Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

Drugi razgovor sa Ahtunom Reom -
Šta da očekujemo (2012)?
 
Milovan Jovanović


Vi se manifestujete onako kako vidite i doživljavate sebe.
Znaćete i moći onoliko koliko ste budni.

Poslednje poglavlje u knjizi Kraj igre sadrži veći deo mog razgovora sa Ahtunom Reom, duhom, dušom, visokorazvijenom ličnošću koja je svoje zemaljske inkarnacije završila pre oko 3.400 godina. Poslednja inkarnacija u Egiptu bila mu je veoma draga, i zato je uzeo to egipatsko ime za identifikaciju u razgovoru s ljudskim bićima.

Ahtun Re bio je visoki sveštenik i savetnik faraona.

To je bilo za vreme faraona Ehnatona (mnogi ga nazivaju Akenaton), koga smatraju ocem monoteizma jer se odrekao verovanja u mnogo bogova i počeo da veruje samo u jednog boga-boga Sunca, Atona.

Prvobitno ime ovog faraona bilo je Amenhotep IV (nazivaju ga i Amenofis IV "Amon je zadovoljan") koje menja u Ehnaton ("u službi Atonu"). On je podigao i novu prestonicu staro-egipatskog carstva-Aketaton ("vidici Sunca") gde je vladao sa svojom ženom Nefertiti (od 1353.g.p.n.e. do 1336 g.p.n.e.), tada nadaleko poznatoj po svojoj lepoti. U svojim staračkim godinama, Ehnaton se oženio spostvenom ćerkom.

Posle smrti Ehnatona na presto dolazi njegov sin (ili mlađi brat) Tutankamon, koji pod pritiskom sveštenika iz Tebe, koja postaje i prestonica, menja religiju i vraća se na obožavanje Amona. Veliku slavu Tutankamon nije stekao za života, već posle smrti i otkića grobnice koju je pronašao Hauard Karter. Iako netipično mala za jednog faraona, grobnim prilozima priloženim uz telo faraona ništa nije nedostajalo ni u obilju ni u sjaju.

Ahtun Re je nastavio razvoj u duhovnoj dimenziji izučavajući, pored ostalog, ljudsku civilizaciju i razne aspekte njenog razvoja. Bio je duhovni vodič mnogim ljudima koji su značajno obeležili našu civilizaciju, a koje su njihovi savremenici smatrali za vođe i duhovne Učitelje. Bio je, kako sam kaže, duhovni vodič i Isusu u njegovom poslednjem životu na Zemlji kada se zvao Ješua.

Interesantno je da niko, bar koliko je meni poznato, nije izrazio sumnju u identitet Ahtuna Rea niti u moj razgovor sa njim. To se odnosi kako na samu promociju knjige, na moja predavanja, na gostovanja na televiziji i radiju, tako i na brojne napise u štampi. Na promociji knjige puštao sam deo snimljenog razgovora s Ahtunom Reom. Šta se tada događalo mogli ste da pročitate u Predgovoru za treće izdanje knjige Kraj igre.

Dogovorili smo se za ponovni susret i razgovor i to se događalo u subotu 28. februara 2009, u 19.30. Pripremio sam veliki broj pitanja i vi ćete ih ovde pročitati, kao i odgovore koje je na njih dao Ahtun Re. Neke odgovore sam malo skratio, a izostavio sam samo nekoliko pitanja i odgovora iz određenih razloga.

Razgovoru s "naše strane" prisustvovali su Marija, Milan, Anđelka, mačak Car, čau pas Nađa i ja. Nismo sedeli u "kućnoj varijanti" nego smo se obukli kao da dočekujemo drage goste koji nam retko dolaze.

Na početku sam izrazio zahvalnost i zadovoljstvo što se ponovo čujemo i razgovaramo mda sam znao da to nije potrebno, jer Ahtun Re zna šta stoji iza reči i registruje naše misli i emocije. Ceo tok ragovora je sniman .

Šta da očekujemo?

Autor: U prošlom razgovoru rekao si da će zajednička meditacija 2012. napraviti velike promene. Zamolio bih za još malo priče o tim promenama i o vrsti i sadržaju te meditacije.

Ahtun Re: Promene koje se očekuju 2012. u domenu su promena na nivou materjala od kojeg je izrađena društvena zajednica, kao i na masovnoj promeni nivoa ljudske svesti. Godine 1987. došlo je do takozvanog harmoničnog sjedinjenja, a vezano za takozvani majanski faktor.

Dodatna informacija iz Vikipedije: harmonijsko ili harmonično sjedinjenje je događaj održan 16. i 17. avgusta 1987. istovremeno na više mesta, kao što su Stounhendž, ili most Golden Gejt u San Francisku. Tada se veliki broj pojedinaca udružio u molitvi i meditaciji, a u cilju obeležavanja početka zemljinog pročišćenja.

Molitve i meditacije bile su usmerene na mir i harmoniju, pa se događaji koji su kasnije nastupili, kao što je ujedinjenje Nemačke i raspad SSSR-a, dovode u vezu sa održanim obredima, molitvama i meditacijama.

Datum za taj događaj je odabran prema određenom položaju planeta koji je bio predviđen majanskim kalendarom, a čija simbolika je predstavljala početak faze čišćenja i promena u kolektivnoj karmi i darmi.

Tokom tog događaja, milioni ljudi su krenuli ka svetim mestima i tamo meditirali na temu mira.

Samo tri i po godine kasnije, na polovini perioda od sedam godina, SSSR je prestao da postoji kao velika vojna sila. Došlo je i do većeg ujedinjenja i višeg nivoa saradnje među evropskim zemljama, što je milionima ljudi donelo mogućnost za brži rast i napredak.

Kako se budemo približavali 2012. godini, slične promene će se dešavati, ali ovog puta na Zapadu. Mogli bismo da kažemo kako su veliki ponos Istoka bili njegova vojna moć i postojanje njegovih vojnih instalacija na znatnom delu Planete. S druge strane, ponos Zapada bili su njegovo materjalno bogatstvo i finansijske institucije, a upravo će se na tom frontu sada odvijati transformacije. Te finansijske institucije najvećim delom podržavale su određene institucije i određeni uži krug bogatih pojedinaca.

Dalje, taj uži krug bogatih pojedinaca i korporacija, čije se bogatstvo često zasnivalo na eksploataciji fosilnih goriva, bio je najveća prepreka otvaranju ka izvorima novih energija. Zbog toga je došlo do zakašnjenja u u razvoju novih tehnoloških dostignuća, kao što su generisanje energije iz vetra, sunca, ili morskih talasa, a upravo su ti izvori mogli doneti neiscrpne količine energije. Te finansijske institucije sada prolaze kroz fazu transformacije i dolazi do nove preraspodele materjalnih dobara. Pored onoga što sam prošli put rekao o tome šta će se događati kako se sve više budemo približavali 2012. godini, sad dodajem da će doći do masovnih meditacija. Ali, umesto rasturanja institucija, ovog puta će doći do njihovog transformisanja, tako da one mogu početi da služe čovečanstvu i Planeti na univerzalniji način.

Doći će do otkrića novih i čistih energija koje će izazvati velike promene u sistemu transporta, a tokom samo jedne generacije doći će do velikih mogućnosti za korišćenje neograničenih količina čiste energije iz geotermalnih izvora, iz energije vetra, iz plime i oseke...

Upotreba fosilnih goriva biće svedena na minimum, a nuklearna energija sve manje će se koristiti, dok se potpuno ne prekine s njenom upotrebom.

Doći će i do početka usavršavanja medicine, a to znači da će lečenje biti zasnovano na energiji. Ono se neće temeljiti na uništavanju bakterija i virusa kao glavnih izazivača bolesti, već će medicina i lečenje biti zasnovani na regeneraciji tkiva koja neće počivati na genetici, operativnim zahvatima i lekovima, već na svesti.

Poljoprivreda će takođe koristiti energije za proizvodnju, a do te energije dolaziće se provođenjem slabe električne struje kroz zemlju i kroz kristalne strukture koja će omogućavati zemljištu da se regeneriše. Hemijska sredstva u poljoprivredi sve će manje biti u upotrebi.

U sistemu prevoza između Evrope, Kine i Japana, kao i na celom Zapadnom delu Planete, doći će do velikih promena, a jedna od tih promena biće i upotreba tehnike magnetske levitacije "maglev" na čijem razvoju već rade Francuska, Nemačka i Japan. Takva železnica zasnovana na principu magnetne levitacije biće postavljena i preko Sibira.

Na polju komunikacije doći će do takozvanog univerzalnog sistema komunikacije. Ta komunikacija obavljaće se putem bežičnog interneta i biće svima dostupna. Pored komunikacije, taj sistem će vršiti prevod sa jednog jezika na drugi. Biće to kao neka nova zajednička svest zasnovana na zajedničkoj bazi podataka.

Stvoriće se uslovi za nastanak novog sistema obrazovanja, koji će počivati na nečemu sličnom telepatiji, a ogledaće se u tome što će informacije sadržane u mislima pomoću novih znanja i uz korišćenje naprednih tehnologija moći skoro trenutno da se prenesu.

Sve ove promene dogodiće se tokom samo jedne vaše generacije.

Dodao bih samo da je potrebno da meditacije 2012. godine budu utemeljene na konceptu univerzalnog mira.

Tekst predstavlja deo poglavlja preuzetog iz knjige Milovana Jovanovića:

Sedma knjiga

  O knjizi
  O autoru

O knjizi

Nastavak "Kraja igre" i razgovora sa Ahtunom Reom.

"Došlo je vreme za promene, za učenje i pojedinačno i grupno buđenje, pa će ovakve knjige sve više biti "u fokusu".

Za ovo imamo podršku iz duhovne dimenzije odakle nam dolaze energije koje ruše mnoge stare ideje, metode i koncepte i podržavaju nove.

Ljudi će sve manje čitati razne ljubiće i krimiće, a tražiće knjige iz domena spiritualnog naturalizma, iz kojih će imati šta da nauče, o čemu da se informišu i pripreme za velike promene.

Nadam se da će i ova knjiga doprineti tome.

Ona i njoj slične, pored ostalog, stvoriće uslove za velike promene koje će se odigrati u toku samo jedne generacije.

Novi sistem obrazovanja biće zasnovan na nečemu što liči na telepatiju, a ogledaće se u tome što će, pomoću novih znanja i uz korišćenje naprednih tehnologija, informacije sadržane u mislima moći skoro trenutno da se prenesu.

Doći će i do početka usavršavanja medicine, a to znači da će lečenje biti zasnovano na energiji.

Ono se neće temeljiti na uništavanju bakterija i virusa kao glavnih izazivača bolesti, već će medicina i lečenje biti zasnovani na regeneraciji tkiva koja neće počivati na genetici, operativnim zahvatima i lekovima, već na svesti." - odomak iz predgovora autora. Back

O autoru

Milovan Mića Jovanović do sada je imao šesdeset i sedam života na Zemlji. U prethodnom životu bio je lekar, Mesmerov učenik i živeo je u Francuskoj a zvao se Fransoa Robert Trudo. Sačuvani su neki njegovi tadašnji radovi kao i portret.
Po savetu duhovnih vodiča prihvatio je da se u ovoj inkarnaciji rodi baš ovde. Gimnaziju je završio u Kragujevcu a Prirodno-matematički fakultet (matematiku) u Beogradu. Kao Vodeći istraživač objavio je niz naučnih i stručnih radova iz oblasti primenjene matematike i optimizacije. Neko vreme predavao je i na fakultetu.

Uporedo sa naukom, od početka osamdesetih godina, bavio se duhovnim razvojem, držao kurseve i seminare iz domena duhovnih spoznaja, bavio se isceliteljstvom i pomagao je bioenergijom, radiestezijom, psihoterapijom, regresoterapijom...
Do sada je objavio: Seme kosmičkog znanja (u dva toma), Ontološke priče, Pečat na ledu, Putnici i Kraj igre. Kroz sve ove knjige projavljuje se i njegova supruga Marija, bilo kao koautor, saradnik u istraživanju, književni lik ili kritičar nekih njegovih stavova. Živi u Beogradu. Back

Back Izdavač: www.dobraknjiga.com