Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDMA KNJIGA
Milovan Jovanović
 
       
 

Nastavak "Kraja igre" i razgovora sa Ahtunom Reom.

"Došlo je vreme za promene, za učenje i pojedinačno i grupno buđenje, pa će ovakve knjige sve više biti "u fokusu".

Za ovo imamo podršku iz duhovne dimenzije odakle nam dolaze energije koje ruše mnoge stare ideje, metode i koncepte i podržavaju nove.

Ljudi će sve manje čitati razne ljubiće i krimiće, a tražiće knjige iz domena spiritualnog naturalizma, iz kojih će imati šta da nauče, o čemu da se informišu i pripreme za velik e promene.

Nadam se da će i ova knjiga doprineti tome.

Ona i njoj slične, pored ostalog, stvoriće uslove za velike promene koje će se odigrati u toku samo jedne generacije.

Novi sistem obrazovanja biće zasnovan na nečemu što liči na telepatiju, a ogledaće se u tome što će, pomoću novih znanja i uz korišćenje naprednih tehnologija, informacije sadržane u mislima moći skoro trenutno da se prenesu.

Doći će i do početka usavršavanja medicine, a to znači da će lečenje biti zasnovano na energiji.

Ono se neće temeljiti na uništavanju bakterija i virusa kao glavnih izazivača bolesti, već će medicina i lečenje biti zasnovani na regeneraciji tkiva koja neće počivati na genetici, operativnim zahvatima i lekovima, već na svesti." - odomak iz predgovora autora.

 
     
  O autoru  
  Poglavlje iz knjige  
 
 
 

O AUTORU

Milovan Mića Jovanović do sada je imao šesdeset i sedam života na Zemlji. U prethodnom životu bio je lekar, Mesmerov učenik i živeo je u Francuskoj a zvao se Fransoa Robert Trudo. Sačuvani su neki njegovi tadašnji radovi kao i portret.

Po savetu duhovnih vodiča prihvatio je da se u ovoj inkarnaciji rodi baš ovde. Gimnaziju je završio u Kragujevcu a Prirodno-matematički fakultet (matematiku) u Beogradu. Kao Vodeći istraživač objavio je niz naučnih i stručnih radova iz oblasti primenjene matematike i optimizacije. Neko vreme predavao je i na fakultetu.

Uporedo sa naukom, od početka osamdesetih godina, bavio se duhovnim razvojem, držao kurseve i seminare iz domena duhovnih spoznaja, bavio se isceliteljstvom i pomagao je bioenergijom, radiestezijom, psihoterapijom, regresoterapijom...

Do sada je objavio: Seme kosmičkog znanja (u dva toma), Ontološke priče, Pečat na ledu, Putnici i Kraj igre. Kroz sve ove knjige projavljuje se i njegova supruga Marija, bilo kao koautor, saradnik u istraživanju, književni lik ili kritičar nekih njegovih stavova. Živi u Beogradu. Back

 
     
 
Ko crta? Postoje li vanzemaljci i NLO?
 
 
Milovan Jovanović
 
     
 

Pitanje: Ko pravi slike-crteže po livadama i njivama? Da li su to elementarna duhovna bića ili NLO?

Ahtun Re: I jedni i drugi. Kao što kroz ljudsko telo prolaze energetske linije koje zovu meridijani, tako i kroz planetu Zemlju prolaze energetske linije. Mesta kao što su Stounhendž ili piramide na takvim su linijama. Osim tih mesta u gradu Lasi postoji Veliki kristalni grad zvani Šambala. Iznad ovih mesta su ulazi u neke više nivoe postojanja.

Elementarna bića su izabrala da se umesto inkarnacije u fizička tela inkarniraju u energetska tela i ostanu bliže prirodi. Ona putuju po zemljinim energetskim linijama kao što to čine i ljudska bića putem astralne projekcije.

Kada visokorazvijena bića putuju energetskim linijama, tada s ljudskim bićima mogu komunicirati preko slika i geometrijskih oblika. Kada lete ono što vi nazivate NLO, oni tada koriste energetske linije i zemljino magnetsko polje da bi stabilisali svoju energiju i da bi pokretali svoje letilice.

Dakle, te šare su pismo (jezik) kojim ljudska bića komuniciraju s drugim energetskim bićima.

NLO dolaze iz udaljenih delova galaksije i vasione. U vreme Lemurije i Atlantide ljudi su dosegli visok nivo duhovnog razvoja i mogli su da se astralno projektuju u udaljene svetove, čak do Plejada, do konstelacije Orion ili do sistema zvezda duplog Sirijusa. Sva ta mesta su nastanjena bićima koja korsite mašine koje vi nazivate NLO i kojima putuju do udaljenih galaksija.

U Atlantidi su udaljena bića imala veoma jaka sjajna tela, a neki su imali oba pola. Kada su vanzemaljci došli u Lemuriju i Atlantidu, uspostavili su dobre veze kulturne razmene i znanja pa su s ljudskim bićima stvarali brakove i formirali porodice tako da je ljudska DNK postala mešavina.

Kada je Atlantida pala zbog toga što su ljudi zaboravili svoje božansko poreklo i obaveze vanzemaljci su nastavili da nadziru Planetu znajući da će ljudi postepeno doći do nivoa kada će ponovo moći da komuniciraju s tim zvezdanim bićima.

Među raznim rasama ima raznih ljudskih bića koja sve više vrednuju kolektivnu svest i zajedničku dobrobit. Ovo je više izraženo na istoku gde dominiraju bića sa Oriona, dok će se na zapadu više vrednuje pojedinac i tu ima više onih koji potiču sa Plejada. Treba naglasiti da us vanzemaljci duše kao što je tvoja, samo su se reinkarnirale u drugim svetovima. Oni čekaju da se njihova ljudska braća i sestre sete i uzdignu da bi povratili svoje mesto u vasioni, gde će njihova tehnologija i spiritualnost da se dopunjuju i koriste na pravi način. Back
 
     
 

Izdavač:

www.dobraknjiga.com

info@dobra-knjiga.com