Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
   
 

Nikola Tesla se ponovo inkarnirao i dobio nobelovu nagradu 2011.
 
Milovan Mića Jovanović

Da li smo već živeli na Zemlji? Ako jesmo - kog smo bili pola, rase, vere...? Gde smo živeli i šta smo radili? Da li prethodni život utiče na sadašnji? Da li se duša može preseliti u novo telo? Da li smo se i ranije sretali sa nekim od današnjih rodjaka, prijatelja i poznanika? Da li nešto od toga možemo saznati, setiti se, kako?

Prrodno je da se ljudi interesuju za ova pitanja. Mnogo novca i vremena je potrošeno na istraživanja o prošlim životima. Ovim problemom su se bavili ozbiljni naučnici i ugledne ustanove širom sveta. Postoji mnogo snimljenog dokaznog materijala (na stotine sati) o primerima sećanja na prošle živote koji je javno prikazivan i analiziran. Sve više dece se rađa sa sećanjem na prošle živote. Formirane su mnoge stručne komisije koje se bave istraživanjem i dokazivanjem ovog fenomena. Najviše primera i dokaza za reinkarnacije ima u troromnoj monografiji dr. Jana Stivensona s Univerziteta u Virdžiniji, u kojoj je navedeno 1.300 slučajeva širom sveta. On je uočio da se mnoge navike sklonosti, talenti i karakterne osobine prenose sukcesivno kroz živote. Pokazalo se da se i fizički izled, naročito lica, prenosi kroz mnogo inkarnacija. Dr. Stivenson je pronašao i proučio nekoliko hiljada primera gde se deca sećaju svog prethodnog života. Za hiljadu primera je pribavio kompletne dokaze. Dr. Stivenson je umro 2007. godine, a njegov rad su nastavili mnogi istraživači. Džim Taker, lekar sa Univeziteta u Virdžiniji u svojoj knjiizi Život pre života analiira rad Dr. Stivensona i navodi nove primere i dokaze o celi koja se sećaju prošlog života.

Verovanja, želje i nade u vezi sa životom na Zemlji i onim što biva posle smrti, mogu se svrstati u tri osnovne i najveće grupe hipoteza.

Prva izražava materijalistički stav koji pretpostavlja da postoji samo ono što može da se vidi, opipa, registruje i izmeri. Smrt predstavlja potpuni kraj i ljudska jedinka je poništena zauvek, bar što se tiče života i svesti.Ovakvom shvatanju je doprinela "naučna dogma" koja ne priznaje da postoji ili da može postojati bilo šta što ona ne može da registruje, dokaže i opiše. Likujući u specifičnostima, dakle u podelama, nauka dugo nije uviđala sveopštu povezanost Svega Što Postoji. Ovakvi stavovi su se drastično promenili zahvaljujući primerima i dokazima u kvantnoj fizici i njenim eksperimentima, ali se sporo napreduje u zajedničkom istraživanju ili bar u povezivanju rezultata različitih naučnih disciplina.

Druga grupa hipoteza svodi se na verovanje u jedan život na Zemlji, posle kojeg se odlazi na božji sud i, u zavisnosti od presude - u raj ili pakao. Kod nekih iz ove grupe verovanja prolazi se i kroz čistilište, gde se okajavaju i otkupljuju oprostivi gresi, pa se s binarne strukture zagrobnog života prelazi na trojnu strukturu. Ovo verovanje pripada monoteističkim eligijama pa i hrišćanskoj tradiciji. Po njemu, čovek ima individualnu besmrtnu dušu koja će biti zauvek kažnjena ili nagrađena u zavisnosti od misli i dela koje je imala za vreme ovozemaljskog života, bez obzira na zdravstvene, materijalne i duhovne uslove pod kojima je osoba rođena, živela i umrla.

Ova teza se razgranala pa se takođe u hrišćanstvu tvrdi da duša čoveka nije obavezno besmrtna nego samo "po milosti božjoj". Tako "spas duše" za neke znači spas od paklenih muka, a za druge - spas od potpunog nestanka duše, borbu za njenu besmrtnoast, pa tek poto za poziciju. U toj brobi jedino može da pomogne crkva svojim pravilima za narod i grešnike:dolaskom u crkvu, poklonima, pokajanjem, ispovedanjem, postom i molitvom. Na taj način crkva će da umilostivi tog okrutnog boga da oprosti grehe. Kasnije je crkvi bog postao nepotreban, pa sve radi sama "u njegovo ime" jer extra ecclasiam nulla salus (izvan crkve nema spasenja).

Treća hipoteza tvrdi da je naša duša bezuslovno besmrtna i da može neograničeno da se kreće kroz prostor i vreme (i van prostora i vremena), seleći se iz jednog života u drugi, iz tela u telo, menjajući ulogu kostim i dekor, u zavisnosti od toga šta je mislila i radila u prethodnim životima. Ovde se smatra da jedan život nije i ne može nikada biti dovoljan da se sve nauči i iskusi u zemaljskoj učionici i da se "maturira" na Zemlji. U stvari, nema šta da se uči na Zemlji (ili bilo kom fizičkom, relativnom svetu) jer mi smo delovi boga, bogovi u razvoju i sve znamo, samo treba da iskusimo ono što smo odabrali i da definišemo sebe.

U tibetanskoj kulturi veruje se da se duša može projektovati kroz prostor i da može imati više istovremenih inkarnacija na različitim mestima, ali i da se može projektovati kroz vreme, što je nama poznato kao linearna inkarnacija. Prema tome, dobra je ideja da se duša zamisli kao hologram koji može da zauzima sve dimenzije prostora, vremena i svesti i takav model se ne projektuje samo kroz vreme, već i kroz prostor.

Duša može biti načinjena od više energetskih tela, ili energetskih anatomija, kao što su astralno, emocionalno i mentalno telo. Ove energetske anatomije sadrže sve podatke iz prethodne inkarnacije. Razvojni procesi u ovim energetskim anatomijama smatraju se evolucijom duše.

Ali ove energetske anatomije mogu se posmatrati kao vrsta holograma, koji duša projektuje iz jednog višeg holografskog identiteta. Takođe, mora se reći da se duša ne inkarnira samo u vremenu i prostoru, već se ona inkarnira i kroz stanja svesti, koja se dešavaju u periodima između telesnih inkarnacija, ali o ovome nećemo detaljnije na ovom mestu.

 

Nikola Tesla se reinkarnirao

Bio sam u kontaktu sa visokorazvijenom dušom koja sebe naziva Ahtun Re (četiri puta po 90 minuta), s kojom sam imao zajednički inkarnaciju u Egiptu za vreme žene-faraona Hatešepsut. Ta visokorazvijena duša, sada u duhovnoj dimenziji, odgovorila mi je na veliki broj pitanja, a pored ostalog, rekla mi je da je Nikola Tesla nekada bio Arhimed. O ovome možete više naći u mojoj knjizi Sedma knjiga.

Želim da kažem da se, po tvrđenju iste visokorazvijene duše iz duhovne dimenzije, Nikola Tesla ponovo inkarnirao i sada se zove Sol Perlmuter. On je astrofizičar, profesor fizike na Berkliju, a 2011. osvojio je polovinu Nobelove nagrade za fiziku, a drugu polovinu dele Brajan Šmit i Adem Ris. Oni su dokazali da se širenje svemira ubrzava. Sol je rođen u Pensilvaniji 1959, u jevrejskoj Aškenazi porodici. Ina dve sestre, a supruga mu se zove Laura Nelson, antorpolog je na Berkliju.

Sve se više primera i dokaza inkarnacije pojavljuje i u zapadnoj kulturi. Tu ima dosta otpora jer je jak uticaj hrišćanske crkve koja (sada) ne prihvata tu mogućnost Ovo je čudno i zbog toga što se u jevanđeljima na više mesta nedvosmisleno ukazuje na reinkarnaciju. Crkva stalno i mnogo greši i kasni. Interesantno je da rimska katolička crkva, odnosno papa jovan Pavle II, tek 1992. godine priznaje grešku od pre tri i po veka da zemlja nije u centru Sunčevog sistema, nego Sunce. Ali ovaj papa je 1999. godine u julu mesecu rekao da pakao nije neko stvarno mesto...čime se direktno suprostavio apostolu jovanu i učenju Biblije (Otrkovenje, 14:10, 20:10, 20:8).

Poznate su i portvđene inkarnacije Rubensa u Akainu Kremarik (otkujate na Guglu:slike Kaine Klimarik i uživajte). Na Frank se inkarnirala u Barbo Karlen. Pre nekoliko godina imao sam zadovoljstvo da lično upoznam gospođu karlen, a kasnije i da pročitam njenu knjigu A vukovi su zavijali. U ovoj potresnoj knjizi, koja je ustvari sećanje i svedočenje gospođe Karlen na prethodni život kada je bila Ana Frank, živela je u Amsterdamu, u kući gde je njen otac Oto imao radnju, a na tavanu su se skrivali od nacista, jer su bili Jevreji. Njihovo skrovište je kasnije pretvoreno u muzej. Ovde se može naći još jedan primer sećanja i komisijski potvrđene reinkarnacije.

Upoznao sam i dr Voltera Semkiva, koji je napisao izvanrednu knjigu Ponovo rođeni. U njoj ima mnogo primera reinkarnacije poznatih ličnosti iz sadašnjeg vremena, do kojih se došlo posle dugog, obimnog i ozbiljnog istraživanja i ogromne pomoći iz duhovne dimenzije, najviše od Ahtuna Rea, koji kaže da je bio duhovni vodič Isusu. Interesantno je što je, po tvrđenju Ahtuna Rea, Isus u ranijoj inkarnaciji bio Josif )sin Jakova), to je onaj koji je u faraonovom zatvoru u Egiptu tumačio san o debelim i mrđavim kravama. Sam pisac (Volter) reinkarnacija je Džona Adamsa, nekadašnjeg predsednika SAD.

Sa Barbo i Volterom sam učestvovao u jednoj televizijskoj emisiji gde smo razgovarali o njihovim i mojim knjigama, kontaktima sa duhovnim bićima, o reinkarnaciji, o regresijama, progresijama...

Uz inicijalnu pomoć duhovnih bića i veliki istraživački rad, najviše dr Semkiva, sada znamo da se ponovo rodio Čarls Dikens kao Džoana K. Rouling, autorka serije o Hariju potreu, Pol Gogen kao Piter Tikemp, Pablo Pikasi sa osam godina posle smrti inkarnirao kao Aleksandra Nečit, Danijel Morgan kao bivši predsednik Džordž Buš, Džem Vilson kao voditeljka Opra Vinfri, Mikelanđelo kao Pole-Feliks Montez, Doroti Dendridž ponovo je glumica pod imenom Hale Beri. Svi oni znaju za ovo i složili su se da se sve istraži i dokaže i dali su dozvolu da se to objavi uz korišćenje fotografija. Ponovo su rođeni i Nostradamus, Merilin Mornro, Dostojevski, Tolstoj, Frojd... i zanju se njihove sadašnje inkarnacije-imena, zanimanja, mesta broavka.

Ima dosta ranije poznatih ličnosti koje su sada inkarnirane u Srbiji. Među njima najviše je glumaca i muzičara, a zatim sportista, duhovnih učitelja, pisaca...

Nke razvijene duše stvore po dva ili više fizičkih tela koja istovremeno žive u fizičkom svetu, radi ubrzanog učenja, odnosno sticanja iskustva. To se naziva paralelna ili podeljena inkarnacija.

Tesla ima još jednu paralelnu inkarnaciju, a zove se Patrik Flanegan. Bavi se elektronikom i patentima, s jakim osvrtom na duhovna znanja.

Njegovi izumi mu dolaze u snu, a ako ih ne dobije ispravno ili potpuno, dolaze mu u vizijama, ponekad u trajanju od 5 sekundi.

Kada je imao devet i po godina u Severnoj Dakoti sagradio je 14 MHz Telsin kalem, kojim rpoizvodi minje u dužini od šest metara. Patrikov neurofon je čekao 14 godina da kancelarija za patente SAD izda dozvolu, jer Ministarstvo odbrane msatra da je uređaj od vitalnog značaja za nacionalnu bezbednosxt.

Patrik se seća svog života kao Nikole Tesle i to je govorio majci kada je bio dete i kada ni on ni majka nisu znali ko je bio Nikola Tesla. Kod Sola i kod Patrika su naglašene sklonosti za nauku i tehnologiju.

Duhovni vodiči su mi rekli da imam "srodnu dušu" ili još jedan paralelni život (dvojnika, moja duša je formirala još jednu ličnost, Piter Miler, može se reći da je to još jedna holografska projekcija naše Monade ili Nad-duše). U Mađarskoj. Pronašao sam Pitera i on se isto bavi duhovnim radom i isceljenjem, inače je reditelj, vrlo sličnog smo izgleda, piše knjige slične sadržine kao što su moje... U jednoj knjizi je napisao "Nema više potrebe da se veruje u reinkarnaciju sada za to postoje dokazi koji su izvedeni po najoštrijim naučnim kriterujumima". Zar može biti jasnije rečeno da postoji isceljenje duše nego što je u Novom zavetu, Jevanđelje po Jovanu (16:28), navodi petar:"Iziđoh od Oca i dođoh u ovaj svet, i opet ostavljam svet i idem k Ocu".

Piter mi je dao dozvolu da mogu navesti njegovo pravo ime i objaviti njegovu sliku-portret, što sam i uradio u nekim ranije objavljenim tekstovima.

Iz knjige Milovana Miće Jovanovića "POVRATAK BOGINJE"-osma knjiga, u izdanju "Dobre knjige"

Mića Jovanović se dugi niz godina bavio naučnoistraživačkim radom, a naročito problemima optimizacije. Objavio je više naučnih radova iz primenjene matematike.

U početku bavio se bioenergijom, radiestezijom, psiho i regresoterapijom uporedo sa naukom, da bi se kasnije posvetio isceliteljstvu, pisanju, držanju vežbi, predavanjima i seminarima iz domena duhovnih spoznaja.

Objavio je knjige: Seme kosmičkog znanja prvi i drugi deo, Ontološke priče (sa Marijom Reić), Pečat na ledu, Putnici, Kraj igre, Sedma knjiga i Povratak Boginje.

Ovu inkarnaciju okončao je 4.10.2016. godine.

Back

milovanmicajovanovic.rs

www.dobraknjiga.rs