Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

OSMA SFERA
 
Rudolf Štajner


Sigurno je jako teško govoriti o takozvanoj "Osmoj Sferi", o kojoj je javno prvi put govorio G-din Sinnett, ali ne može se reći da je dao "informaciju" o njoj, već ono što je rekao je bilo jedno foliranje.Vi sigurno možete da primetite zbog čega je teško govoriti o ovoj materiji, jer uvek nanovo treba podvući da je naš jezik izkovan za spoljašnji svet, materijalni, a Osma Sfera se smatrala tajnom sve dok je nije spomenuo Sinnett.

Posledično nema mnogo reči s kojima bi se koristili da bi karakterisali Osmu Sferu.

Činjenica da se tako dugo nije spominjala pokazuje šta je u igri kada se govori o njoj.Iz tih razloga trebalo bi da primite očigledne komentare koje ću ja danas da dam kao jednu vrstu uvodnog izlaganja, koje je dato s ciljem da odbije neko označavanje koje, da bi započeli, može da bude jedan mali doprinos stvari. Međutim, imamo nadu, da će biti mogućnosti da se kaže više o tome u nekom kasnijem vremenu. Na osnovu onoga što je rečeno na poslednjem predavanju i takođe, do izvesnog stepena, u ranijim prilikama, pokušaću da karakteriziram takozvanu Osmu Sferu da bi mogli da imamo osnovu za opis razvoja Duhovnog pokreta u XIX veku i početkom XX veka.

Već ste primetili s mojega jučerašnjeg predavanja da Osma Sfera ne može da bude nešto što pripada materijalnom svetu, jer najveće foliranje u potvrdi Sinnett-a jeste da je fizički Mesec direktno povezan s Osmom Sferom; a pokušao sam da učinim razumljivim da je stvarna greška u tome da to ukazuje na nešto materijalno i fizičko.

Polazeći odatle bićete sposobni da pretpostavite, čak iako to ne razumete u potpunosti, da ono što se zove Osma Sfera ne može da ima ništa direktno s materijalnim svetom,to jest, ništa što čovek može da doživi sa osećajima i mišljenjem polazeći od percepcije čulima nema nikakvu ulogu u Osmoj Sferi.Prema tome beskorisno je tražiti Osmu Sferu na nekom mestu u materijalnom svetu.

Vi sada imate indikacije posredstvom kojih se može realizovati jedna aproksimacija koncepcije Osme Sfere.Već sam rekao da je Osma Sfera povezana s ostacima Starog meseca i njegove evolucije. Pokušao sam da pojasnim na jučerašnjem predavanju da je na Starom Mesecu, da je prirodan oblik percepcije čoveka bio vizionarski imaginativnog karaktera, na takav način da bi se bilo koji vid materijalnosti koji bi se mogao razaznati u Osmoj Sferi trebao naći u ovom tipu vizije. To jest,treba smatrati da se početak Osme sfere nalazi posredstvom vidovitih imaginacija.

Kako je došlo do toga da se koristi izraz Osma Sfera?

Vi znate da je ljudska evolucija nastavak evolucije kroz sedam sfera Starog Saturna, Starog Sunca,Starog Meseca, Zemlje,Jupitera, Venere i Vulkana. Zamislićemo da pored ovih sedam sfera postoji i još nešto više što je smešteno izvan njih i da kao takvo da je na neki način povezano s Zemljom. Tako, onda, imamo jednu sferu, koja je vidljiva za vizionarsko-imaginativnu vidovitost, koja pripada tu kao jedna Osma Sfera iznad i preko ovih sedam koje konstituišu prevlast redovnog uređenja evolucionog toka čovečanstva. Sve ove skice su, svakako, čisto šematske; neko mora da se veže za crtanje odvojenih sfera koje mogu samo da se promatraju jedne unutar drugih.Svakako ste primetili da naše proučavanje dok se čovek nalazi unutar materiljalnog sveta, a koje se čini samo kroz osećaje i intelektualno razmišljanje, da ga postavlja u Četvrtu Sferu, u Sferu Zemlje. Ako neko dovoljno razvije svoje duševne sposobnosti da bi bio sposoban da vidi Treću Sferu, Sferu Meseca, onda on čini jedan dugi let, ali ne u prostornom smislu. On promatra, ne s drugog mesta, već fizički govoreći, prostorno govoreći, iz istog mesta. Ovih sedam sfera zbog toga trebalo bi nacrtati u stvarnosti jednu unutar druge. To su sukcesivne etape i evoluciona stanja i, fundamentalno, takav dijagram nema drugu vrednost nego ako neko kaže: ljudska bića se od rođenja razvijaju do sedme godine života u jednoj prvoj etapi, od sedme do četrnaeste u drugoj etapi, i tako sukcesivno. Biće koje se posle rođenja razvilo do sedme godine ne može da se posmatra kao odvojeno od bića koje se razvija od sedme godine do četrnaeste godine. Takođe je nekorektno razmišljati o sedam sfera ili sukcesivnih etapa evolucije Zemlje kao odvojenih jedne od druge.

Ovo će vam dati znak koji upućuje na to da Osmu Sferu treba posmatrati unutar Sfere Zemlje. Ne može da se nacrta na odgovarajući način niti iznad niti ispod; da bi nacrtali stvarnost trebalo bi je nacrtati unutar Sfere zemlje. Često sam dao jedan grub primer da bih izrazio ono na šta sam mislio. Kao što je fizički vazduh oko nas, isto tako je duhovno oko nas; treba da tražimo duhovno unutar onoga što je realno fizičko u našem okruženju. Na isti način treba da se pretpostavi da je duhovno oko nas, na isti način treba da tražimo takođe Osmu Sferu u našem okruženju. To znači da bi trebalo da se razvije jedan organ koji bi omogućio čoveku da opazi Osmu Sferu, na jedan u dovoljnoj meri svestan način; ali nesvesno čovek je uvek unutar nje, kao što smo isto tako unutar vazduha, iako toga nismo svesni. I ukoliko smo razvili jedan organ da doživimo Osmu Sferu, bićemo svesni nje u našoj okolini. Ako bi na taj način otkrili Osmu Sferu, trebalo bi očigledno da se ona opiše kao jedno carstvo u kom živimo sve vreme.

Pa dobro, kao što sam rekao,sve što mogu da učinimu ovim uvodnim proučavanjima to je da dam neku opštu informaciju. Kao prvo, možete da razumete da ono što je oko nas kao Osma sfera da tome može da se pristupi vidovito imaginativno-vizionarski. Nemoguće je razviti imaginativnu vidovitost bez primanjana nečega iz Osme Sfere. Razlog zbog čega je veoma teško govoriti o takvim stvarima kao što je Osma Sfera je to što ima veoma malo onih koji poseduju jednu stvarno jasnu vidovitost koja može da razlikuje. U Osmoj Sferi treba da vidimo s imaginacijama, a ono što sačinjava suštinu prirode evolucije Zemlje- to jest, Četvrta Sfera- nije prisutno u osmoj Sferi. Suština prirode Četvrte Sfere je sačinjena, kao što sam rekao jučer, impregnacijom minerala ovog svetskog-tela. Sposobnost da na Zemlji živimo zahvaljuje tome što se ta Četvrta Sfera mineralizovala: živimo u mineralizovanom okruženju; što se oseća posredstvom fizičkih osećaja i može da se kordinuje s intelektom.Ali moramo zamisliti da je mineralni elemenat potpuno izvan Osme Sfere.

Kada eliminišemo mineralni element iz mišljenja, ono što ostane to je jedna kasnija etapa evolucije Starog Meseca. Odakle bi moglo da potiče? Ali, evolucija teče dalje; a nešto što je primetno preko imaginativne vidovitosti, vizionarstva, može samo da bude ništa drugo već jedan ostatak Starog Meseca, a to ne bi bila Osma Sfera. Sve što bi moglo da se kaže , to je da je Treća Sfera ostavila nešto iza.

Da bi imali neki znak koji nas upućuje na događaje vezane za Osmu Sferu, imajmo sledeće na umu.U pravcu pravilne evolucije, Treća Sfera se pretvorila u Četvrtu Sferu; to jest, desila se tranzicija trećeg osnovnog carstva- jer tako treba da ga nazovemo- u mineralno carstvo. Dodao se mineralni element. U suprotnom bi morali da shvatimo Stari Mesec kao jednu totalnu sumu materijalnosti, imaginativno opažajnu ! Mora da se doda iz tog razloga da se pravilna progresija od Starog Meseca u Zemlju, sastoji u tome da je ono što je prethodno bilo imaginativno primetno postalo materijalno primetno, to jest mineralizovalo se.Da bi počeli, isto kao što Osma Sfera tu pripada isto tako i element starog Meseca, ali jednim posebnim događajem ovaj element Starog Meseca prolazi jednom promenom. Ono što se desilo da bi Četvrta Sfera mogla da proistekne iz treće opisuje se jasno u knjizi Tajna nauka u osnovama, gde se kaže da su se aktivnosti Duhova kretanja dodale na one Duhova oblika pod čijim vođstvom se kompletirao proces transformacije 1(1).Možemo da kažemo da je Četvrta Sfera proistekla iz Treće kroz događaj da su Duhovi oblika pridodali svoje aktivnosti Duhovima kretanja.

Trebalo je da se pazi i na to da sve ono što proističe iz glave čoveka ne bude zarobljeno od strane Lucifera i Ahrimana; da sve ne zavisi od aktivnosti iz glave i iz aktivnosti osećanja usmerenih k spolja, jer bi tada Lucifer i Ahriman izašli kao pobednici.Bilo je neophodno stvoriti jedan protivteg u dominaciji zemaljskog života, to jest da bude nešto u čoveku potpuno nezavisno od glave. I ovo je postignuto posredstvom rada dobrih duhova, Duhova oblika, koji su ugradili princip Ljubavi u princip nasleđivanja nad Zemljom. To jest, sada ima nešto u ljudskoj rasi što je nezavisno od glave, što prolazi iz generacije u generaciju i što ima svoje najdublje fundamente u fizičkoj prirodi čoveka.

Da su Duhovi oblika uspeli da ostvare sve ono što njihova sopstvena priroda želi i još što je po sebi sposobna da ostvari, kada se misija Treće Sfere završila u Kosmosu, Četvrta bi se sfera pojavila na jedan dosta prirodan način.To je očigledno. Ali znamo da luciferički i ahrimanski duhovi ulaze u akciju, i za sebe konzervišu nešto od supstancijalnosti Starog Meseca, bore se da to da tako kažemo, da to iščupaju od Duhova Oblika. Takvo delo da Lucifer i Ahriman deluju na takav način je indikativno za njihovu suštinsku prirodu.Na taj način kako Treća Sfera napreduje k svojoj narednoj fazi, Lucifer i Ahriman čupaju nešto od Duhova Oblika;u taj deo koji je isčupan prodiru Lucifer i Ahriman, umest o duhova Oblika. Aktivnosti Lucifera i Ahrimana se dodaju na aktivnosti Duhova Kretanja i, kao rezultat, proizilazi Osma Sfera polazeći iz Treće.

Tada, tamo treba da se nađe i nešto više,ne samo Stari Mesec, a to "nešto više" pridolazi kao da bude Četvrta Sfera, to je konstituisano kroz činjenicu da mineralna supstacionalnost, kada postaje, biva isčupana u trenutku nastajanja Četvrte Sfere. Kada mineralno stupa u postojanje polazeći od Imaginativne substancijalnosti, ščepana je od strane Lucifera i Ahrimana i transformisana u Imaginaciju. Umesto Zemlje koja proizilazi iz preostataka substancijalnosti Starog Meseca, dobiva oblik jedno kosmičko telo koje je posledica da je ščepana substancijalnost Zemlje transformisana u ono što je došlo iz Starog Meseca.

Sada ću podsetiti kako sam opisao uslove koji pripadaju Starom Mesecu, u knjizi Tajna nauka u osnovama. Na starom Mesecu još nije bilo ničega mineralnoga.Ako bi bila prisutna mineralna substanca, tada bi to telo bila Zemlja, a ne Stari Mesec. Četvrta Sfera postaje rođenjem mineralnog elementa. Približavajući se Lucifer i Ahriman, ščepaju mineralnu substancijalnost Četvrte Sfere i unose je u Treću Sferu, i time se ukratko ponavlja Stari Mesec, ali sada s materijalnošću koja je sopstvena Zemlji.

Dobro zadržimo ovo na umu: umesto da tu imamo čiste Imaginacije, Imaginacije se zgušnjavaju zbog infuzije jednog mineralnog elementa koje je bilo isčupano od Zemlje. Tako se stvaraju zgusnute Imaginacije.Dolazimo tada do jednog sveta zgusnutih Imaginacija koje nisu mesečevog karaktera jer su se zgusnule kroz materijalnost koja pripada Zemlji. To su fantomi, sablasti, to jest iza našeg sveta postoji svet sablasti stvoren od strane Lucifera i Ahrimana.

Dozvolite mi da to izrazim šematski, na sledeći način: Na Starom Mesecu postojale su izvesne imaginacije. Ove su trebale da pređu na Zemlju kao nešto što je posvuda primetljivo. Ali Lucifer i Ahriman su ih zadržali sa sebe,Lucifer i Ahriman su iščupali iz Zemlje neke sastavne delove i njih su pretvorili u Imaginacije, a na taj način da su se ove zemaljske substance pretvorile, ne u zemaljske formacije, već u mesečeve formacije. U našoj Četvrtoj Sferi , na taj način, ugrađena je jedna sfera koja je realno jedna Mesečeva Sfera, ali koja je prepuna zemaljske substancijalnosti i zbog toga to je jedna varljiva kreacija Univerzuma. Na sedam sfera dodala se jedna Osma, stvorena u opoziciji naprednih Duhova. Neophodna posledica ovoga je da Duhovi oblika mora da pokrenu bitku na Zemlji za svaki fragment substancionalnosti podložan mineralizaciji, da ne bi bio ščepan od strane Lucifera i Ahrimana i transportovan u Osmu Sferu.

U stvarnosti, zbog toga, naša Zemlja - Četvrta Sfera - nije jednostavno ono što izgleda spoljašnje. Ako bi se stvarno sastojala od atoma, svi ti atomi bi bili impregnirani formacijama koje pripadaju Osmoj Sferi, koje su jedino opažljive vizionarskoj vidovitosti. Ove su formacije prisutne posvuda; sablasni sadržaj Osme Sfere može da se opazi na isti način kao i kao što se opažaju realne sablasti. Ovde je umešano celo biće i zemaljska egzistencija.Lucifer i Ahriman neprestano se bore da privuku bilo šta iz zemjlinih supstanci što mogu da ščepaju, da bi formirali svoju Osmu Sferu, koja bi se tada kada bude dovoljno napredovala odvojila od Zemlje, i nastavila svoj put u Kosmosu zajedno s Luciferom i Ahrimanom. Nije neophodno da se kaže da bi Zemlja tada prešla u Novi Jupiter kao puki trup. Ali čovek, kao što možete da primetite, ima svoje uspostavljeno mesto u evoluciji Zemlje, jer je u potpunosti mineralizovan. Mi smo impregnirani procesom mineralizacije koji je privučen u ovu bitku, na taj način da mu fragmenti ove substancije mogu biti neprekidno ščepani. Iz tog razloga mi smo umešani u tu bitku. Lucifer i Ahriman bore se protiv Duhova Oblika, s ciljem da nam ščepaju svu mineralnu substancu.

Ali snaga tog procesa je promenljiva u različitim regionima našeg organizma. Konstituisani smo na različite načine; neki naši organi su manje savršeni nego drugi. Najsavršeniji od drugih je naš organ mišljenja, mozak i lobanja, i najžestokija bitka se vodi tu, precizno zato što je ova ljudska glava, ovaj ljudski mozak, stvoren kao što jeste; a tako je stvoren zato jer su na ovom mestu našeg tela, takođe Lucifer i Ahriman, imali najviše uspeha u tome da ščepaju mineralnu substancu. Ovde je fizička substancija najproduhovljenija više nego na bilo kojem drugom mestu. Uobličenje naše lobanje je posledica činjenice da nam je baš odatle najviše ščepano. Pa je odatle , precizno rečeno, da se kroz glavu u najvećoj meri možemo emancipovati od našeg organizma. Možemo da se uzdignemo u mišljenju, možemo da razlikujemo dobro od zla. I iz tog istog razloga, tu je mesto gde su Lucifer i Ahriman imali najviše uspeha da ščepaju naš najveći deo mineralizovane substancijalnosti. Ova alhemija kroz koju se mineralna supstancija upućuje u Osmu Sferu je u svakom momentu prisutna iza scene naše egzistencije. Da bi počeli, jednostavno prenosim informaciju; pojaviće se potkrepljenja svaki put s sve većom jasnoćom kako budu napredaovala naša proučavanja.

Ako bi Lucifer i Ahriman dobili sve što traže, ako bi bili sposobni da ščepaju svugde sve što mogu da ščepaju iz organa glave, veoma brzo bi evolucija Zemlje dostigla tačku u kojoj bi Lucifer i Ahriman uspeli da unište i da usmere evoluciju svetova u Osmu sferu, tako da bi evolucija Zemlje u celini dobila drugi smer. Odatle najveći napori Lucifera su usmereni na mesto u kom je čovek najranjiviji, to jest, u njegovoj glavi. Tvrđava koja je za Lucifera najlakša za osvajanje je ljudska glava; i sve što je slično glavi što se tiče raspodele mineralnog elementa, na način da može da bude izvučeno na isti takav način, na isti način je ugroženo da može da bude upućeno u Osmu sferu. Jedna slična perspektiva preti kao posledica ove iste namere Lucifera i Ahrimana da celokupna evolucija čovečanstva nestane u Osmoj Sferi, na taj način da bi ova evolucija dobila drugačiji kurs.

Vi možete da vidite da je to bila namera Lucifera i Ahrimana od početka evolucije Zemlje, da čitava evolucija Zemlje nestane u Osmoj Sferi. Zbog toga je bilo neophodno da oni duhovi koji pripadaju hijerarhiji Duhova Oblika stvore protivtežu.Ta spoljna protivteža koju su stvorili sastojala se u sledećem: u "prostoru" ,da tako kažemo, Osme Sfere, umetnuto je nešto što deluje protiv te Osme Sfere. Da bi to korektno prestavili, treba da predstavimo Zemlju ovde, a Osmu Sferu ovde ( vidi dijagram). U prikazanom smislu Osma Sfera pripada našoj fizičkoj Zemlji. Sa svih strana okruženi smo Imaginacijama kojima je cilj da se mineralna materilanost neprestano izvlači. Odatle sledi smisao žrtve koja je učinjena od strane Jahvea ili Jehove, strovaljivanje mnogo gušće supstancije nego što je druga mineralizovana. To je Jahve uspostavio kao Mesec, kao protivsredstvo. To je bila supstancija ekstremne gustine - a ova supstanca je bila opisana od strane Sinnett-a kao supstancija fizičko-mineralnog karaktera mnogo gušća nego ona koja postoji na Zemlji. Pa odatle je to da Lucifer i Ahriman nisu mogli da je rastvore u svom svetu Imaginacija. I tako je ovaj Mesec okružuje kao jednu kuglu guste materije, čvrste, neunuštive. Ako vi s dovoljnom pažnjom čitate naći ćete da se čak opisi Meseca koje daju fizičari uklapaju u taj okvir. Sve što je bilo na raspolaganju na Zemlji bilo je izdvojeno i smešteno tamo da bi bilo dovoljno materije koja ne bi mogla biti ščepana. Kada gledamo Mesec, vidimo tamo u Univerzumu jednu supstancu mnogo intenzivnije mineralizovanu, fizički mnogo gušću, od one koja postoji na bilo kom mestu na Zemlji. Jahve ili Jehova, tada, treba da se smatra onim bićem koje je čak na fizičkom domenu osiguralo da sva materija ne bude ščepana od strane Lucifera i Ahrimana. I tada, u odgovarajućem momentu, isti duh imaće istu pažnju da ponovo uđe u Zemlju kada ova bude dovoljno jaka da je primi, kada razvoj koji je dotle postojao spreči tu opasnost 1(2). ( Strana 88)

Sve što je povezano s razmnožavanjem i s nasleđivanjem, sve što je nezavisno od čoveka u smislu da to ne može dokučiti s svojim mišljenjem, sve što je poklon Meseca na nebeskom svodu, to, u čoveku, je nastavak principa Ljubavi koji prožima proces razmnožavanja i nasleđivanja. Odatle žestoka bitka koja postoji u toku istorije, bitka koja se vodi od strane Lucifera i ahrimana protiv svega što dolazi od te vladavine. Lucifer i Ahriman žele upotrebom sile da nametnu ekskluzivnu vladavinu glave čoveku protiv svega što je čista prirodna sklonost. Jer sva ona nasledna supstancija nad zemljom ne može da bude zgrabljena od njih. Ono što je Mesec na nebu, to je nasleđe u ljudima dole na Zemlji.Sve što je zasnovano na nasleđivanju, sve što nije opterećeno mišljenjem,što je povezano suštinski s fizičkom prirodom, to, je princip Jahvea. Princip Jahvea razvija svoju najveću aktivnost tamo gde priroda deluje kao priroda; tu je Jahve u najvećoj meri izlio Ljubav koja je njegov prirodni atribut, da bi stvorio protiv teg nedostatku ljubavi, samoj mudrosti, Lucifera i Ahrimana.

Trebalo bi ući u tančine u sve što je prethodno rečeno iz različitih uglova gledanja, da bi pokazali kako su Mesec i proces ljudskog nasleđa, stvorili barikade protiv Lucifera i Ahrimana zahvaljujući Duhovima oblika. Ako o ovome razmišljate dublje, naći ćete da date indikacije sadrže nešto od izvanredne važnosti.

Sada, da bi dostigli bar neku meru razumevanja, treba da priđemo temi iz jednog dosta različitog ugla gledanja.Ako se podsetite šta se kaže u knjizi Tajna nauka u osnovama o evoluciji čoveka kroz etape Stari Saturn, Staro Sunce i Stari Mesec, primetićete da u ovim etapama nije moglo da postoji pitanje slobode. U tim etapama čovek je zatvoren u jednu mrežu potreba. Da bi mogao da bude zreo za slobodu, morala je da mu se inkorporira mineralna priroda; trebao je da bude impregniran s mineralnim elementom. Odatle je da čovek može da bude edukovan za slobodu samo unutar zemaljsko-materijalnog sveta.

Po samom sebi ovo ukazuje na ogromnu važnost zemaljsko-materijalnog sveta. Ono što treba da stekne čovečanstvo-slobodnu volju- može da se stekne samo tokom evolucije Zemlje. U etapama Jupitera, Venere i Vulkana ljudi će trebati ovu slobodnu volju. Zbog toga kada razmatramo pitanje slobode, nalazimo se u jednom carstvu ogromne važnosti, jer znamo da je Zemlja stvaralac slobode upravo zato što je Zemlja ta koja impregnira čoveka s fizičko-mineralnim elementom.

Polazeći od toga vi shvatate da ono što proizilazi iz slobodne volje treba da se neguje unutar carstva zemlje. Za Treću,Drugu i Prvu Sferu, nemoguće je primeniti nešto što proizilazi iz principa slobodne volje. Ali namera Lucifera i Ahrimana je da prevuku slobodnu volju čoveka, i ono što iz nje proizilazi, u Osmu Sferu. To znači da je čovek neprestano izložen opasnosti da Lucifer i Ahriman zgrabe njegovu slobodnu volju i da je prevuku u Osmu Sferu.

Ovo će se desiti ako se element slobodne volje transformiše u, na primer, vizionarsku vidovitost. Kada je to slučaj, čovek je već u Osmoj Sferi. Ovo je nešto o čemu okultisti veoma nerado govore, jer je to jedna strašna i užasna istina. U trenutku u kom se slobodna volja transformiše u vizionarsku vidovitost, ono što se razmota u ljudskom biću pretvara se u plen Lucifera i Ahrimana. Odmah to zgrabe i odnose ga kao plod magije Zemlje.Tada možete da vidite, kako kroz stiskanje slobodne volje, stvaraju spektri Osme Sfere. Lucifer i Ahriman neprestano ograničavaju slobodnu volju čoveka i dočaravaju pred njega sve moguće stvari da bi iščupali ono što on razume od tih stvari i ostavljaju ga da nestane u Osmoj Sferi.

Kada se razvija vidovitost na sve različite načine u naivnim ljudima, lakovernim, sujevernim, često se događa da se žrtvovala njihova slobodna volja. Tada nju Lucifer pleni, i dok te osobe zamišljaju da su imale jedno iskustvo besmrtnosti, istina je da u svojim vizijama vide jednu stranu, ili jedan produkt, čiji je rezultat da su njihove duše zgrabljene i pripremljene za Osmu Sferu.

Možete li da zamislite u vezi rečenog koliko je duboka bila zabrinutost onih, kojisu se obavezali da se slože da se putem mediuma daju publici sve vrste istina povezanih s duhovnim svetom, shvativši onda da su mediji verovali da im mrtvi govore. Ali okultisti su onda znali da je ono što je u igri između mediuma i živih ljudi je to da struja slobodne volje prelazi u Osmu Sferu. Umesto da se stvara jedna vezuje s Večnošću, mediumi su upravo testirali ono što je kontinualno nestajalo u Osmoj Sferi.

Polazeći od toga primetićete da Lucifer i Ahriman imaju strastvenu želju da odnesu što više mogućeg u Osmu Sferu. Iako je Gete pomešao Lucifera i Ahrimana, on je korektno opisao kako je jedna duša zgrabljena kandžama od Mefistofelesa-Ahrimana ! Najcenjeniji trofej za Lucifera i Ahrimana bi bio ako bi mogli po neki put da zgrabe jednu celu dušu za njih same; jer na taj način bi nestala Osma Sfera a izgubila bi se evolucija Zemlje. Najveća pobeda za Lucifera i Ahrimana bi bila ako bi jednog dana mogli da objave da je nebrojen broj mrtvih prešao u njihovu sferu. To bi bila njihova najveća pobeda. Takođe postoji jedan način da to postignu. Lucifer i Ahriman mogu da kažu: ljudska bića hoće da znaju nešto o životu između smrti i novog rođenja.Da, zato ako, im kažemo da nešto uče od mrtvih, biće zadovoljni pa će usmeriti svoja osećanja k carstvu čije iz kojeg misle da dobivaju obaveštenja od mrtvih. Ako mi želimo da njihova srca i umovi budu usmereni na Osmu Sferu, reći ćemo im: pričamo vam nešto što dolazi od strane mrtvih. Kad navedemo da se mrtvi nalaze pod našom vlašću zgrabićemo ljude.

Ovaj diaboličan plan - ovde se očigledno gledamo s đavolom - sproveden je od strane Lucifera i Ahrimana onda kada se desilo da su okultisti se napregnuli da učine nešto posredstvom mediuma.Lucifer i Ahriman su inspirisali medijume preko kojih su organizovali ceo posao, da bi ljude doveli do carstva odakle su pretpostavljali da mrtvi govore. Okultisti su se uzbunili kada su videli kurs u kom su išle stvari i sastali su se da bi se dogovorili kako da to skrenu. Čak i oni koji su pripadali levom putu primetili su to što se događa i rekoše: Učinićemo nešto drugo ! Tada se pojavila jedna mogućnost pojavom vanredne osobe, koja se zvala H:P: Blavatsky. Sada, pošto je plan sproveden a okultisti na Zemlji nisu pomogli dijaboličnom planu, Lucifer i Ahriman su se videli obaveznim da dostignu svoj cilj na jedan drugačiji način.

Materijalizam je stupio na scenu u prirodnom kursu evolucije Zemlje. Zbog toga da bi imali u vidu proces mineralizacije evolucije, bilo je neophodno da pažnja ljudi bude potpuno usmerena na mareijalne stvari. To je čist i pravi materijalizam ! Okultisti koji su imali svoje sopstvene specijalne sudove, rekoše: Dobro, dobro, imaćemo poverenja u materijalizam. Da, međutim, primajući materijalizam u njegovoj čistoj zemaljskoj formi, čovek će jednog dana neizostavno otkriti sopstvenim mišljenjem da atomi ne postoje, pa na taj način ovo polje neće dati mnogo ploda. Ali ljudsko mišljenje može očigledno da postane perverzno ako se materijalizam pretvori u okultni. A najbolji način da se ovo učini jeste da se prestavi Sfera koja je trebalo da bude kontra teg Osmoj Sferi kao Osma Sfera. Ako je ljude moguće odvesti do verovanja da je materijalnost koja je stvorena kao kontra teg Osmoj Sferi, sama Osma Sfera, to bi prevazišlo bilo koji zamišljen zemaljski materijalizam ! A zemaljski materijalizam se prekoračio u afirmaciji koju je dao Sinnett. Materijalizam se odvodi u okultno carstvo; okultizam postaje materijalizam. Ali pre ili posle ljudi bi bili u obavezi da to otkriju. H:P:Blavatsky, koja je imala jedno duboko saznanje o evoluciji Zemlje, pogodila je nešto od toga šta se dešava, nakon što je videla kroz trikove te čudne individualnosti o kojoj sam jučer govorio na predavanju, i sama je sebi rekla: To tako ne može da se nastavi. To se mora promeniti ! Ali ona je to rekla pod uticajem Hindu okultista koji su pripadali levom putu.Primetila je da se stvari moraju promeniti ali da bi se onda moralo stvoriti nešto što ne bi bilo lako za detektovanje. Da bi stvorila nešto što bi prevazišlo afirmaciju koju je dao Sinnett, pristupila je propozicijama koje su joj inspirisane od strane Hindu ocultista. Ovi okultisti, budući da su bili slebdenici levog puta, nisu imali drugi cilj, već samo promociju sopstvenih specijalnih interesa, Hindu interesa.Na umu su imali da uspostave na celoj Zemlji jedan sistem mudrosti iz koga bi bili isključeni kako Hrist tako i Jahve. Radi toga trebalo je umetnuti nešto kroz šta bi se eliminisali Hrist i Jahve.

Tada se prihvatio sledeći metod. rečeno je: Lucifer je uistinu veliki dobrotvor čovečanstva. (Ahriman se nije spomenuo, jer se tako malo znalo o njemu, da se isto ime koristilo za oboje). Lucifer je doneo čoveku sve što su dobili kroz glavu: nauku, umetnost, rezumirajući, sav progres. On je stvarni Duh Svetlosti; on je taj koga treba da podržimo. A Jahve, šta je on učinio u stvarnosti? On je uspostavio u ljudima princip fizičkog nasleđivanja ! On je jedan Mesečev Bog koji je uveo elemente koji pripadaju Mesecu. Odatle, afirmacija iz Tajne doktrine da ljudi ne bi trebalo da podržavaju Jahvea, jer je on samo Bog materijalnosti, svih niskih zemljanih impulsa; a pravi dobročinitelj čovečanstva je Lucifer. To prosijava kroz svu Tajnu doktrinu, i tu se afirmiše to potpuno jasno. I tako, zbog okultnih razloga pripremljena je H.P.Blavatsky da zamrzi Hrista i Jahvea. Jer u okultnoj oblasti takve reči znače isto što i afirmacija Sinnett-a da je Mesec Osma Sfera.

Zato, samo saznanjem može se približiti ovim stvarima, stvarno samo kroz saznanje. Zbog toga kad smo počeli s izdavanjem časopisa Lucifer-Gnoza, prvi članak je bio o problematici Lucifer, da bi bio korektno shvaćen, da bi se shvatilo u kojoj je meri aktivnost koju čini Lucifer , dobročinstvo za čovečanstvo. Ali tu takođe mora da stoji kontra teg: Ljubav treba da bude tu kao protiv teža. Ovo je afirmisano u prvom članku časopisa, jer je u toj tačci trebalo suštinski intervenisati.

Kao što vi vidite, stvari su bile komplikovane. Ono što je fundamentalno, jeste da su ljudi pokušani da se prevare , a što se htelo postići kroz H.P.Blavatsky, da poveruju u Osmu Sferu. Oni su mogli lakše da budu prevareni u verovanju da im je prikazano nešto lažno kao Osma Sfera. Prirodno, ljudi su bili vođeni k duhovnom svetu, jer Tajna doktrina od Blavatske ima jednu veliku zaslugu, da su se kroz nju umovi ljudi usmerili k duhovnom svetu. Ali staza koja je sledila ispunjavala je specijalne interese, a ne interese ljudske evolucije uopšte. Sve ove stvari moramo imati striktno na umu ukoliko želimo da budemo potpuno jasni koja je staza ozdravljujuća. Ne treba da prihvatimo prazne reči bez verifikacije ako želimo da imamo pravi okultizam; treba da imamo odlučnost da vidimo stvari jasno. Lično na ovoj vremenskoj tačci našeg razvoja bilo mi je neophodno da dam određene indikacije na ove stvari, indikacije koje sam dopunio u nekom drugom momentu s poslovima čak veće važnosti. Morao sam da dam ove indikacije jer, ako ih vi zadržite ispravne u svojim umovima, videćete kako je naš brod vođen od početka našeg Pokreta, vođen na takav način da se vodilo računa o svim lažnim stazama koje se mogu slediti i svih stvari koje mogu biti pretnja za duhovni razvoj čovečanstva.

Ne mogu na slepo da se daju indikacije o stazama k duhovnom svetu, a nikako kao rezultata fanatističkog entuzijazma.Zbog toga uvek nanovo treba da se učini poziv među vama, dragi prijatelji, da je neophodno hitno da ne dozvolite da se prevarite onim što vodi u Osmu Sferu. I ako se više puta reklo da mora da se vodi mnogo više opreza u dominaciji vizionarske vidovitosti, i da s etreba pripisati vrednost samo onoj vidovitosti koja pri vođenju u više svetove, isključuje Lucifera i Ahrimana,tada će se videti da sve ono što je sposobno da poveže dušu s Osmom Sferom da to mora da se odbije. Ako se uvek čini jasnom tendencija da se organiči slobodna volja i da ostane u vlasti vizionarske vidovitosti, to je znak da se nešto odupire naporu na definisanom putu našeg Pokreta, jer je sklono da povezuje slobodnu volju sa vizionarskom vidovitosti.

Kako bi bile sretne neke osobe da su mogle da uvežu u lance slobodnu volju ! Ovo je bio jedan simpton preovlađujućih nijansi u drugim pokretima, o kojima sam ovde govorio, a bili su uvezeni u naš sopstveni Pokret. To nije bila Blavatsky, niti je to bilo nešto spolja, već su naši sopstveni članovi koji su činili prepreke u onome što su bili ciljevi koje je trebalo ostvariti. Takve prepreke su se činile i čine se jer se toplo prihvatala objava vizionarske vidovitosti kao čudo ! To je bio izraz perverzne ljubavi prema Osmoj Sferi. Kada je neka druga osoba insistirala: Da je Dr. Štajner rekao da bi se trebala učiniti ta i ta stvar, tada to znači da ta druga osoba želi da preda slobodnu volju jednom eksternom uticaju, da ta volja bude determinisana ne po sebi samoj, već od još nekog; hoće da učini da je neko potpuno odgovoran za instaliranje u fizičkom svetu dobru predispoziciju kojom će slobodna volja da se okuje lancima. Kada ljudi ustupaju put fatalizmu umesto da donose odluke kroz moć svojeg sopstvenog suda, iskazuju svoju naklonost k Osmoj Sferi. I sve ono što se dešava na ovaj način, to prelazi u Osmu Sferu i nestaje iz evolucije Zemlje, ne nastavlja dalje u ispravnom pravcu evolucije Zemlje.

Došli smo do tačke gde treba da usmerimo pažnju na ove stvari,i to je razlog zašto smo usmerili tu pažnju.Došli smo do tačke gde treba da usmerimo pažnju na kazaljku vage koja sve vreme oscilira između ezoteričnog i egzoteričnog. Princip ezoterije koju razmatramo, fundamentalno govoreći, je da se okultni život u njenoj stvarnosti ne može izraziti posredstvom reči. Stvari se neki put kažu na ezoteran način, a druge na egzoteran način, i one su, kao što bi rekli, dva različita dijaloga jednog neizrecivog jezika. I ako neki čovek hoće u svojoj aroganciji da izrazi egzoternos ezoternim, zaboravlja da postoje dva dijalekta jednog neizrecivog jezika i da sve zavisi koliko je sposoban da održi ravnotežu između oba. Ali ono što preostane između ta dva treba da se shvati kao jedan neizrecivi jezik, jer uvek postoji nešto što se ne može izraziti direktno.

Da, kao što se u knjizi Tajna nauka u osnovama, prikazuju izvesne egzoterne stvari (sic), moralo je da se u toj publikaciji pazi da sve što se izlaže da bude na takav način rečeno da bude unutar razumevanja savremene kulture koja preovladava u spoljnem ne-okultnom svetu. Kada se kaže da nešto treba da se pojavi ezoterno, ovo jednostavno znači da treba da se izkaže unutar ciklusa onih koji učestvuju u svemu što se pojavljuje u ezoternoj sferi. Ako stvari ne idu tamo dobro, ezoterično se pretvara u egzoterno i onda se neko uvek nađe u opasnosti. Ovo se dešava uvek kada nešto što bi trebalo da se dešava unutar jednog zatvorenog ciklusa je izvučeno u svet na takav način da nema mogućnosti da se održi u koraku s tim... Tokom godina u kojima smo razvijali naše proučavanje Duhovne Nauke borio sam se da razvijamo stvari na taj način, da može da bude jasno za svakoga ko stvarno uđe u nju, da su rečene stvari shvatljive pre čak nego što je taj umešan u vidovitost. Trudio sam se da ne objavim javno ništa što ne može da bude shvatljivo u svom sopstvenom domenu. stoga sledi da samo oni koji žele da vide ljudska bića kako prelaze u Osmu Sferu mogu da imaju neki validni prigovor na ovaj naučno-duhovni Pokret. Kadsam javno objavio najdelikatnije stvari a pre svega o dva dečaka Isusa, pojavila se opozicija od strane jedne grupe koja nije apsolutno ništa shvatila i još uvek je verna medijumima; dok ako neko danas studira Bibliju dovoljno duboko može da razume okolnosti koje potvrđuju afirmaciju o dva dečaka Isusa. Moramo s toga da zauzmemo stav o pricipu da pažljivo slušamo šta se izlaže, ali ne dozvoljavajući da se kaže da ga treba prihvatiti među nama zbog verovanja u autoritet. Nikada se ne sme čuti fraza da se istine prihvataju jednostavno zato što sam ja to rekao ! Grešili bi smo protiv istine ako bi rekli tako nešto. Jedna ili druga stvar može da se bazira na poverenju, ali to nikada ne sme da se pretvori u princip. Možda neko može da bude sposoban da bolje gazi stazom; ali pravilo kojeg se svako trebao pridržavati je sledeća: ne prihvatati stvari zbog autoriteta, već stavljati ih na probu.  

Potvrdu ćemo dobiti ako ih isprobamo. Kada se reč "poverenje" koristi među nama pretvorila se u znak opasnosti; to je bilo znak da smo ušli u jedan period u kom nam opasnost preti. Aktivnost koja je do datuma preovladala među nama treba da se prekine, jer je Duhovna nauka zasnovana, ne na bazi autoriteta, već na saznanju. Vreme da smo malo zahtevni prema predstavljanju duhovne nauke se završilo. Protivnici biće svuda u uzbuni i moraćemo mnogo da se borimo; i mi sami treba da se pretvorimo u borce, i kada se zbunjeni umovi osete podstaknutim da se uključe u borbu to će učiniti moguće da se snage koje se suprostavljaju našem duhovno-naučnom Pokretu razviju.

Ove stvari treba da se razmatraju kao rezultat prirode same stvari. Moraćemo da rešimo da ih napomenemo sve. Jer Pokreti s jednom utvrđenom tendencijom nalaze prihvatanje i pristalice jednostavno zato što uvek ima ljudskih grupa ovde i tamo čiji se interesi uklapaju u parcijalnost. Čovečanstvo se sastoji, zar to nije istina, od grupa ljudskih bića.Ako se sada , jedan okultista poveže s jednom grupom, nađe neko sredstvo podrške, ima jednu tačku podrške odakle može da počne; zašto mu ova grupa pomaže ? Stoga svaki onaj koji želi da počne iz jedne parcijalne tačke, tendenciozne, može da očekuje određeni stepen podrške i dobru volju. Ali onaj ko počne od same istine ima, za početak, čitavo čovečanstvo protiv sebe. Istina treba da osvoji svoju oblast potpuno bez interesa. To je razlog, zašto, u osnovi, ništa se ne mrzi toliko kao istina, istina bez granica. I tako može da bude mnogo članova ovde i onde koji su u stvari u svojoj najdubljoj unutrašnjosti našli utočište mržnji. Ne treba da se iznenadite ako ova mržnja po neki put probije snagu koja je bedem protiv nje, probija ovu branu jer se mržnja akomulirala dugim tokom vremena. Ta mržnja je mnogo proširenija nego što se misli i to je faktor koji treba da se prizna.Bilo gde da se pokušava da se istina afirmiše čine se napori da se transformiše i preradi na taj način da može da služi moćima opozicije.I moramo da smatramo da među nama ima raznih napora da se iskrivi istina takva kako se ovde prestavlja i da se primeni na drugi način. Najčešći način da se ovo postigne je da se izjavi: samo učenje je dobro, ali učitelj, ne zaslužuje pažnju. Luciferu i Ahrimanu bi najviše odgovaralo da su sposobni da prime saznanje Bogova, da ga zaključaju, upakuju i transferišu u Osmu Sferu.

Napori o kojima sam govorio usmereni su na promenu Društva u kom sloboda može da preovlada u jedno Društvo robova. To je metod koji može da služi Ahrimanu, jer se predlaže da se učine takve aktivnosti koje bi bile korisne za njega. To je ezoternija strana posla, koju sada treba da razmatramo s svom potrebnom ozbiljnošću s egzoternog aspekta, ali drugim rečnikom.

Zamolio bih vas da ne izgubite iz vida činjenicu da se nalazimo na krucijalnoj tačci razvoja naše Duhovne nauke.

Peto predavanje iz Ciklusa GA 254, OKULTNI POKRET U XIX VEKU, koje je Rudolf Štajner održao u Dornahu 19.10.1915

1(1) Videti str. 128-129 i sledeće u engleskom izdanju od 1962-1963. Back

2(2) Videti predavanje Rudolfa Štajnera: "From the Departure of the Moon to the Return of the Moon". Štampano u The Golden Blade, 1960. Back

Prevedeno na španski, prevodilac Javiera Jimanez Ordas- Redakcija časopisa Biosophia.

Prevedeno na srpski, prevodilac Mr Đorđe Savić, Pančevo, 2014

 

Back

Povezani tekstovi i linkovi :

Tekstovi: Posvećenje

Katalog knjiga Antroposofskog kulturnog centra