Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

STUPANJE IZ STAROG U NOVI EON
 
Frater Achad

Čini što ti volja i to neka ti bude sav Zakon.

Kao što biste svi trebalo da znate, stupili smo u Novi Eon.

Svetu je data Viša Istina. Ova istina spremno očekuje sve one koji žele da je svesno prihvate, ali ona se mora sagledati pre nego što se shvati, a oni koji su prihvatili ovaj zakon i nastoje živeti ga iz dana u dan, sagledavaju sve više i više njegovu Lepotu i Savršenstvo.
To novo učenje u početku izgleda neobično; um je nesposoban da pojmi više od fragmenta njegovog istinskog značenja. Tek onda kada živimo taj Zakon, taj fragment se može proširiti u beskrajnu koncepciju celine. Želim da podelite sa mnom jedan mali fragment ove Velike Istine koji mi se pokazao ovog nedeljnog jutra: želim da pređete sa mnom - ako vam je po volji - preko granične crte Starog Eona i da za trenutak osmotrite Novi. Tada, ako vas taj aspekt zadovolji, vi ćete ostati, ili ćete se, možda, vraćati povremeno tamo; međutim, kada je put jednom otvoren i Staza sagledana, vi ćete uvek biti u stanju da se ponovo vratite tamo, u tren oka, prostim preusmeravanjem svog unutrašnjeg vida u pravcu Istine.

Vi znate kako su nas se duboko dojmile ideje izlaska i zalaska Sunca i kako su naša drevna braća, videvši da Sunce nestaje noću i ponovo se pojavljuje ujutru, zasnovala sve svoje religiozne ideje na toj koncepciji Umirućeg i Uskrslog Boga. To je središnja ideja religije Starog Eona, ali mi smo je ostavili iza sebe mada se čini da je ona zasnovana na Prirodi (a simboli Prirode su uvek istiniti); mi smo ipak prerasli tu ideju koja je samo prividno istinita u Prirodi. Pošto je ovaj veliki Ritual žrtvovanja i Smrti shvaćen i ovekovečen, mi smo preko spoznaje naših naučnika, došli do saznanja da nije Sunce ono koje se diže i zalazi, nego da se zemlja na kojoj živimo okreće oko sebe, tako da nas njena senka odvaja od Sunčeve svetlosti tokom onoga što nazivamo noć. Sunce ne umire, kao što su to naši stari mislili; ono uvek sija, uvek širi Svetlost i život. Zastanite na trenutak i stvorite sebi jasnu predstavu tog Sunca kako sija u rano jutro, kako sija u podne, kako sija uveče i kako sija u noći. Imate li tu ideju jasno u vašim umovima? Stupili ste iz Starog u Novi Eon.

Razmotrimo sada šta se desilo. Što ste uradili da biste stekli tu mentalnu sliku večno-sijajućeg Sunca? Vi ste se poistovetili sa Suncem. Prekoračili ste svest ove planete; tako ste za trenutak razmotrili sebe kao Solarno Biće. Zašto ste se tada ponovo vratili? Moguće je da ste to uradili nehotice, budući da je Svetlost bila toliko silna da se učinila poput Tame. Ali uradite to opet, ovaj put potpuno, i hajde da tada razmotrimo kakva će se promena odigrati u vašoj predstavi Univerzuma.

Onog trenutka kada smo se poistovetili sa Suncem shvatili smo da smo mi postali izvor Svetlosti, da i mi sada veličanstveno sijamo, ali smo takođe shvatili da ta Sunčeva Svetlost više ne sija nama, da više ne možemo videti Sunce, baš kao što u svojoj slabašnoj staroeonskoj svesti nismo mogli videti sebe. Svuda oko nas je večita Noć, ali je ona Zvezdana Svetlost Tela Naše Gospe Nuit u kojoj živimo, krećemo se i u kojoj je naš bitak. A tada, sa te visine, mi ponovo usmeravamo svoj pogled ka maloj planeti Zemlji čiji smo mi, trenutak ranije, bili deo, i promišljamo o Sebi kako širimo svoju Svetlost na sve one jedinke koje smo prozvali svojom braćom i sestrama, robovima što služe. Ali se ne zaustavljamo tu. Zamislimo kako Sunce sažima svoje zrake za trenutak na jednoj sićušnoj tački, planeti Zemlji. Šta se dešava? Ona sagoreva, ona je razorena, ona nestaje. Ali u našoj Solarnoj Svesti nalazi se Istina, i mada smo za trenutak bacili pogled na malu sferu koju smo ostavili iza sebe, i koje više nema, ipak ima "nešto što ostaje". Šta ostaje? Shvatamo da "svaki muškarac i svaka žena je zvezda". Mi razgledamo naše veliko nasledstvo, promatramo Telo Naše Gospe Nuit. Nismo u tami; sada smo joj mnogo bliže. Ono što je (sa ove male planete) izgledalo poput mrlja svetlosti sada sija poput ostalih velikih Sunaca, a to su zapravo naša braća i sestre, čiju suštinsku Zvezdanu prirodu nikad dosad nismo sagledali i shvatili. To su "ostaci" onih za koje smo mislili da smo ih ostavili iza sebe. Ima dosta prostora ovde, svako putuje svojom istinskom Stazom, sve je Radost.
I sada, ako želite da se vratite nazad u Stari Eon, uradite to. Ali imajte na umu da su oni oko vas zapravo Sunca i Zvezde, a ne drhtavi mali robovi. I ako niste spremni da sami budete Kraljevi, znajte ipak da oni imaju pravo na Kraljevanje, baš kao i vi, kad god poželite da to prihvatite. A u trenutku kada to poželite treba samo da se prisetite ovoga - posmatrajte stvari sa tačke gledišta Sunca.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Tekst je, sa zahvalnošću, preuzet sa web portala www.prosvetljenje.net

Back