Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

POSLEDNJA PORUKA SAI BABE
 

Dvadeset četvrtog aprila, 2011 godine, uzvišeni indijski učitelj Satja Sai Baba, napustio je svoje fizičko telo. Sledi njegova poruka čovečanstvu:

 

IZVOR NOVOG STVARANJA

 

Menjate se deco iz gusenice u leptira i taj preobražaj je veličanstven.

Meni ste potrebni razvijeni i čvrsti, postojani, uravnoteženi i usidreni u svetlu istine i ljubavi.

Novo doba će stići mnogo pre nego što se nadate.
Nemojte se vezivati za termine - oni su jedino meni poznati.
Postoje odstupanja kako u zbivanjima, tako i u redosledu i satnici.
Sve to vas privlači i mnogi su manje-više zainteresovani.
Ja to razumem i podržavam svakog ponaosob na njegovom putu ka Bogu.
Jer to je na prvom mestu - vaš put samorazvoja, a zatim sve ovo drugo.

Mogu vas motivisati sadržaji pojedinih vesti
koje sad u velikom broju naviru odasvud.
Mnoge informacije pokreću u vama reakcije straha, zabrinutosti i strepnje.
To je sve u redu, sasvim u redu - ako to prepoznate, osvestite i radite na tome

da prevaziđete emocije koje nisu u skladu sa mirom i ljubavi.

Meni ste potrebni razvijeni i čvrsti, postojani, uravnoteženi i usidreni u svetlu istine i ljubavi.

Postoji u vama velika težnja za novim saznanjima i otkrićima.
Vaši horizonti se šire i sve više i više svetla prodire u vašu svest,

tako da ona šireći se dodiruje sve oko sebe.
Vi ste nosači svetla i to je zadatak koji neprekidno treba da imate na umu.

Um uskladite sa intuicijom, sa srcem i on će vas voditi bez greške.
Osluškujte, motrite, mudro postupajte ne prenagljujte.
Razlučivanje je moj dar vama, a da biste mogli da ga negujete i usavršavate

potrebno je mnogo neprekidnog rada na sebi, truda i zalaganja.
Ja vam mogu pomoći jedino ako sami sebi pomažete.

Spavali ste dosta dugo i predugo.

Ovo je isuviše ozbiljno vreme, isuviše kritično,

da bi se vaše dremanje dalje nastavilo.
Družite se radi svog ličnog napredovanja prema ostvarenju

kao i radi jačanja kolektivne svesti te širenja iste

a nadasve radi čuvanja Hristovih vibracija na ovoj planeti.

Ova planeta, zajedno sa svim živim bićima, florom, faunom, vodama, eterom

i atmosferom koja je okružuje uzdiže se u višu dimenziju -

i to je ono što izaziva mnoštvo različitih fenomena u svim vašim telima.

Vi se preobražavate u fina eterična i polueterična bića pete dimenzije.

Na mnoge od vas taj preobražaj deluje snažno i bolno,

ali neki to ne osećaju tako.

Neka vas to ne dovodi u nedoumicu. Sve je to sasvim u redu.
Mnogi osećaju zbunjenost, lošu koncentraciju, nesanicu, strah i što-šta drugo

- a što ranije kod sebe nisu primećivali.

Menjate se deco iz gusenice u leptira i taj preobražaj je veličanstven.

Jer nije ni malo bitno kako reagujete, kako se osećate

- bitno je to da se prilagođavate sve višim i višim vibracijama svetlosti

koja se poput gigantskog slapa spušta na ovu planetu.

Možete pomoći sebi tako što ćete biti opušteni, radosni i razigrani

što ćete redovno meditirati

i činiti sve ono što vas čini srećnim.

Nađite vremena da svakodnevno posvetite sebi pažnju

radi sopstvenog duhovnog razvoja.

Verovatno ste primetili da često menjate raspoloženja,

osećanja, mišljenja, utiske.

Sve je to tako dobro jer se vaše emotivno telo usklađuje.

Vi se vrlo brzo menjate, mutirate

i za vaš sistem predstavlja šok

svaki put kada budete podignuti za jednu oktavu više.
Mnogi od vas spontano sređuju svoje porodične i društvene veze.
Društvo puca po svim šavovima i segmentima.
Porodice se raspadaju i kidaju se spone vezanosti.

Mnogi menjaju mesto boravka.

Stari sistemi više ne vrede.

Zlatno doba dolazi brže nego što se očekivalo.

To je razlog zbog čega se zbivanja i događaji

odigravaju vrtoglavom brzinom.

Sve to je potrebno da bi se vreme kao tvorevina iluzije prevazišlo,

a sa vremenom i sve materijalno

koje više kao takvo ne može opstati.
Stare tvorevine koje funkcionišu još jedino u službi

ljudskog egocentričnog interesa

raspašće se kao truli panj pod najezdom termita.

 

Staro više ne može opstati.
Ništa što je staro ne može opstati.
Stare ideje, zakon, dogma, sistem vrednosti,

odnosi stvoreni na predrasudama, moralu.

Svi sistemi birokratije u svim životnim granama

velikom brzinom biće potreseni

bilo iznutra ili spolja ili pojedinačno ili u nizu.
Jedan sistem ruši drugi, a usput razara i ruši samog sebe.
Ovome treba da se radujete radošću deteta

koje je sagradilo kulu u pesku,

a nailaskom duhovnog talasa sve odlazi i nestaje.

Ja govorim na način na koji vi to najbolje možete razumeti.
Ovo je moja reč objašnjenja i podrške.
Na vama je da se oslobađate suvišnog tereta,

prtljaga i da sve to mirno i spokojno promatrate.

Zavladaće velika nezaposlenost, veća nego ikada do sad.
Ali, neka vas to sve ne brine.
Naučili ste da imate malo

iako je bilo perioda kad ste imali puno više.

To sve sada nije bitno.

To vam ionako ništa ne znači,

jer je to samo materijalni teret

koji bi u predstojećim situacijama

mogao da vam oteža put.
Sa manje prtljaga lakše se ide.
A vi želite lakoću života,

jednostavnost i radosni ulazak u Novo doba.

Sve ovo što sada vidite, civilizacija (takozvana) svetski poredak ,

gradski velegradski, sadržaji naselja sela ( koji to više nisu )
sve to voljeni moji biće desetkovano -
jer činim da sve bude novo.

O detaljima ja vam neću govoriti jer poštujem vaš izbor.
Sve zavisi o kolektivnoj ( globalnoj ) svesti. Opcija ima više.
Meni je poznat konačni ishod, jer ON je već OSTVAREN.

Ali, ipak, reći ću da će se dogoditi SVE ONO

što je potrebno da bi čovečanstvo spoznalo
PRAVU SVRHU LJUDSKOG POSTOJANJA.

 

Satja Sai BabaBack