Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

REIKI = PUT PROSVETLJENJA
(budistički pristup)
 
Biljana Bili Pantelić


Gautama Siddhartha,Sakyamuni Buddha,rođen je 620.godine p.n.e. u Indiji blizu Nepalske granice. Umro je 543. godine p.n.e. Kao ni reči Isusa , reči Buddhe nisu bile zapisivane tokom njegova života.

Buddha je tražio put koji bi oslobodio ljude od patnje , boli i reinkarnacije .

Primao je u svoje učenje muškarce i žene , ljude svih kasti i staleža , što je bilo jednako naobično za tradicionalno Hindu društvo kao i šest stoljeća kasnije kada je Isus učinio to isto patrijahalnom Srednjem Istoku . Budddhino prosvetljenje nije ovisilo o patrijahalnom bogu ili čak učitelju , nego o razumevanju dosegnutom iznutra . Kada je Buddha pronašao odgovore , nije ušao u stanje Nirvane koje mu se nudilo , već se vratio da bi pomogao drugima da pronađu svoj Put . Prosvetljenje je dinamično duhovno iskustvo ... "videti jasno" ! Rezultira oslobođenjem i slobodom u svetlu informacija i razumevanja .
Prosvetlivši se , Siddhartha je uvidio da je patnja rezultat vezanosti za proces življenja , te vezanosti za druge osobe . Žudnja za životom nikada ne može biti u potpunosti zadovoljena , pa vezanost rezultira frustracijom i negativnim akcijama koje stvaraju karmu ! Život kreira karmu što stvara potrebu za sledećim životima ; karma se stvara ali i čisti u telu . Vezanost i žudnja mogu biti otpištene i karma isceljena , tako da duša gubi potrebu za ponovnim utelovljenjem . U svom prosvetljenju Buddha je spoznao da to svaka osoba može postići !
Temelj budističkog učenja leži u uzvišenim kvalitetima ljubavi-ljubaznosti , saosjećanja ,radosti i jednakosti.

Reiki formula proističe izmistične interpretacije Mahayana Sutre i Vajrayane.
Pet Reiki simbola su pet razina uma koja vode prema prosvetljenju , oni su budistima poznati jednako kao i sam put prosvetljenja ! Pet Reiki simbola su ne~dualnost uma i praznina ega koju dostiže budist ! Jednom dostignuta , formula i proces Reikia oslobađa dušu od reinkarnacija . Izvorno , Reiki simboli nisu se koristili za isceljivanje , nego za put prosvetljenja !
Budizam je putovao iz Indije u Tibet preko Jugoistočne Azije , zatim u Kinu , Koreju i Japan . Na tom putu menjao se prema raznim interpretacijama u nekoliko različitih jezika i kultura kroz par stoljeća . Reiki učenje putovalo je tim putem preko 2500 hiljade godina , transendirajući raznolikost jezika i kultura da bi došao i na Zapad ! Prevod na engleski doneo je još jednu promenu . kroz sve te promene , prevode , interpretacije i budizam i Reiki su preživeli ...
Reiki Indije bio je drugačiji od Reikia Tibeta zbog kulture i običaja koji su se razlikovali u tim zemljama . Reiki koji je Isus doneo iz Indije ... verovatno se razlikovao od današnjeg Reikia . Reiki Japana se razlikuje od Reikia Indije i Tibeta . Reiki na Zapadu razlikuje se od tradicije koju je Dr. Usui ponovo oživio , ali je ipak živ i vitalan .
Reiki se uklapa u svaku kulturu i stoljeće u kojem se nađe i prilagodi se različitim jezicima i društvima ! To je još jedno čudo Reikia !
Budisti znaju da je jedino isceljenje koje se može dostići sloboda od kotača inkarnacije . Pristupajući na Put Prosvetljenja , vezanost se otpušta , karma isceljuje ,um je sloboda od kreiranja iluzija i reinkarnacija završava !
Taj Put završetka reinkarnacije je formula Reikia !


SIMBOLI REIKIA

U pet simbola su pet stupnjeva procesa Puta :
S=simbol
1.S je početno stanje i predstavlja fizičko~eteričku razinu
2.S je transformacija emocija i ega i predstavlja emotivno telo
3.S je kreacija istinske stvarnosti koju razumeva čisti um i predstavlja mentalno telo
4.S je dostignuće Bodisatva Puta i predstavljaduhovno telo
5.S je prosvetljenje samo , transcendencija i Nirvana


Svaki simbol reprezentira jednu razinu tela i ima prvenstveno uticaj na to telo kod isceljivanja Reiki simboli su prevod sanskrita u japanske forme,stare najmanje 2500 hiljade godina.Oni su oblikovani fizički kao slika i zvuk .

Prvi simbol je prvi korak i prvo iskustvo na Putu . Učenik meditira nad mandalom dok ne dostigne stanje nerazlikovanja sveta i meditacije .
Cilj ove meditacije je nevezanost za zemaljski plan i ulazak u stanje bez ega .

Drugi simbol
Transformacija emocija je alhemijski proces i drugi korak na budističkom putu prosvetljenja . Vatra mudrosti čisti . Podsvesno stanje bića menja se u realizaciju i svesnost . Osoba odjednom čuje Glas Duha .Kroz realizaciju praznine sebe dostiže prosvetljenje .Otpuštajući ego otpuštaju se stvari koje ograničavaju duhovni razvoj: otpor , blokade , iluzije , bol , negativne navike ,te emocije kao što su zavist , pohlepa , ljutnja . Dolazi potpuni mir , unutrašnja smirenost i radost . Samo mudrost može ući u veliku prazninu .
Otpuštajući negativne emocije dolaze pozitivne . Otpuštajući ego dolazi jednost sa svim bićima i kvaliteti kao što su : ljubav , ljubaznost , saosećanje , radost, jednakost. Emocije kreiraju vezanost , vezanost kreita karmu .
Drugi simbol čisti emocije i donosi čistoću , zaštitu i isceljenje . Svi ljudi mogu dostići prosvetljenje .

Treći simbol
Sva stvarnost je kreirana iz svesnosti uma . Karma je kreirana i može biti otpuštena umom . Sa nepostojanjem sebstva sve granice su transcendirane .
Prosvetljenje ide iza uma u prirodu Buddhe u nama svima . Sloboda od granica znači razumevanje svih stvari . Sloboda od iluzije je sloboda od karme ,a karma je akcija uma .Treći simbol pomaže da se karma kompletira i otpusti .

 

Back