Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

MILENIJUM: PREDVEČERJE ODLASKA
 
Ken Keri

Premda će Treći Milenijum biti svedok izleta ljudi na planete ovog zvezdanog sistema, to neće biti svemirsko putovanje, već novo biološko stvaranje koje je obeležje ovoga doba. Moje Buđenje u ljudskoj porodici u Dvadesetprvom veku biće znak početka završne faze hiljadugodišnjeg razvoja moga tela u utrobi Zemljine atmosfere. Tokom ovog milenijuma mira i planetarne saradnje Zemljina biosfera će bujati u besprimernoj eksploziji novoga života.

Cilj novog stvaranja biće potpuno završavanje jednog pokretnog tela udruženih bioloških oblika života, sposobnog da napusti Zemlju i da samostalno funkcioniše u svemiru. Telo, koje će biti potpuno završeno u toku hiljadugodišnjeg perioda približno između 2011. i 3011. godine posle Hrista, biće pokretno telo. Ono neće biti ograničeno na zemaljsko funkcionisanje. Kakva bi bila svrha postojanja deteta, ukoliko ono nikada ne bi napustilo utrobu. Treći Milenijum će biti svedok upotpunjavanja svih ćelija, organa i sistema neophodnih za dugo putovanje svemirom u Četvrtom Milenijumu i posle.

Najveći deo biološkog života na Zemlji, unutar odgovarajuće prirodne sredine, je već prilagođen da izdrži putovanje kroz svemir. Međutim, mnogi novi oblici života tek treba da budu stvoreni. Odnos neljudskih prema ljudskim oblicima života u sasvim formiranom telu, podsećaće na odnos svih ćelija u ljudskom telu prema prema ćelijama mozga i centralnog nervnog sistema. Završeno telo biće ogromno. U njega će biti uključena većina biološkog života sa Zemlje. Kada budemo krenuli, negde početkom Četvrtog Milenijuma, većina Zemljine biosfere poći će sa nama. Međutim, naš odlazak neće ostaviti Zemlju jalovom.

Zemlja će se radovati pri našem rastanku. To će biti njeno ispunjenje kao Svete Majke Boga. Ona će učiniti nešto što nijedna planeta nikada ranije nije učinila, pa ipak, ono što će mnoge planete u budućnosti učiniti. Imaće rođenje Večitoga, Tvorca svih sunaca na nebu, u jaslama vlastite materije. Imaće ostvaren san, o kome nijedna zvezda nije mogla ni da sanja. Kada napustimo ovu planetu, napustićemo ispunjen i zadovoljan svet. Zemlja će doživeti druga poglavlja pre nego što se njena materija, jednoga dana, ne bude sjedinila u svetom uništenju sa suštinom ove zvezde, ali ona pripadaju nekoj drugoj priči.

Nazvao sam narednih hiljadu godina Dobom Planetarnog Buđenja, jer tokom tog perioda duh same Zemlje će aktivno raditi sa nama, budeći svoj potencijal, sarađivaće u našim stvaralačkim projektima. Ona će nam ukazivati na minerale koji su najpodesniji za svaki novi oblik života, na posvećene supstance koje leže ispod njenih voda, njenih brda, u njenoj zemlji i nebesima. Međutim, mi nećemo izvlačiti energiju iz Zemlje. Uzimanje energije iz zemlje ukazuje na pobudu koja potiče iz straha; ukazuje na stanje u kome neznanje preovladava.

Svetlost zvezda biće gorivo koje će napajati naše biološke potrebe za energijom. Zvezdana svetlost je vidljiv način izražavanja moje ljubavi. U početku, svetlost vaše roditeljske zvezde, Sunca, zadovoljiće naše potrebe za energijom, ali kako naše putovanje bude odmicalo, svetla drugih zvezda će obezbeđivati gorivo za naše fizičke i biološke potrebe.

Ljudska tela su sposobna za proces sličan fotosintezi, pri kome se potrebe za energijom zadovoljavaju direktno iz sunčeve svetlosti, bez posrednika koji se sreću kod biljaka. Pravilan rad ovog sistema zavisi od svesnog prisustva Svetoga Duha. Do tada, ovaj i ostali sekundarni sistemi ostaće neaktivni. Kako se budem useljavao u vaše ljudsko okruženje, pokazaću vam planirane karakteristike vaših vlastitih tela, koje su ostale neprimećene tokom ranijih perioda. Već ste sposobni za mnogo više nego što pretpostavljate.

Svako ljudsko biće poseduje sisteme za izražavanje podjednako kao i sisteme za opažanje. Korišćenje vaših čula da biste opažali - to jest da biste upijali zvuk, svetlost i razne oblike materije - je isto što i korišćenje samo unutrašnje ili spoljašnje strane prozora ili vrata. Kada se aktivira aspekt izražavanja svakog vašeg čula bićete u stanju da stvarate podjednako kao što ste sada u stanju da tumačite. Nekih iskustava u ovome imate kada se radi o sluhu koji vam omogućava da govorite, ali ja mislim na nešto što je više od pesme i poezije. Vaša tela imaju žlezde čiji rad regulišu isti oni uticaji koji vezuju i oslobađaju energiju prilikom stvaranja materije. Kad se probudim u svakom ljudskom obliku, pokazaću vam kako možete da upotrebite ove osobine za stvaranje bez korišćenja mehaničkih ili industrijskih posrednika. Pokazaću vam kako da upoznate sopstvene mašine (mada ih više nećemo tako zvati), tako što ćete dozvati u svest predstavu onoga što želite da stvorite i što ćete pustiti da vaše telo načini suptilne zvuke koji će inspirisati saradnju materije u stvaralačkom procesu.

Ljudski stvaralački potencijal u stanju Pada bio je snažno prigušen, jer je tokom perioda Pada čovečanstvo stvaralo iz rasparčanih delića, iz milijardu i jedne odvojene tačke svesti. Kada povezanost bude prisutna, kada moja inteligencija bude plesala kroz vaše razumevanje, kada budete u stanju da radite u slozi zajedno sa vašim sestrama i braćom, dok se moj Duh bude kretao kroz vas u pesmi sreće, tada ćete videti stvaranje kakvo nikada nije viđeno u vremenima mraka.

Ljubav i svetlost su dva oblika iste suštine. Kada se ljubav poštuje, svetlost se razume. Isto tako, Istina i materija su dva načina izražavanja iste suštine; pa tako, tamo gde se Istina poštuje, materija se razume. Svetlost će napajati naše biološke potrebe, kao što će nas ljubav napajati u svemu ostalom. Kroz svetu geometriju Istine, usmeravaćete razvoj cele strukture, kanališući energije Ljubavi u žive kristalizacije koje biološki mešaju duh i materiju.

Stvaranje. Dva ljubavnika. Večita privlačnost u svakom zagrljaju između duha i materije, oglašavanje, javljanje, novi život dobija oblik. Duh vodi ljubav sa materijom kroz svetlost i zvuk, kroz ljude, instrumente, umetnike, ljubavnike, skulptore, arhitekte, četkice za boje u jednoj stvaralačkoj ruci. Božanska ljubav se suočava sa materijom, ljubav prema materiji protiče kroz žižu ljudskog sočiva u materiju koja odgovara na nju. Takav je proces stvaranja.

Umesto retkih umetnika koji po katkad odvoje vreme da bi upitali materijale šta bi oni sami možda želeli da postanu, svi ljudski satvorci Trećeg Milenijuma pitaće materiju sa kojom rade, tražeći njen signal, usmeravanje i jedinstveni oblik dobrovoljne saradnje. Upravo kao što je Mikelanđelo jedanput netremice gledao u blok mermera i slušao sve dok mu mermer nije rekao o unutrašnjem potencijalu, Pijeti koja čeka, tako će svaki stvaralački čin prizivati učešće materijala kojim radi. Tvorevine od čvrstog materijala - stakla, čelika, betona, kamena - iščezavaće i u potpunosti će ih zameniti živa, učestvujuća, organska tvorevina, u potpunosti nadahnuta ljubavlju.

Upravo kao što je Mikelanđelov hladan mermer odgovorio na njegovu ljubav rekavši mu o Pijeti koja je unutra zatočena, tako će i svako seme, svaki kamen, svaki gen, svaki hromozom, svaki molekul materije koji naiđu na ljudske oči ispunjene ljubavlju progovoriti o svom potencijalu i o stvaralačkim tajnama koje su zatvorene unutra. A razvoju tog potencijala neće biti potrebno dleto, već samo više ljubavi, vođene inteligencijom, prilagođene željenom cilju. Jedna po jedna, ćelije prvog međuzvezdanog tela dobiće oblik, postepeno rastući da bi ispunile muziku rađanja, večnu pesmu. Istu pesmu. Ista stvaralačka Reč koja je bila na početku, koja je sada, i uvek će biti, uvek prizivajući urođeni potencijal svih rezonanci u svom prisustvu, uvek stvarajući.

Doba Planetarnog Buđenja videće moje Večito Prisustvo potpuno centrirano na Zemlji, kako aktivno stvara po celoj njenoj površini zdravu i povezanu ljudsku porodicu. Svaki ljudski satvorac biće umetnik, doprinoseći njegovim ili njenim potpuno individualnim dodirom i aromom ćelijama i novim sistemima koji će biti rođeni. Mnoge korisne, ali beživotne, alatke i strukture koje su ljudi stvarali tokom stanja Pada zameniće živi organizmi načinjeni u iste ili slične svrhe.

Minerali sa nestrpljenjem čekaju da okuse život. Uzdižu se sa osećanjem privilegije da zaodenu svaki i najmanji delić duha koji pošaljem da ih oživi. Oni vole vatru mog duha, ljubav koja raste u njima i donosi im tako naglo i interesantno iskustvo. Pravo je dati im mogućnost da učestvuju. Za minerale, čija su svesnost i očekivanja bili ranije definisani u geološkim epohama, moje nadahnuće dolazi kao željeni ljubavnik. Oni plešu po melodijama mojih zamisli na strujama moga Duha, sretniji nego u bilo kom od svojih najstarijih snova.

Među novim tvorevinama važno mesto imaće biološko stvorenje potpuno novog tipa zamišljeno da radi sa električnim energijama. Do kraja Dvadesetprvog veka, ove srećne, žive jedinice organskog okruženja, zameniće većinu električnih sistema u čvrstom stanju, upravo kao što će na višem nivou nova vrsta organske koštane strukture doći da zameni mrtvo drveće i čelične dalekovode. Još ćemo povremeno koristiti organske supstance, ali preovladavaće stav: ukoliko može da živi, neka živi; otvoriti mogućnosti za neke nestrpljive, supstance voljne za saradnju.

Struje moje stvaralačke ljubavi, tekući kroz usmerenu ljudsku zamisao i usmerene na određenu supstancu, definisaće parametre energije, opis posla, poziv. Materija, podstaknuta svojom sopstvenom prirodom, sama će stvoriti energetsko polje, zamisao i obličje onog što ju je pozvalo u život. Kako svako stvorenje učestvuje u stvaranju sebe, uzbuđenje koje ga oživljava postaje i njegovo vlastito. Jedan Duh nadahnjuje mnoge životne oblike; pa ipak u centru svakog živog stvora nalazim se Ja.

Svaka od ćelija u mome telu, bez obzira da li je jednostavna ili složena, ima istu mogućnost da deli u potpunosti moju svest. Svaka zdrava ćelija poznaje svoju suštinu, koja se ni po čemu ne može razlikovati od njenog Tvorca. Upravo kao što se u svakoj ćeliji ljudskoga tela nalazi genetski zapis, koji sadrži potpunu šemu celokupnog tela zapisanu u mikrodetalju, tako se i u svakom ljudskom stvorenju nalazi kompletni otisak za celokupni Univerzum i za celo telo koje će uskoro odenuti svoga Tvorca. Svako zdravo ljudsko biće deli potpunost mog razumevanja, univerzalnog i trenutnog.

I tako će moje telo dobiti potpuni oblik sa mnogo vrsta ćelija, svaka vrsta načinjena drugačije, za jedinstvene, stvaralačke ciljeve. Kao veličanstveni biološki zvezdani brodovi, super ćelije će se pojaviti u nizu oblika i veličina, svaka stvorena da odigra jedinstvenu i suštinsku ulogu. Neki od brodova imaće jedino zadatak da prevoze i da podstiču rast biljaka, životinja i povrća. Najfiniji vodeći brodovi biće konstruisani za transport i usavršavanje rada ljudskih bića, mog navigacionog telesnog sistema. Drugi zvezdani brodovi imaće zadatak da dešifruju stvaralačke signale zatvorene u svetlosti svake udaljene planete. Tako će nicati mnoštvo novih životnih oblika da ukrase moje namere, dok bezbrojni duhovi budu nadahnjivali moje zamisli.

U ljubavi i milosti, Doba Planetarnog Buđenja proći će, donoseći sa sobom potpuno uobličavanje jedinstvenog, biološkog sistema sposobnog za međuzvezdano putovanje, udruženje dobrovoljno uključenih životnih oblika zasnovano na saradnji, spremno da započne, kao jedinka, putovanje ka zvezdama. I tako će svanuti Doba Otkrića, kada naša aktivnost u univerzumu otpočne. Vi, moji ljudi, ukoliko volite, čak i ova sadašnja generacija, bićete i dalje sa mnom.

Poglavlje X iz knjige Kena Kerija V I Z I J A

Ljudska rasa je na pragu sjedinjenja sa univerzumom širim od svih naših stremljenja i bogatijim od svih naših snova. Ova knjiga predstavlja nastavak knjige PRENOS ZVEZDANOG SEMENA i zaista je vizija slavne kosmičke budućnosti čovečanstva, izložena u knjigama koje je primio Ken Keri, samo je potvrda viševekovnih naslućivanja proroka i mudraca, vizionara koji su verovali u čovekov kosmički zadatak i dodavali kockice u mozaik holograma koji će biti projektovan na ekran večnosti... Vizija naše budućnosti je sada kristalno jasna...

Izdavač: IP Eshoteria - Beograd

http://www.esotheria.com/

Back