Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEOSOFIJA
Rudolf Štajner
 
       
 

Uvod u natčulno saznavanje sveta i određenje čoveka. Osnovno delo Rudolfa Štajnera koje se preporučuje za sistematsko studiranje antroposofije. U stvarnom smislu uvod, u kome čitaocu nisu samo predstavljeni rezultati jednog višeg gledanja, već se na jedan sistematski način građom misli upućuje ka njima. U knjizi se obrađuju telesna, duševna i duhovna suština čoveka. Dat je opis odvijanja ponovnog utelovljenja duha, a takođe i duhovnog i duševnog sveta, i njihov odnos sa fizičkim svetom. Na kraju je data "Staza saznanja".

str. 151, GA 9 .
 
     
   
   
   
   
   
 
EZOTERNO HRIŠĆANSTVO
Rudolf Štajner
 
       
  Sadržaj: Hristov impuls u istorijskom razvitku /Bodisatve, bude i Hrist /Rozenkrojcersko hrišćanstvo /Eterizacija krvi /Ješu ben Pandira - onaj koji je pripremio put za razumevanje Hristovog impulsa /Hristov impuls kao realan život /Vera, ljubav i nada - tri stepena života čovečanstva /Svetsko Ja i ljudsko Ja. Mikrokosmička natčulna bića. Priroda Hrista /Svitanje novog okultizma /Pravilan odnos prema karmi /Dublja delovanja karme /Činjenica da je impuls Boga prošao kroz smrt /Govor održan prilikom osvećenja ogranka "Kristijan Rozenkrojc" /Misija Kristijana Rozenkrojca: karakter i zadatak. Misija Gotame Bude na Marsu /Značaj 1250. godine /Sedam principa makrokosmosa i njihov odnos sa čovekom /Zvezdano nebo iznad mene - moralni zakon u meni.

str. 299, GA 130
 
     
  O Rudolfu Štajneru  
  Odlomci iz knjige: Ezoterno hrišćanstvo (pdf 131 KB)  
     
  Knjigu u izdanju Antroposofskog kulturnog centra možete da naručite putem telefona 011/2158-135 i na adresama:
Vojislav Kecman, Gandijeva 241, 11070 Beograd;
e-mail: vkecman@ ptt.yu


Katalog knjiga Antroposofskog kulturnog centra html