Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

RADIESTEZIJA
 
Djendji Samardžija

U prirodi postoje blagotvorni uticaji i oni koji štetno deluju na život i zdravlje bioloških sistema. Tokom svoje evolucije covek je izložen i pozitivnim i patogenim uticajima Zemlje kao i kosmotelurskim uticajima, tako da se mnogima od njih na prirodan nacin prilagodio.

Tehnološko-tehnicki napredak otuduje coveka od blagotvornih uticaja prirodnog okruženja. Savremenim nacinom življenja on stvara obilje novih štetnih uticaja koji povecavaju patogenost vec postojecih štetnih, a umanjuju blagotvorno dejstvo pozitivnih uticaja. Time se njihova prvobitna ravnoteža u prirodi opasno narušava.

Osnovni kontakt coveka sa okruženjem predstavlja odnos njegovog biopolja sa prisutnim poljima u prostoru, kao i interakcija sa drugim biološkim sistemima. To podrazumeva postojanje uzajamnog odnosa izmedu faza dva ili više talasa (talasnih paketa), tako da se medu njima ostvaruje medusobni uticaj - interakcija.

ŠTA JE RADIESTEZIJA?

Radiestezija u nekom slobodnom tumacenju znaci osetljivost (estezija) na zracenja (radijaciju). Sposobnost registrtovanja vanredno finih impulsa, frekvencija i umece njihovog tumacenja obredenom metodologijom. To je subjektivna reakcija organizma na promenu vibratornog nivoa polja (pravca, frekvencije, amplitude...), sa kojima je u interakciji.

KAKO I NA ŠTA RADIESTEZISTA REAGUJE?

Radiestezija materiju ne tumaci na osnovu klasicne fizike, da je masa nekog objekta ''tvar'', neuništiva supstanca od koje su sacinjene sve stvari, vec da predstavlja oblik energije. Energija je dinamicna velicina, obrazac i ona je vezana za aktivnost, ili za proces.

Radiestezista ''vanculno oseca'' da dok istražuje ''materiju'' on nema ''vezu'' -kontakt- sa bilo kakvom ''osnovnom'' supstancom, vec da on reaguje na taj dinamicki obrazac, da registruje promenu vibratornog nivoa energetskog polja.

Kao što je planeta Zemlja zašticena od spoljnih uticaja svojim omotacem - atmosferom, tako su i svi biološki sistemi na njoj zašticeni svojim omotacem - aurom. Od harmonicne i pravilne cirkulacije oscilirajuceg polja zavisi zdravlje i vitalnost kako odredenog prostora tako i bioloških sistema. Energija koja cirkuliše neometano, donosi zdravlje i vitalnost. Dok je razmena energije izmedu okruženja i organizma neometana, biopolje funkcioniše ispravno i harmonicno. Tada se i unutar organizma energetska cirkulacija odvija skladno od jednod do drugog sistema, od organa do organa zato je on vitalan i zdrav.

U trenutku kada iz bilo kog razloga dode do poremecaja cirkulacije, harmonija energetskog polja se narušava i dolazi do blokade energije. Ona se na nekim mestima kumulira, dok su druga u deficitu. Ovo se odnosi kako na biološke sisteme, tako i na energetske sisteme prostora. Posledice toga su energetski deformisani prostori u kojima dolazi do narušavanja zdravlja i vitalnosti ne samo ljudi, vec svih bioloških sistema. Na takvim mestima se biljke suše ili slabo radaju, životinje su uznemirene, bolešljive, neplodne ili nerado borave na tim mestima.

I ako se mnoga od tih polja danas mogu detektovati objektivnim, naucnim metodama i instrumentima, osetljivost radiesteziste na ova polja je veca od osetljivosti bilo kog instrumenta.

Zašto? Zato što interakcija sa razlicitim poljima dovodi do trenutne promene u biopolju coveka, jer on poseduje sposobnost adaptabilnosti u odnosu na druga polja.

Organizam u trenutku reaguje, beleži celokupno vibratorno stanje prostora i stvara sinteticku viziju stvarnosti. Ta ''beleška'' organizma radiesteziste se cesto ocitava i na fiziološkim koleratima promene pulsa, pritiska, elektricnog otpora kože itd.

Reakcije nisu kod svih ljudi istog intenziteta, ali bez obzira da li je covek svestan interakcije i svoje reakcije ili ne, ona postoji.

Interakcija sa razlicitim poljima dovodi do promene biopolja coveka, jer on poseduje sposobnost adaptabilnosti.

Teoretski, iskusni radiestezista može da registruje, detektuje, bilo koji energetski - dinamicki obrazac, vibraciju tj. informaciju. Prakticno, rezultati zavise od nebrojena faktora od osetljivosti, iskustva, koncentracije, drugih energetskih uticaja u toku rada itd.

BLAGOTVORNI I PATOGENI UTICAJI

Po svojoj prirodi uticaji se mogu podeliti na blagotvorne i na one koji štetno deluju na život i zdravlje bioloških sistema.

Blagotvorni uticaji obnavljalju životni potencijal bioloških sistema tako što svojim vibratornim nivoom podržavaju vibratorni nivo žive celije, njegov životni impuls. Biopolje bioloških sistema dolaskom u rezonancu sa poljima patogenog dejstva se deformišu. Te deformacije se specificnom gen-informatikom prenose dalje na ceo živi organizam, što se na kraju ispoljava kao bolesno stanje organizma.

VRSTE UTICAJA

Spoljni i unutrašnji, prirodni i veštacki

Zracenja se mogu klasifikovati po nastanku na: prirodna polja i zracenja i na veštacka polja i zracenja koja nastaju kao posledica ljudske delatnosti.

U prirodna polja zracenja spadaju uticaji od podzemnih voda, minerala, ruda, kosmotelurske mreže itd. U veštacka polja zracenja spadaju tehnicka zracenja, uticaji arheoloških ostataka, bunara itd.

Do debalansa energetskog omotaca dovode kako spoljni, tako i unutrašnji negativni uticaji. Ovi poslednji se radaju u nama kao negativne misli i emocije. Pojavom u nama one se šire u našu auru, a odtle dalje u prostor, kao negativna vibracija. Takva, materijalizovana negativna energija zakonom rezonance ce pobuditi sva ostala slicna polja i tako kumuliramo negativne uticaje oko nas. Vibracija koju sami stvaramo ostaje u prostoru i ponovo prenosi svoj negativni uticaj na nas. Tako je krug zatvoren. Širimo takve energije i ideje iz i oko sebe, stvaramo neharmonicne i deformisane odnose, oblike, zvuke i ideje, kojima još više destabilizujemo vec i ovako narušenu harmoniju prostora.

Teoretski, iskusni radiestezista može da registruje, detektuje, bilo koji energetski - dinamicki obrazac, vibraciju tj. informaciju. Prakticno, rezultati zavise od nebrojena faktora od osetljivosti, iskustva, koncentracije, drugih energetskih uticaja u toku rada itd.

Promena polja se može registrovati u prostoru, oko živih organizama, bilo koje materije ili oblika. Zato, oblasti u kojima se radiestezija može primenjivati su neogranicene. Najcešce se primenjuje u gradevinarstvu, zdravstvu, poljoprivredi, rudarstvu itd.

Odstupanja od normalnog biološkog delovanja polja (u odredenom prostoru) je oblast koja se izucava u okviru radiestezije.Takva odstupanja su posledice medudejstva razlicitih oblika zracenja (emitovanja energije,vibracija ili uticaja iz izvornog centra).

Iskusni radiestezista ocitavajuci pokrete radiestezijskog instrumenta (rašlje, L-antene, visak...), subjektivno, ali veoma precizno procenjuje energetske karakteristike prostora i polja sa kojima je u interakciji. Procena polja se odnosi na procenu narušene ravnoteže procesa nastajanja, održavanja i razvitka života, dakle stvaralackog energetskog procesa.

Procena se vrši na tri nivoa:

Prvi nivo je procena energetskih karakteristika izraženih u procentima, u odnosu na štetnost prostora na biološke sisiteme. Štetnost se procenjuje na osnovu vrsta i broja postojecih štetnih uticaja ( podzemne vode, tehnicka zagadenja, arheološki ostatci...) i njihovih medusobnih dejstava. Ovaj nivo procene ukljucuje i ekološke karakteristike prostora u smislu pogodnosti mikroklime, gustine i homogenosti tla, aerozagadenja, zelene površine, mogucnost samoregeneracije prostora itd. Skala štetnosti se izražava u procentima od 0-100.

Drugi nivo je procena energetskog kvaliteta, mikrovibracije, odnosno ''boje'' prostora. Evolucija coveka se oformila pod uticajem frekvencija tj. boje i zvuka koji su oblikovali našu svest, esteticka osecanja i senzibilitet. Frekvencija direktno utice na mikrovibraciju živog organizma. To se najjasnije ogleda kroz uticaj boje na coveka. Na odredenu boju, tj. frekvenciju vecina ljudi reaguje slicno. ''Boju'' prostora daje skup cinilaca, kao osvetljenost i osuncanost, vrsta i kolicina materijala koji su zastupljeni, geometrijski oblici, boje koje dominiraju i prisutnost blagotvornih i štetnih uticaja....

Treci nivo cini zbir i rezultat predhodne dve kategorije. Procenjuje mogucnost i kvalitet interakcije korisnika sa datim prostorom, ravnotežu u odnosu prilagodavanja coveka prostoru i prostora coveku. U njoj je zastupljeno materijalno, talasno i vibratorno delovanje. Covek se prilagodava prostoru, ali istovremeno teži da održi nepromenjeno stanje, maksimum svog životnog potencijala. Narušena ravnoteža izmedu njih je pocetak patogenog procesa. Procenu mogucnosti interakcije ili narušene ravnoteže izražava skala od deset nivoa.

Cilj registrovanja i najsuptilnijih uticaja je uspostavljanje procesa bioenergetske reekvilibracije prostora, odnosno kontinuirano uravnoteženje i harmonizacija svih uticaja u njemu. To se postiže eliminacijom ili transformacijom štetnih, destruktivnih uticaja i optimalizacijom, intenziviranjem ili stvaranjem novih, blagotvornih uticaja.

Obavljena istraživanja pojedinih kvartova i ulica u Beogradu, (a i u drugim gradovima) su dala takve rezultate koji jasno opominju da postoji velika potreba za bioradiestezijskom podlogom u urbanistickom planiranju.

Samo primera radi, ekipa od šest radiestezista ispitivala je širu zonu Ruzveltove ulice. Njihova globalna procena kvaliteta tog prostora je sledeca: skoro je 70% ispitivanog prostora izložena štetnim uticajima, ciji intenzitet u proseku iznosi 55%, što spada u visoku kategoriju štetnosti. Energetska ''mikroklima'' pruža pogodnu (energetsku) podlogu depresiji sa jedne i agresiji sa druge strane, kao i osetljivosti i disfunkciji disajnih organa. Na pojedinim mestima postoje ekstremno štetni, destruktivni energetski uticaji, koji nisu pogodni ni za stambene, ni za poslovne prostore kancelarijskog tipa. Samo je 30% ispitivane površine pogodno za duži boravak i život ljudi. Medutim, detektovan je i prostor blagotvornog uticaja u tom regionu, cije se blagotvorno dejstvo, na žalost, zbog neadekvatne namene skoro potpuno poništava.

Gore spomenuti prostor se može ''leciti'', medutim, pravi doprinos unapredenju kulturi ekološkog življenja bi bilo uvodenje radiestezije u urbano planiranje i projektovanje. Detekcija i analiza još neizgradenog prostora dozvoljava urbanistima da na najpovoljnijim lokacijama planiraju stambenu izgradnju, vrtice i bolnice, a na manje pogodnim tržne centre, radionice, garaže, parking prostore itd. Ucešce radiestezije u ovoj fazi planiranja se može obaviti za relativno kratko vreme i uz relativno skromna sredstva ( u odnosu na ukupnu cenu plana). Bioekpertiza i procena kvaliteta, kao i energetsko-ekološka obrada prostora bi doprinela ne samo kreiranju zdrave životne sredine i zdravstvenoj prevenciji, vec bi stvorila uslove za ispoljavanje maksimuma radne i stavaralacke sposobnosti, kao i za povecanje kreativnosti korisnika.

Sve dok se ovi rezultati zanemaruju, ne može se govoriti o pravoj brizi za zdravlje i blagostanje stanovništva.

Ne može se govoriti o poštovanju ljudskog prava na adekvatnu životnu sredinu!

Djendji Samardžija je duhovni praktičar, terapeut i Tai Chi instruktor sa višegodišnjim iskustvom. Primenjuje raznovrsne metode i tehnike koje, pored ostalog, uključuju regreso i aromo-terapiju i istočnjačku masažu.

Izašao novi DVD Taijiquan moderna sportska forma od 42 pokreta Djendji Samardžija Uvodni deo sadrži snimke sa treninga i seminara kluba Hua Kang, uz informacije o osnovnim principima telesnog stava, kao i bazicne vežbe i principe disanja u Tai či čuanu. U drugom delu su prikazani pojedinačni pokreti snimljeni iz raznih uglova, što olakšava samostalno učenje. U trećem delu je prikazana cela forma od 42 pokreta. Materijal može podjednako da koristi kako početnicima za samostalno učenje, tako i naprednim učenicima.

Kontakt

E-mail: djendji@eunet.yu

Mob.   064 / 22 00 260

www.taichihuakang.com

Back