. Škole i fakulteti.

Jesod - ima broj 9, ljubičaste je boje. Javnost. Podsvijest, snovi, instinkti. Ženskost. Psiha.

Malkut - ima broj 10, limun žuta, olivno zelena, crna boja i boja rđe / ima 4 boje /. Sefirot materijalne dimenzije, vlasništvo, materijalizacija ideja. Tijelo i tjelesnost. Priroda, ali i fizička ograničenja.

*

Daat - nema broj, srebrno sive je boje. Glavni atributi Daata su intuicija i sinteza. Inspiracija, vizije.

Sefiroti i planete

Keter - Pluton
Čokmah - Neptun
Binah - Saturn
Česed ili Gedulah - Jupiter
Geburah - Mars
Tifaret - Sunce
Necač - Venera
Hod - Merkur
Jesod - Mjesec
Malkut - Zemlja

Jedanaestom sefirotu Daat pripisuje se planet Uran, mada neki smatraju da bi pod njega mogao ići i Saturn. Bitno je naglasiti da izvorna Kabala nije povezivala sefirote sa planetama, a pogotovo ne sa transpersonalnim planetima Uranom, Neptunom i Plutonom, već je to u velikoj mjeri utjecaj moderne hermetičke misli, pa donekle i new age pokreta, koji danas sintetizira različita svjetska znanja i ezoterijske prakse.


  Više informacija: www.dragon-witch.net

www.byzant.com
   
Back