Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

SVIJET SLAVLJA
 
OSHO

Čitava prošlost čovječanstva je bila bolesna, nezdrava, suluda. U toku tri hiljade godina, pet hiljada ratova je bilo vođeno. To je zaista krajne ludilo; to je nevjerovatno. To je glupo, neinteligentno, nehumano.

Moj koncept novog čovjeka je da će on biti Grk Zorba, a da će biti i Gautam Buda: novi čovjek će biti Zorba Buda. On će biti osjećajan i duhovan; tjelesan, krajnje tjelesan, u tijelu, u čulima, uživaće u tijelu i svemu što tijelo pruža; a, isto tako, biće čovjek velike svijesti, čovjek koji će imati moćan osjećaj svjedočenja.

Novi čovjek će biti mistik, pjesnik, naučnik, sve zajedno... To je moj koncept potpunog čovjeka. Samo cjelovit čovjek može slaviti. Slavlje je miomiris cjelovitog bića. Između nauke i meditacije samo umjetnost može biti most - poezija, muzika, skulptura. Kada jednom dovedemo tog novog čovjeka u egzistenciju, zemlja će po prvi put postati to što treba da bude. Ona će postati raj: ovo naše tijelo, tijelo Bude, ova naša zemlja, zemlja raja!

Živite sada snažno i potpuno jer naredni trenutak će biti rođen iz ovog trenutka; a ako živite potpuno i radosno, vi ćete moći biti sasvim sigurni da će naredni trenutak donijeti još više blaženstva, više radosti.

Za one koji žele da žive, ne da razmišljaju o tome; da vole, ne da razmišljaju o tome; da bitišu, ne da filozofiraju o tome - ne postoji alternativa. Ispijte sok sadašnjeg trenutka, sasvim ga iscijedite jer se on neće više vratiti. Kada jednom ode, on ode zauvijek.

Kada hiljade i hiljade ljudi u svijetu slave, pjevaju, plešu u ekstazi, opijeni božanskim, tada više nema mogućnosti za bilo kakvo sveopšte samoubistvo. Sa takvim slavljem, sa takvim smijehom, sa takvim ushićenjem i zdravljem, sa takvom prirodnošću i spontanošću, kako može biti rata? Život vam je dat da stvarate, i da se veselite i da slavite. Kada plačete i tugujete, kada ste očajni, vi ste sami. Kada slavite, čitava egzistencija učestvuje sa vama.

Samo u slavlju se susrećemo sa najvišim, vječnim. Samo u slavlju izlazimo iz kruga rađanja i umiranja.

OSHO

New man-Zorba Budha

Back Više informacija: http://www.osho-yu.me/