Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

DUHOVNO BUĐENJE I UZDIZANJE SVESTI
 


Pred vama se nalazi "talking head" dokumentarni film "Duhovno buđenje i uzdizanje svesti". Autori filma prate sadržaje na našem sajtu i veruju da bi ovaj film bio interesantan za druge posetioce Duhovnog razvoja.

Njegov naziv eksplicira temu koja je sve učestalija i na našim prostorima. Famozan mit o transformaciji svesti planete i ljudi koji je nastanjuju kao da u laganim pomacima dobija i konkretno ispoljavanje, iako još uvek većina čovečanstva srednje-strujaški i nesvesno kodira jednu koncenzusnu svarnost utemeljenu na starim obrascima straha legitimisanog sistemom.

Pojavljivanje sve većeg broja osetljivih osoba koje prepoznaju mogućnosti za transformaciju i stapanje sa nekim prijatnijim i suptilnijim energijama, što bi kulminiralo prelaskom na viši nivo egzistencije ili kako mnogi kažu četvrti denzitet.

Sama planeta Zemlja (što se ne odnosi na civilizaciju koja je nastanjuje) kao da je već uzašla na četvrti denzitet, što možda dokazuju dugi boravci u prirodi koji balansiraju unutrašnje biće i služe za usidrenje kosmičkih energija koje se primaju meditacijama, kontemplacijama,čitanjem određenih duhovnih spisa, kreativnim umetničkim procesima ili pak,svesnim prepuštanjem njihovom dejstvu ne upražnjavajući nikakve specijalne duhovne prakse.

Takođe i neki fenomeni koji su nekad bili rezervisani samo za neke tajno inicirane adepte i smatrani opasnim, kao što su podizanje kundalini energije,otvaranje čakri,kanalisanje bića više svesnosti postaju sve učestaliji i spontaniji, pogotovo za one osobe koje odluče da se upute spiritualnim magistralama.

Naravno, osim epifanija i ekstaza zbog intenzivnijeg rada duhovnih energija na svesnijim i osetljivijim pripadnicima ljudskog roda, neizbežne su i bolne i mučne katarze kao sastavni deo preobražaja koji se odigrava.

Najveći akcenat u ovom dokumentarcu je stavljen na stalnu introspekciju i proces samospoznaje pojedinca,kao najizvesniju kopču sa unutrašnjim impulsima i razumevanjem probuđenja šestog čula kao krucijalnog kompasa u primanju i razumevanju suptilnih energija, te novih svesti koje nas pročišćuju i pomažu u procesima duhovnog rasta i razvoja.

Autori dokumentarnog filma "Duhovno buđenje i uzdizanje svesti" se pojavljuju u njemu i govore kroz prizmu prvenstveno ličnih iskustava,usput se češući o aktuelne duhovne teorije su Anđela Janjić-aktivistkinja na polju osvešćivanja i ukazivanja na represije postojećeg sistema i starih obrazaca, Vanja Urukalo-umetnik,strip autor i scenarista i Vladimir Janjević-glumac i performer.

http://youtu.be/rpujOZl9Ngk

Back