Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
   
 

BAŠTOVAN SE VRAĆA U VRT
 
Ken Keri


Ispod površne ljudske podaničke pokornosti, ispod građevine paloga sveta, moja Vizija se nastavljala, i nastavlja se i sada. U stepenu u kome su ljudska bića učestvovala u mojoj Viziji, u tom stepenu su upoznala život; koliko su dozvoljavala da struje moje ljubavi protiču kroz njihova srca, toliko su upoznala Stvarnost. Tokom celog doba Pada, prihvatao sam vas kao savršena bića. Još uvek vas vidim kao savršene. Prihvatajući to, vratite se kući. Predstava vašeg Tvorca postaje vaša vlastita.

Do mog dolaska joj uvek ostaje jedan događaj u vašoj kolektivnoj budućnosti. Možete mi poželeti dobrodošlicu sada i osetiti kako moje Prisustvo ulazi u vaše živote pre krajnjeg trenutka. Tada će moj dolazak ostati iza vas, neće biti prag ili raskrsnica koje tek treba preći. Otvarajući mi svoje srce sada, olakšavate moj prolazak u ljudsku porodicu, omogućavate da moj dolazak bude postepeniji. Svetlost mog Prisustva je ravnomernije raspoređena na Zemlji.

Vaše molitve su vam donele ove reči. U vašim srcima čeznete da pokidate veze sa onima koji žele da vladaju vašim životima; čeznete za slobodom i blagonaklonošću vašeg istinskog duha, Svetoga Duha, u ljubavi. Opustite se, vaše isceljenje je osigurano. Nemate ništa što biste mogli izgubiti izuzev nesigurnosti. Molite se svakodnevno i ja ću vas blagosloviti mudrošću i verom koje će učiniti da vaš novi život buja, na vašu radost i svih onih koje volite.

Sigurnost leži u duhu. Sam duh je večan. Vaš duh je ovde da bi stvarao u pejzažima vremena i materije. Ne dozvolite da odrazi koje vidite na platnu vremena određuje vaše vrednosti; jer tada se definišete kao materija. Oni koji traže materijalnu sigurnost, pronaći će je. Ali ukoliko čeznete za većom sigurnošću, položite svoju veru u ljubav i svesrdno se posvetite duhovnom vaspitanju.

U ovim vremenima potrebni su mi ljudi i žene koji će celim svojim srcem posvetiti sebe, uključujući sva zemaljska dobra kojima upravljaju, obrazovanju i lečenju ljudskog sveta, buđenju Svetog Duha u mislima i srcima svih. Onima koji daju i ja dajem da bi mogli dati više. Kroz njih ja kanališem svoje darove: sve ovo je potrebno da bi se svet ljudi preveo u radosno carstvo novoga stvaranja. Moji darovi su načinjeni da budu dati preko inkarniranih ljudi i žena. Kroz one koji sve od sebe daju obrazovanju i lečenju u ovim vremenima, sve moje će teći.

Ne prenosite sva svoja bogatstva na jednog vođu, jer moj drugi dolazak ima široku osnovu i želeo bih da odigrate odgovornu ulogu u raspodeli bogatstava kojima, sa razlogom, raspolažete. Iskoristite mudro svoje bogatstvo, malo ovde, malo tamo, pomažući one koji donose svetlost i dobru volju medu ljude; ali isto tako stvorite svoje sopstvene programe obrazovanja. Ne rasipajte bilo koji oblik energije na one koji se opiru; jer iako oni mogu da imaju najbolje namere, njihovi načini pristupa promeni su zastareli i neefikasni. Ukoliko ste pozvani da radite sa njima, pomozite im da stupe u vezu sa Duhom. Ja ću im pokazati bolji put.

Moj Duh stvara. Oni čiji su životi poravnati sa mnom ne rade protiv mraka. Ekstremna suprotstavljanja se moraju nazvati pravim imenom: oblici u kojima su utelovljene rušilačke energije. Zlo cveta tamo gde je borba; ono iščezava tamo gde je znanje, blagoslov, iskrenost, dobra volja i, iznad svega, ljubav. Pravo je čudo da tako jednostavna mudrost, koja je poznata i pticama i travama, nije došla do većeg izražaja u ljudskim kulturama; jer koja se ptica suprotstavlja pravcu vetra i koje se žitno polje nežno ne priklanja toku vremena? Džepovi ljudskih iluzija neće postojati još dugo. Nepoštenju je svakim danom sve teže da se suprotstavlja toku mojih narastajućih energija; jer kao nikada ranije, ova vremena su moja vremena.

Ja sam izvor Vetra sa Novog Neba koji sada reorganizuje ljudski svet. Jer zbog ovih vremena, mojih vremena, vi ste stvoreni i došli ste na Zemlju sa svojim talentima, svojim bogatstvima, svojom verodostojnošću i svojim ljudskim uticajem. Upotrebite svoje darove sada, bez rezervi, da služe ciljevima ljubavi. Ova vremena najbolje razumeju oni koji u njima nude najveće izlečenje i blagoslov. Pustite da u vašim zemaljskim dogovorima odjekuje duh moje posvećene ljudske pesme. Pustite da vaša srca budu otvorena za ljubav koju bez nadoknade delim kroz vas. Vreme za veće poslove je stiglo.

U ovim, mojim vremenima, sve stvari rade za moj dolazak ili se neposredno ispred mene rastvaraju. Prirodna bogatstva Zemlje sve brže stižu u ljudske ruke da bi poslužila mojim ciljevima. Bogatstva koja još uvek nisu pod nadzorom mojih ljudi uskoro će biti. Vaše ulaganje je bitna komponenta u određivanju načina na koji se ova bogatstva najkorisnije mogu upotrebiti. Želim da sada usmerim sva bogatstva ove planete ka jednom cilju: obrazovanju. Lečenje dolazi nakon obrazovanja, a obuhvata i praktičnu pomoć tamo gde su uslovi krajnje teški.

Oni koji pokažu da imaju praktične sposobnosti za ispunjenje najvećih isceljenja, učenja i blagoslova, biće kanali kroz koje ću preneti bogatstvo ovog sveta. Onima koji su u mojoj službi treba da bude dobro; nema potreba za oskudnim ili isposničkim načinom života. Ipak, tok mora biti neprekidan. Preterana udobnost je opasna. Ne dozvolite da ta udobnost postane preterana ili izvan ravnoteže; jer ako dođe do toga, nastaje zastoj a ne kanal, a moj blagoslov više ne može da prolazi u svet kroz vas. Oni koje pozovem da budu nadzornici nad bogatstvima ove planete, ne dobijaju ovo ovlašćenje da bi sami uživali u mome bogatstvu koje sam kroz njih preneo, već samo da uzmu ono što im je potrebno i da se posvete koliko god to mogu velikom poslu obrazovanja i lečenja.

Tokom ovih poslednjih nekoliko godina, pre nego što Istina svima postane očigledna, imajte milosti prema onima koji se povlače u stari poredak straha. Nemojte ih napadati i osuđivati. Mnogi od njih bi prihvatili puteve ljubavi, izmenili politiku svojih preduzeća, promenili smer nacija, kad ne bi bilo stalne osude od strane takozvanih pravednika. Oni koji napadaju su deo problema, a ne rešenja. Oni nameću mišljenja bez ljubavi u svom srcu i stoga pospešuju snažne i krute stavove koji idu u prilog imaginarnim ogradama. Oni podstiču apsolutizam u stavovima, tvrdnjama i ponašanju, i tako otežavaju onima koji su zaduženi za promenu. Ti nisu mirotvorci. Zla su prisutna svuda u svetu gde se strah poštuje kao dobro, ali napad ih neće promeniti. Oni koji napadaju - ukoliko su uporni, postaju ono što sami kritikuju.

Oduvek je bilo da će samo onaj koji voli moći da razume, i zato što je to istina, ne gledajte s visine na one koji se naprežu da zadrže ustrojstvo staroga. Najgori od ovih ljudi mogu se posmatrati sa sažaljenjem, zbunjeni sledbenici sada odsutnog gospodara, koji ne znaju ništa drugo do da slede puteve koje im je odredio njihov raniji gospodar. Ne osuđujte ih. Čak i oni znaju da se ne mogu suprotstaviti toku života. Ukoliko se ne promene, oni će uskoro napustiti Zemlju. Ovde su sada zbog jednog razloga: Ja znam njihova srca. Ona nisu tako okorela kako izgledaju. Još uvek se mogu promeniti. Moglo bi se dogoditi da ste vi instrument te promene. Neka vide vašu ljubav i kroz vas nek dođu da upoznaju Gospodara Ljubavi.

PREIMUĆSTVO SVAKOG LJUDSKOG BIĆA JE DA BUDE OBRAZOVANO.

Deliti svest Jednoga koji je stvorio sva sunca na nebesima najveća je radost, najfinija energija, istinsko zadovoljstvo. Inteligencija je prisutna u većini ljudskih bića da bi shvatili mudrost reći koje su istinski istovarene. Zapamtite to i ne zadržavajte izgovorenu reč. Potreban je samo jedan trenutak okretanja, jedan trenutak otvorenosti prema mom Svetom Duhu, a tada, spoljašnji učitelj se može useliti, posejati seme, i dobro će biti učinjeno.

Tamo gde ste pozvani, vi ste osnaženi. Ponudite vaše viđenje samo tamo gde ste dobrodošli. Tamo gde nema poziva, određujem vam da to ne činite. Ali tamo gde postoji dobrodošlica, gde su srca otvorena, tamo će moja Vizija sijati i Istina će se upoznati.

Ne pokušavajte nikoga da izmenite spolja, napadajući ponašanje, premda možda vidite jasno da ga je potrebo promeniti. To je stari pristup, pravi uzrok borbi. Podelite vaše vlastito iskustvo. Ispričajte svoju sopstvenu priču. Podelite zadivljenost, radost, uzbuđenje, koristi koje ste upoznali u službi Prisustva koje se podiže na Zemlji. Ne propisujte detalje o tome kako treba živeti. Podelite Duh Života koji poznaje sve stvari. U tom deljenju, moj Duh će se probuditi. Ukoliko se ikada moj Duh pomakne, makar za trenutak, seme je posejano. Vaše reči mogu biti zaboravljene, ali Duh vaših reči će nastaviti da živi. Oni koje sretnete, pa čak i oni koje ste jedva očešali u poslednjim danima, vratiće se u svoja staništa izmenjeni, otvoreniji za ljubav, za Večnu Ljubav, koja nastavlja da raste. To je ono što znači imati misiju unutar vremena, pripremanje puta za Gospoda.

Ponovo uveravajte one koji se opiru da pristupe izazovu mog Prisustva. Oni misle daje savršenstvo odmah potrebno. Savršenstvo nije nikada ne grešiti, savršentvo je nikada ne grešiti svesno. U starom svetu greške su pravdane; u novom, one se priznaju i opraštaju. Greške, gresi, upadanje u plašljivo ponašanje, sve to predstavlja deo velikog preobražaja. Oni koji vole, rade najbolje što znaju. A ostalo opraštaju.

Mnoge zajednice su već organizovane na premisama ljubavi i prijateljstva. Oni koji borave u takvim zajednicama mogu imati uspone i padove, ali kad god prevara nije namerna i kad god iskrenost upravlja davanjem i primanjem u poštenoj razmeni, ne postoji razlog za brigu. Ljudi takvih zajednica ne moraju da imaju nikakvu širu predstavu, oni se već nalaze medu mojima. Oni će teći niz promene nežno, vremenom će usavršavati svoju ljubav i produbiti svoje znanje. Ovakve zajednice će cvetati tokom ovog preobražaja; jer ja ću videti ono što im treba. One predstavljaju centre stabilnosti koji će obezbediti neprekidnost ljudske porodice sa razvojem preobražaja.

Moje biološko Buđenje predstavlja vrhunac procesa koji je otpočeo pre nekih četiri milijarde godina, prema vašem merenju vremena. Svestan sam zamaha iza Stvarnosti koji se sada probija u vaše događaje. Vi ste svesni istorijske ljušture kroz koju izdanci ljubavi tek treba da prodru, ali ja sam svestan svega onoga stoje ispod, iznad i unutar tih izdanaka. Ja znam odakle dolaze. Ukoliko treba da se probiju kroz asfalt i beton, oni će to učiniti; ali ni jedno ljudsko srce nije toliko tvrdo. Istoga trenutka kada je ljudska svest pala, bilo je zapoveđeno da će se jednoga dana veliki kamen straha otkotrljati sa vratnica ljudskih srca i da će se Baštovan vratiti u Vrt. Krivulje svakog ciklusa od početka vremena - ciklusa kratkih i ciklusa dugih - uzdići će se u jednom trenutku, ubrzo po nastupanju Trećeg Milenijuma posle smrti Krista. Ogroman je zamah stvarnosti koji stiže u ljudsko vreme. Buđenje je osigurano. A priroda toga buđenja?

Postoji nekoliko scenarija po kojima se može odigrati. Neki od njih bi doprineli zdravijem preobražaju od drugih. U najgorem sam nameravao da vas isprovociram, da usrdno molite za preduzimanje svog prvog koraka. Ali još uvek nisam govorio o najboljem. Uprkos svim ljudskim prevrtljivostima, imam poverenja. Imam poverenja u vas kao vrstu. Imam poverenja u tebe, lično. Poznajem inteligenciju koja se već infiltrirala u vaše poslove. Ona može samo da se poveća. Uskoro neće biti grada niti sela, čak ni u najzabitijem uglu zemaljske kugle, koje neće biti blagosloveno prisustvom Probuđenoga, ljudi koji vas vode u moju ljubav. Procvat mudrosti, eksplozija inteligencije, uspon svesti, razvoj razumevanja - kako god ga nazvali, ono je već počelo.

Zbog tebe i zbog hiljada drugih koji su slični tebi, koji nude svoje živote Svetome Duhu, narednih četvrt veka na Zemlji biće svedokom bujanja najprosvećenijih i najefikasnijih obrazovnih programa koji su ikada krasili duhovnu atmosferu bilo koje planete. Postoji mogućnost da se isceljenje čovečanstva odvija nežno, kao otvaranje cveta. Ovde je moja Vizija. Srećna priča. Hoćete li pomoći da postane istina, upravo onako kako ću je ja sada podeliti sa vama?

Poglavlje X iz knjige Kena Kerija V I Z I J A

Ljudska rasa je na pragu sjedinjenja sa univerzumom širim od svih naših stremljenja i bogatijim od svih naših snova. Ova knjiga predstavlja nastavak knjige PRENOS ZVEZDANOG SEMENA i zaista je vizija slavne kosmičke budućnosti čovečanstva, izložena u knjigama koje je primio Ken Keri, samo je potvrda viševekovnih naslućivanja proroka i mudraca, vizionara koji su verovali u čovekov kosmički zadatak i dodavali kockice u mozaik holograma koji će biti projektovan na ekran večnosti... Vizija našebudućnosti je sada kristalno jasna...

Izdavač: IP Eshoteria - Beograd

http://esotheria.com/

Back