Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

VELIKO BELO BRATSTVO
 
Fr. Alion


Čini što ti je volja će biti sav Zakon.

            Veliko Belo Bratstvo pri samom spominjanju imena izaziva skretanje pogleda i pomisao na izvesnu grupu natprirodnih bića koja svojom abnormalnom moći širi uticaj na religije, duhovne organizacije i samo ustrojstvo civilizacije. Još od priča Teozofskog društva, pa preko verovanja raznih "New age" mislioca  veruje se da su razni religiozni lideri i duhovne vođe bili duboko pod uticajem i vođstvom Velikog Belog Bratstva - a mnogi koji su se javno eksponirali tvrdili su da su lično dobijali mistične i misteriozne poruke, uputstva i učenja čiji je izvor ovo Bratstvo i njegovi Skriveni upravitelji.

            Ideja o tajnoj organizaciji prosvetljenih mistika koji vode duhovni razvoj planete i ljudske rase "prvo" se pojavio krajem osamnaestog veka u knjizi "Oblak nad svetilištem" Karla von Ekarthauzena koji je ovo društvo mistika opisivao kao skupinu onih koji su ostali aktivni na zemlji i nakon svoje fizičke smrti obrazujući "Savet Svetlosti" koji je bio sačinjen i od živih i od umrlih mistika i mudraca, nazivajući ih čak i Zajednicom Svetaca. Ova knjiga je bitno uticala na određene koncepte shvatanja i ponašanja među tajnim društvima i među njihovim prosvetljenim adeptima koji su posebno bilo inspirisani idejama Rozenkrojcera i Iluminata.

            U devetnaestom veku su čak publikovana "Pisma Mahatmi" koje je navodno prenosio izvesni tajni majstor Kut Humi kroz Alfreda Persija Sineta razotkrivajući da članovi ove organizacije telepatski komuniciraju i da su im sedišta u Indiji i Tibetu. Sama pisma su takođe zagovarala i tada kontroverzne ideje o reinkarnaciji.

            U knjizi "Razotkrivena Izida" Elene Blavatske navedeno je da njeno učenje potiče iz ovako misterioznog izvora i da su izvesne Mahatme - Majstori skrivenog Bratstva preneli  pouke preko fizičkog plana, te da je madam Blavatska imala fizičke susrete sa ovim Tajnim Majstorima - mada je svoje znanje dobijala putem medijumstva. Njena učenja su kroz Teozofsko društvo dalje razradili C.V.Ledbiter, Elis Bejli i Helena Rerih.

            Ideja o tajnom skupu mudraca je postojala i tom skupu su dodeljivana razna imena u miljeu devetnaestovekovne ezoterične scene. Artur Edvard Vajt je u svojoj "Knjizi O Crnoj Magiji i Paktovima" napomenuo da postoji takva grupa inicijata koji prenose Istinu i mudrost onima koji su im vredni i dostojni. Vajtova i Ekarthauzenova knjiga su dobrano uticale na okultistu Alistera Kroulija te se kroz njegove knjige i učenje često provlači potka o postojanju Tajnih Majstora koji upravljaju sistemima Inicijacije - a njegovo je uverenje nasleđeno kroz članstvo u Hermetičkom Redu Zlatne Zore za koje se verovalo da predstavlja vidljivi deo i materijalni ogranak Reda Velikog Belog Bratstva.

            Ime "Veliko Belo Bratstvo" promovisano je u Ledbiterovoj knjizi iz 1925 godine "Majstori i put" i od tada ta "kovanica" predstavlja sinonim za određeni krug inicijata koji su dosegli najviša duhovna znanja i postignuća i koji po svojim namislima i planovima upravljaju radovima adepata i same ljudske rase - napominjući da su oni dobronamerni spram svoje "mlađe braće", ali ne opredeljujući se niti dajući naklonost nijednoj posebnoj ovozemaljskoj organizaciji.

            U zapadnoj misterijskoj tradiciji, među "ritualnim magičarima" postoji koncept po kojem se Veliko Belo Bratstvo" naziva "Velikom Belom Ložom" čime se daje naznaka o postojanju izvesne hijerarhijske strukture koja je unekoliko slična Masoneriji. Garet Najt opisuje ove "Majstore" kao "Adepte Unutarnjih Planova" koji su stekli iskustva na osnovu kojih deluju na zemlji ali i na višim razinama i sferama. Neki pak definišu razlikovanje Bratstva od Lože, napominjući da je Veliko Belo Bratstvo škola, a da je Velika Bela Loža zajednica svih onih koji su na duhovnom Putu. Naravno, po uzoru na Red Zlatne Zore Alister Krouli, čiji je uticaj na ezoteričnu tradiciju dvadesetog veka enorman, je preuzeo koncept da vrhovni Red, povezan sa vrhovnom trijadom "kabalističkog" Drveta Života predstavlja Bratstvo Tajnih Majstora i prosvetljenih Magusa, te čije je, po toj tradiciji, preneseno ime "Red Srebrne Zvezde" upućujući time poglede mistika ka zvezdama i Gnozi koja potiče sa nebeskog svoda boginje Nuit koju je Krouli duboko obožavao. Sam Krouli je sebe predstavljao kao jednog od tih tajnih Majstora - a uzevši u obzir dubinu i širinu njegovih pouka i uticaj njegovih knjiga gotovo da tome i nema sumnje. Ipak ono što je obeležje njegovog "znanja" takođe potiče iz misterioznog izvora kroz koji je on "primio" svoj najuticajniji magički spis - Knjigu Zakona.

            Peter Deunov, bugarin, je vodio svoju organizaciju "Univerzalnog Belog Bratstva" zbog koje je kao jeretik ekskomuniciran iz hrišćanske crkve, a i njegov sledbenik makedonac Omraam Mihael Ajvanhov je formalno uspostavio organizaciju sa ovakvim imenom koja postoji u dan danas.

            Tridesetih godina dvadesetog veka termin Veliko Belo Bratstvo se utvrdio još više kroz pisanje Gaja Balarda u njegovoj knjizi "Univerzalne Misterije" gde je Bratstvo predstavljeno kao družina Besmrtnih Svetaca i Mudraca koji su prošli kroz Inicijacije Transfiguracije, Preporađanje i Uskrsnuća, nadalje propagirajući učenje "Uzdignutih Majstora" koje su zatim prenosili društva Most ka slobodi, Vrh Svetionika i Hram prisustva.

            U kasnija vremena pojavila su se i uverenja da koncept suprotnosti i polarnosti svetla i tame, belog i crnog predstavlja ograničavajuće koncepte ranijih moralnih i filozofskih uverenja - te mnoštvo religioznih grupacija potpuno odbacuje ideje, verovanje i učenja o ovakvom Bratstvu.

            Veliko Belo Bratstvo je takođe znano pod imenom Veliko Bratstvo Svetlosti za koje se veruje da ga vode Uzdignuti Majstori koji su u hijerarhiji koja je upletena u uređenje evolucije našeg sveta.

            U ovo Bratstvo su uvršteni Isus, Konfučije, Gautama Buda, Marija Magdalena, Hilarion, Arhanđeo Mihajlo, Enoh, Pavle iz Venecije, Sen Žermen, a ovim imenima su dodata i medijumski primljena imena drugih "tajnih" majstora -  Kut Humi, Morija, Maitreja, Sanat Kumara i slični, a svi su imali obeležja i osobine "bodisatvi" - ljudi koji su dosegli najviše stanje prosvetljenosti kojeg su se odrekli zarad pomoći "osetnim bićima".

            Kasnije su se ovim imenima, kroz literaturu i uverenje raznih grana sledbenika ove ideje o Velikom Bratstvu, pridodata i imena, kao što su Lao Ce, Krišna, Tahuti, Mojsije, Dionis, Muhamed,  To Mega Terion, Hermes, Pan, Prijap, Oziris, Melkizedek, Kem, Amoun, Mentu, Herakle, Orfej, Odisej, Vergilije, Katul, Marcijal, Rable, Svinbern, Apolonije iz Tijane, Simon Mag, Mani, Pitagora, Bazilid, Valentin, Bardezan, Hipolit, Merlin, Artur, Kamuret, Parsifal, Karolus Magnus, Vilijem od Sirena, Fridrih Fon Hoenstaufen, Rodžer Bekon, Jakobus Burgundus Molenzis Mučenik, Kristijan Rozenkrojc, Ulrih Fon Huten, Paracelzus, Mihael Majer, Roderik Bordžija, Papa Aleksandar VI, Jakob Beme, Frensis Bekon Lord Verulam, Andrea, Robertus De Fluktibus, Džon Di, Ser Edvard Keli, Tomas Von, Elajas Ešmol, Molinos, Adam Vajshaupt, Volfgang Fon Gete, Ludovikus Reks Bavarie, Rihard Vagner, Alfons Luj Konstans, Fridrih Niče, Hergrejv Dženings, Karl Kelner, Forlong Duks, Ser Ričard Pejn Najt, Pol Gogen, Ser Ričard Frensis Barton, Doktor Žerar Enkos, Doktor Teodor Rojs i naposletku i sam Ser Alister Krouli. Imenovanjem ovi "Tajni Majstori" i nisu bili više toliko tajni te je moguće sagledati realnost ovakvog uvrštavanja u "spisak" Mudraca i Svetaca i njihov konkretan uticaj na civilizaciju.

            Ne treba zaobići ni činjenicu da u Martinističkim redovima, koji su bili svojevremeno moćni nosioci zapadnog hermetizma, zaista u hijerarhiji postoje stepeni Tajnih Superiora, niti činjenicu da ju upravo kroz Martiniste započeo uticaj i procvat "zapadnog hermetizma" pod misterioznim uplivima njihovog Majstora Filipa iz Liona.

            Postoji verovanje da je Veliko Belo Bratstvo postojalo još u starom Sumeru, te da je njegovo prisustvo primetno i u Egiptu, kro z Sledbenike Horusa, a odatle preko sekte Terapeuta - učenika Tub-Al-Kaina i sledbenika Mojsija, Ješua i Jovana biva preneseno, tajno, više ka Evropi. Postoje verovanja da su središta i duhovni centri Velikog Belog Bratstva smešteni u Indiji, u pustinji Gobi, na Tibetu, kod planine Kajlaš, u "Samadi pećinama", zatim svojevremeno raspušteni centar na planini Sinaj gde je bio i hram u kojem se proizvodila Mana - Šibolet, hrana bogova, a u modernija vremena često se spominju velike katedrale sagrađene širom Evrope. Postoji verovanje da su centri moći ove civilizacije povezani sa čudesnom Agartom i Šambalom - o kojima su ispredane razne priče, poput jedne, po kojoj postoje dvadeset i dve masonske Lože koje se bave samo duhovnim radom i sa kojima direktno komunicira poglavar Velikog Belog Bratstva - lično Kralj Sveta - "Rex Mundi".

            Veruje se da je Veliko Belo Bratstvo dalo čovečanstvu, putem svojih izabranika, najznačajnije knjige mudrosti - Enuma Eliš, Bibliju, Kuran, Rig Vede, Bagavad Gitu, Popol Vuh i druge, a veruje se da određeni simboli predstavljaju uticaj i prisustvo Velikog Belog Bratstva - pogotovo Kaducej, Sova, Ouroboros, Zvezda i Svevideće Oko u Trouglu.

            Konceptu Velikog Belog Bratstva ljudi su pridodali sve moguće raznovrsne ideje duhovnosti, vrline i moralnosti u superlativu.

            Ljudi veruju... nadaju se...

            Sve ove ideje i priče jesu generalno istinite i praktično tačne jer Veliko Belo Bratstvo predstavlja i strukturu i duhovno telo tj. društvo sačinjeno od onih koji su na duhovnom putu samospoznaje i od onih koji su dosegli Najvišu Spoznaju te iz toga izvode svoje dejstvo kroz javne ili tajne aktivnosti.

            Sama struktura nam je poznata i prenosi se preko hermetičkih nivoa koji izviru iz Reda Srebrne Zvezde koji predstavlja "okultno" središte i emanatora duhovnosti u našem vremenu - pod tim imenom. Kada ovo postane jasno sagledava se da su uputstva i spisi Velikog Belog Bratstva, kao i struktura i rad u spoljašnjosti potpuno poznati. Ono što nije poznato jeste članstvo tj. oni koji čine samu srž Duhovnosti ovog i drugih svetova.

            Veliko Belo Bratstvo predstavlja Sve, kako je jednom Majstor Ab-Ul-Diz poručio ljudima. Ono podučava o Prirodi, Čoveku, njegovim osobinama kao stvarnom manifestatoru Božanstva, o unutarnjem i spoljašnjem svetu, o vezama čoveka sa spoljašnjim svetom, o čovekovoj višoj prirodi i na koji način čovek može da se uzdigne do spoznaje svoje božanstvenosti setivši se svoje besmrtnosti i na koji način su opsene i ograničenja uticale na čovekovo stanje, o tome da priroda nije samo materija, o tome da su postojala zlatna vremena i da se vremena i čovekovo stanje u njima  menja, o grehu, o prenosu tradicije, kako kroz knjige tako i kroz učitelje i usmerivače duhovnih tokova, o svetim spisima i sagledavanju njihovih istina, u vremena njihove manifestacije, kao i u današnje vreme, o odgovornosti koje čovek ima, kao i o pravima, o ideji da je čovek sam svoj spasitelj, o strukturi duhovnosti i univerzuma u kojem čovek živi, o tome da čovek završava božansku kreaciju svojim življenjem u duhu, o ključevima za spoznaju i tome da je čovek ogledalo božanskog lika i čuda, o svetlosti bića drugih svefa i o mraku ličnog neznanja, o univerzalnom planu i pomaganju u novom rođenju univerzuma, o rođenju, životu i smrti, o radu i podvizima koji se moraju ostvariti u životu i na duhovnom putu, o naporima i uzrocima i posledicama napora, namera i aktivnosti čoveka, o zarobljenosti čoveka i težnje za slobodom, o materiji vidljivoj i nevidljivoj, o posebnom magnetizmu i suptilnoj ljubavi koja je eter svega postojećeg, o neuspesima u radu, čoveka, predaka i čovečanstva, o razvoju civilizacije, o prirodnim zakonima i principima, o stanjima i procesima prirode čoveka i univerzuma, o obitavaocima različitih sfera postojanja, o uništenju univerzuma i preporađanju, o sudbini čovečanstva, o mukama i patnjama postojanja, o radostima postojanja, o svim polarnostima i vezama unutar i izvan čoveka, o ljudskoj nauci, o Reči, koja je Ime čoveka, koja otvara vrata spoznaje i svetlost duše, o navikama i težnjama čoveka, o spektru i jednoj svetlosti koja čini čoveka, o duhu, o emisarima duha i njihovoj misiji i istini i razotkrivanju, o skrivenim generacijama i univerzalnom bratstvu, o poreklu čoveka i njegovoj odrednici u univerzumu, o željama i volji, o jedinstvu božanske volje i čovekove želje, o zavetu između Boga i Čoveka, o razmerama i odnosima bića, o svim znanjima kako ostvariti spoznaju i buđenje u duhu, o izabranima, o vođenima, o lenjima, o naprednima, o slepima i mrtvima, o zločinima i kaznama, o suđenju i sudbini, o prokletstvima namera i volje, o delovanju boga i delovanju čoveka, o postignuću na zemlji i postignuću u svetlosti, o talentu i inspiraciji, o vibracijama sveta, o padu i uzdizanju, o elementima, planetama i nebesima univerzuma, o smislu postojanja i smislu prestanka postojanja, o načinima za prestanak postojanja na tužne i radosne načine, o vladarima i slugama, i ratu i miru, o kontinuitetu postojanja, o vrlinama i utvrđenosti u uverenja, o čovekovim odnosima i povezanosti sa spoljnim i unutarnjim svetom i duhom, o tome da je sve Jedno i da je to Jedno koliko čovek, toliko i Univerzum, o proročanstvima, o izgonu iz raja i sa zemlje, o lažima i prirodnim zakonima, o duhovnom kraljevstvu, o žrtvovanju, o životinjama i pićima prirode i suptilnih sfera, overi, religiji, verovanjima i nadanjima čoveka, o stvarnosti, o potopu i spasenju, o preživljavanju, o obrezivanju, o vođama sveta, o uspešnosti, o poretku stvari u svetu, o prvim i kasnijim zakonima sveta, o mesijama, spasiteljima i drugim prevarantima, o tajnom jedinstvu svih božanskih zakona, o jednom zakonu, o jednoj čovekovoj volji, o skrivanju i razotkrivanju čoveka samoga sebi, o čovekovom bogoobličju, o nevinosti i iskvarenosti čoveka, o napretku i razvoju, o evoluciji, o nejasnoćama viđenja prirode, o istini koja razgrađuje iluzije i opsene, o oslobođenim dušama i iskušenjima kroz koje su prošle na putu oslobođenja, o zastranjimanjima, o zabludama, o ljudskom umu, o čovekovom semenu i porodu, o delima i ostvarenjima, o kraju sveta, o bogovima koji vladaju za Jednog Boga, o njihovim poslanicima, anđelima, arhanđelima i drugima, o jeziku koji svi razumeju, o hrabrosti i slabostima čoveka, o plodovima postojanja i granama koje povezuju veliko drvo postojanosti sveta i o mnogim drugim detaljima ili krupnim istinama koje ne moramo više spominjati.

            Zašto? Jer ima bezbroj lekcija znanja koliko ima i pitanja u ljudskom umu, a ima i bezbroj sfera kroz koje je čovek raspršen dok ne dođe do jedne spoznaje - da je on Jedno sa Bogom i Univerzumom.

            Kako bi se predupredilo ovo raspršivanje i izgubljenost u dokučivanju koliko anđela može da stane na vrh igle, Veliko Belo Bratstvo je iznedrilo izvesnu strukturu kroz koju je bilo u stanju da sagledava sve ostale strukture. Ta struktura nije ništa drugo do projekcija univerzuma u umu čovečanstva, te su stoga Majstori mogli bez razlike, po svojim namerama i impulsima da usmeravaju religiozne pokrete, okultna bratstva, kao i naučnike i nevernike, nerazuman puk i prost narod. Buvajući Jedno sa svime Veliko Belo Bratstvo upravo ne daje prednost nikome nad nekim drugim i svakome je pružena prilika da se po ličnim duhovnim nazorima i uverenjima uputi na duhovni put.

            Struktura Velikog Belog Bratstva jasno je data u posebnim spisima, ali i izvesni medijumi tvrde da je moguće komunicirati sa Bratstvom i primati uputstva putem suptilno prenesenih pouka. Ko zna? Ipak, ono do čega se stoji jeste da čovek mora sam u sebi da spozna svoju suštinu i da drugog spasitelja osim sebe nema.

            Čovek se na svom putu prvo poučava osnovnim stvarima, kroz koji god duhovni sistem da stupa na stazu samospoznaje, a to je saznavanje o ličnoj prirodi i njenim osobenostima, spolja i iznutra tragajući za shvatanjem o svom ličnom duhovnom stanju i odrednicama koje čine ličnu prirodu. Sveopšta egzaltacija koja dolazi kroz ekspanziju shvatanja i širenja svesti dovodi do stadijuma kada čovek postaje prijemčiv za suptilne sfere, nivoe i energije i uplive čiste svetlosti u predanost samospoznaji. Duhovni čuvari i vodiči nikada čoveka ne ostavljaju samoga - a ti pomoćnici su upravo skriveni elementi samog čoveka - koji pri času konačne spoznaje poima i shvata da je Jedno sa svime, da je u Jednome i da Jedno deluje kroz njega.

            Na kraju duhovnog puta nema verovanja i nadanja, onaj koji je išao duhovnim putem jeste manifestacija Božanstvenosti i niko drugi do jedan od Majstora velikog Belog Bratstva.

            Veliko Belo Bratstvo je sve.

            Ko si ti?

            Veliko Belo Bratstvo podučava čovečanstvo ciljevima stvarne religiozne i duhovne težnje kroz stvarna duhovna iskustva. Vrhovno iskustvo, Istina je jedinstvena i može se univerzalno prepoznati po svojim ispoljavanjima.

            Iako celokupna populacija čovečanstva nema uvida u mogućnosti aspiracije i duhovnog uzdizanja kroz i ka Velikom Belom Bratstvu određene okolnosti u životu dovode svakoga ponaosob sa unutarnjom duhovnom svetlošću koja postoji u svemu. Ne koristeći specijalizovanu terminologiju različitih sistema Bratstvo je u stanju da sagleda stanje, aspiracije, mogućnosti i postignuća svakog Bića i uputi isto na odgovarajuću stazi shvatanja vlastite istinske prirode. Za široke mase uspostavljene su religije u svim svojim različitostima u formi i konceptu verovanja. Ipak iza svake religije postoje duhovni principi koji razotkrivaju Stazu istinskih posvećenika. Ovi principi su poznati i mogu se i razotkriti i potvrditi kroz lično religiozno iskustvo. U svojoj suštini religije sadrže korenske odrednice "Joge" ili "Magike" kojima se služe u prenosu svojeg posebnog Znanja i usmerenja čovečanstva. Unutarnji i stvarni metodi duhovnog postignuća su zaista postavljeni na naučnim osnovama, a jedini cilj je Religija - ponovno Sjedinjenje Čoveka i Boga.

            U svakom religioznom sistemu postoji i sistem inicijacije kroz koji čovek može da dosegne i spozna ono Najviše. Ovakve sisteme inicijacije Veliko Belo Bratstvo je uspostavilo preko svojih poslanika i učitelja koji su se prihvatili posla služenja evoluciji čovečanstva u duhovnim regijama univerzuma. Prva i osnovna poruka i postavka jeste:

            Spoznaj Samoga Sebe!

            Uvidevši da oni koji su ovo ostvarili obitavaju u izvesnoj Lepoti, Blaženstvu i Svesti koje jedino terminom "Svetlost" može da se približno opiše ljudi stupaju stazama koje su im predočene kao sistemi rada i postignuća tog uzvišenog duhovnog stanja.

            Kao i u ranijim vremenima, tako i skoro, Veliko Belo Bratsvo se često prikazivalo, u literaturi i ezoteričnim spisima inicijatskih sistema, svojim inicijalima:

A.'.A.'.

            Tim inicijalima su pak pridodavana razna imena i odrednice, kao što su "Arcana Arcanorum", "Astrum Argentum", "Astron Argon", "Aster Argos", "Anutarra Amnaya", "Arcadia Academia", "Alchemia Arcanorum", "Alta Astra", koja su sadržala posebne poruke o načinima i metodima prenosa znanja i inicijatskih praksi, kao i distinktivne odrednice izvora s kojih se određeni duhovni tok napaja i prenosi svoje uticaje. Ipak A.'.A.'. je predstavljao Skrivenu Srž svakog sistema inicijacije, a time i stvarni i nevidljivi Red onih koji su "upravljali" tim sistemima Inicijacije. Očito je postojanje ovakvog Tajnog Društva tokom poznate istorije. Ipak svaki sistem inicijacije nije bio neodvojiv od ove srži i često su sami učitelji i upravitelji, zbog potreba vremena i društvenih okolnosti u kojima je čovečanstvo obitavalo, pronalazili nove načine ispoljavanja i smisao prenosa duhovnih pouka. Zbog ove tajnovitosti i skrivenosti te učitelje i prenosioce Gnoze, zbog njihovih skrivenih identiteta i misterioznih načina delovanja ljudi su nazivali Tajnim Majstorima, Nevidljivim Superiorima, Nevidljivim Čuvarima. Šta više, ne sme se smetnuti sa uma da Veliko Belo Bratstvo nije društvo niti organizacija nalik mundanim udruženjima ljudi - ono je stanje svesti i prožetosti celokupnog ljudskog roda, u inter-relaciji sa celokupnom prirodom i univerzumom.  Ovo bratstvo za sebe vrlo često kaže da je ono "Svetlost u Širenju" i kao takvo predstavlja Suštinu Čovečanstva - "Ateh ha Adam".

            Ono što je generalno obeležje svih sistema inicijacije koji potiču od Velikog Belog Bratstva jeste da postoje određene celine ili "škole" koje se dele na spoljašnju, unutrašnju i vrhovnu, koje na svojim među-stadijumima pretpostavljaju stvarna duhovna iskustva - postignuće znanja i razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem za svakog aspiranta i inicijata, ako i postignuće "prelaska" izvesnog duhovnoh Ambisa koji deli materijalno i ograničeno od stvarnog duhovnog stanja čoveka.  Bratstvo objašnjava to činjenicom da je univerzum sazdan po tim kosmičkim principima te da se čovek kao Mikrokosmos prožima sa Makrokosmosom bivajući slika i prilika Jednote te po tome svako bez razlike u sebi sadrži te univerzalne komponente i potencijale stvarnog postignuća i dosezanja najviše svesnosti - Svetlosti.

            Veliko Belo Bratstvo je Suština Čovečanstva i Svetlost u Širenju.

Ljubav je zakon, ljubav pod Voljom.

 

Back Link: http://alion.on.neobee.net/