Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

EONSKA SONATA
 
Viktor Radun Teon

Prsti preleću

crnim i belim dirkama

Prozor otškrinut, čuje se isprekidani lavež

Osam je davno prošlo, ne sećam se

Kada sam počeo

Slika u nastajanju, triptih, nabujale boje

Tri prizora, tri eona

Sviram i napajam se na vrelu treće vizije

U jutro cunamija, evo, globalna je na izmaku

U pravu je de Šarden, u pravu su Arguelles i Laszlo,

U pravu je Džojs sa svojim Fineganom

U pravu je Paund sa svojim vapajima nad usurom

U pravu su Niče, Dostojevski, Blejk

I Dete koje pobeđuje

Točak karme rasipa seme raznih boja

Vrtnja točka prelazi u vir

Kako je samo mogla nastati ova eonska sonata

Pomislih, dok prsti mi lete klavirom

Da li to čovek grize sopstveni rep

Do konačnog orgazma ostalo je malo

Tek da se spremimo

Na bol i osvetu Geinu

U pravu su Lavlok, Bak Fuler i Lem

I svi oni što su ukazivali

Prostor je preuzak da primi

grohot svih izmigoljenih zvukova civlizacije

 

Ovo je sada, ovo je

Kraj, rekoh sebi i stadoh

Razgolićeni prostor, svečanost iskušavanja

Čekajući da čujem lavež, osetih prekor

Lica, podbula, poze, nameštene grimase

Nakašljavanje, zgledanje, blaga nervoza

Pred vratima bordela tiska

Nema još laveža

Ali prsti sami pronađoše

Odgovarajući dodir

Koji aktivira zvonjavu

I nastavio sam

Do samog krajaBack