Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

VI I VAŠA PLANETA
 
Vesna Mihajlović


Sve što živi je međusobno povezano. Vi, sama planeta i sve što živi čini jedno isprepleteno tkanje, zamišljeno da živi u slozi i skladu. Vi ne možete promeniti plan, ali ga možete razume ti, podržavati i brinuti se o njegovim mnogobrojnim aspektima, te spoznati taj nivo postojanja. To je poduhvat u kome vam pomažemo u ovom kritičnom trenutku. Ne možete se razrešiti svog zadatka kao čuvara na planeti.

Današnji položaj čovečanstva u duhovnoj evoluciji nalikuje prolećnom danu. Vibriranje naše energije topi sneg vašeg sna, greje i daje zamah vašem ličnom radu. Rodice se svest da je proleće stiglo u dušu svakog pojedinca. Slično Suncu koje greje vazduh i podržava rast drveća, naši zraci podstiču vašu suštinu. Došlo je doba vašeg rasta.

Doba duhovne promene dolazi nošeno žestinom životne snage svoje prave prirode, obnavljajući brda, polja, pašnjake... i vas1. Postali ste svesni mogućnosti rasta sopstvene svesti o životu, koja se takođe razvija, a koja je uvek postojala.

Vazduh i vlaga su neophodni činioci fizičkog života na Zemlji. Svim živim stvorovima je potrebna voda. Tečnost u vašem telu zasnovana je na vodi, isto kao što je voda tečnost neophodna zemlji. Međutim, život je isto tako svetlost, boja i zvuk. Duhovni život je drugi vid koji postoji, kako u vama tako i u prirodi. Vaša planeta je planeta boja. Vi vibrirate sa bojom i ka boji.

Dok posmatrate cveće, drveće, životinje, ptice i životu moru, obratite pažnju na njihove boje i osobenost njihovog oblika. Svaki stvoreni primerak je nalik vešto naštimovanom instrumentu, da bi vas razgalio, iscelio i podsetio na duhovni vid života. Nikad ne sumnjajte da postoji nešto što prevazilazi sve stvari, nešto izvan fizičkog domena. To je duhovna suština Boga Svevišnjeg, koja je vidljiva u svemu stvorenom. Tokom Doba Buđenja, zahvaljujući nama se razvija znanje o tome kako boja može emocionalno i fizički da isceli. Otkrivanje značaja boja povezanih sa vašim zrakom, podstaćiće vaše blagostanje i oplemeniti želje i osećanja.

Za vas je od ključnog značaja da shvatite da je vaša planeta zelena i da joj je neophodna voda. Nećete valjda da postanete drugi Mars! Svekolikom životu na vašoj planeti je potrebna voda. Njegov razvoj počinje iznošenjem zelene srži u zelenu stabljiku i/ili mahunu iznad površine. Biljno carstvo, stvoreno da hrani životinje i ljude i koje vam tako lepo služi u te svrhe, jeste zeleno. Ako se zelenilu zahvalite na dobroti i blagosiljate ga, krug se zatvara ne opterećujući vas karmom što ste ga uništili.

Sve stoje na ovoj planeti komplikovane strukture, korisno, očaravajuće i lepo, postoji da bi vam donelo radost ili doprinelo vašoj fizičkoj, emocionalnoj i duhovnoj dobrobiti. Voda, vazduh, drvo, cvet, kamen, tlo, životinja, kit, pas ljubimac, konj koga volite - sve je ovde iz određenog razloga. Ništa nije slučajno.

Morate poštovati ono stoje život stvorio, bez obzira što nema dušu kao što je ima čovek ili životinja. Iako je vaše telo čudesna tvorevina, vi niste konačni rezultat života ovde. Čovekova ličnost je još uvek nesavršena. Radite na sebi kao delu životnog procesa planete, i ostanite pomalo ponizni.

Pored fizičke privlačnosti i namere, svako stvorenje obuhvaćeno našim planom ima i viši cilj, koji je većina vas zaboravila ili zanemarila.

Na primer, da bi se očuvao svekoliki život, vi i biljke živite u odnosu simbioze, razmenjujući kiseonik i ugljen-dioksid i taj lanac se ne srne prekidati. Ipak, smog ubija drveće i ono ne može da daje vama neophodan kiseonik. Negde se drveće seče i ne vodi računa o pošumljavanju, a tako stalno opada broj stabala. Šta će biti sa vašim svetom, ukoliko se ne preduzmu koraci ka očuvanju šuma i ne spreči zagađivanje vazduha?

Iz svemira posmatrano, najuočljiviji aspekt vaše planete je, verovatno, blistajuće plavetnilo voda i krov od belih oblaka. Vi još uvek imate više površinskih voda od bilo kog drugog mesta u vašem sunčevom sistemu, ipak, više nije svaka voda za piće, jer su čiste vode zagađene isto kao i atmosfera. Vazduh koji dišete je zatrovan. Zavisnost od vode i vazduha na planeti deo su međuzavisne celine, koja, ako se naruši, može da izbaci iz ravnoteže ceo lanac života na Zemlji, a oštećenja mogu prevazići vaše moći da popravite nanetu štetu. Morate očuvati te ključne elemente da bi opstali.

Ne samo što je zatrovana čista pijaca voda, već se sada čak i okeani pune ogromnim količinama toksičnog materijala, posebno radioaktivnim, nuklearnim, pa čak i .hidrogenskim otpadom. To je ludilo. Ljudi ne shvataju našu zabrinutost, zato što beskrajni okeani deluju neranjivo, no uprkos tome malo je toga što se u njih može baciti. Vaše vlade skladište najgore stvari ili pod zemljom ili u okeanima, dok vi, stanovnici C-tona očigledno ne shvatate opasnost.

Hajde zajedno da pogledamo koja živa bića žive u područjima koja nazivate more ili okean.

Nabrojaćete, možda "ribe", "kitove", "delfine", "vidre", "tuljane" itd. Svi oni zaslužuju čisto, bezbedno mesto za život, zar ne? Shvatite takođe i značaj kitova i delfina za ljudsku vrstu. Kao prvo, oni pripadaju porodici sisara. Drugo, oni su izvor informacija o tome šta se zbiva u unutrašnjosti vaše planete, ozbiljno oštećenoj hidrogenskim i nuklearnim podzemnim eksplozijama koje vaše vlade izvode.

Velika stvorenja kao što su kitovi, prijateljski nastrojeni delfini i morsko prase, zahvaljujući svojim sposobnostima da ultrazvukom prate aktivnost geoloških ploča, dolaze do informacija o mogućem pomeranju tla. Shvatite da se ovi "prijatelji" moraju zaštiti zato što su živa bića, a takođe i zato što naše osoblje u vasioni prati njihove izveštaje, koji su im potrebni. Mi se oslanjamo na njihove izveštaje zato što vaše podmornice nisu u stanju da pokriju dno svih mora i obave izvidnički posao, ili vi ljudi ne želite da sarađujete na toni zadatku. Tužno je što su ljudi veoma malo upoznati sa okeanima i njihovim pravim smislom.

Ustvari, budući da ste vrlo slabo upoznati sa strukturom planete, mi smo došli da to ispravimo i omogućimo da što brže preuzmete odgovornost sa očuvanje svekolikog života na Zemlji.

Drveće u kome uživate je tu u određene svrhe. Četinari koji ostaju zeleni bez obzira na godišnje doba, ostaju takvi da bi lečili planetu i hvatali negativne vibracije i neutralisali sve one bučne, ljutite reci koje izgovorite. Četinari usklađuju energiju. Svako drvo delimično upija zvuk i negativnosti, međutim, zimzeleno drvo je u prvom redu drvo koje isceljuje planetu koja je i sama živo biće. Kako energija ne teče pravo, već krivuda, zimzeleno drvo ćete naći širom planete, ukoliko ga niste uništili.

Veličanstvenoj, visokoj i dostojanstvenoj sekvoji i kedru prošaranom crvenkastim tonovima, povereno je da leče područje srca i pluća kod ljudi i životinja. Razlika između sekvoje i kedra je u dometu snopa isceliteljske energije koje drvo ispušta. Energija kedra se raspršuje, dok je snop sekvoje prav. Zato se u šumama sekvoje i kedra, budući da se usklađujete sa njihovim vibracijama, osećate izlečenim i spokojnim. Vas opčinjava njihova veličanstvenost, ali vas istovremeno i leči. Ako želite da ojačate srce i pluća, idite u šumu i boravite medu drvećem. Svojom isceliteljskom energijom to drvo će darivati spokoj, ako u njegovoj blizini provedete od 15 minuta do dva sata u stanju meditacije ili otvorenosti. Mada drvo zadržava isceliteljske osobine još oko dve godine pošto je posečeno, njegove su vibracije tada znatno slabije.

Hrastu je dodeljeno da leci kičmu i jača leđne mišiće. Ako hoćete da lečite leda, preporučujemo vam da sednete leđima naslonjeni na živi hrast. Osetićete njegovu životvornost i snagu, zato što on istovremeno skuplja energiju i iz zemlje i iz vazduha. Šireći svoje moćne grane ka nebu, hrast ukazuje na vaš položaj sa korenima na planeti uz istovremeno stremljenje ka nebesima.

Tikovina podržava lečenje poremećenosti uma, glavobolje i svega što je s tim u vezi, dok je madronjo (četinar koji raste isključivo u zapadnim delovima Severne Amerike - prim. prev.) podesan za lečenje vratnog dela. Dovoljno je da se približite stablu četinara na 20 do 30 cm i ostanete u njegovoj blizini određeni period.

Drvo eukaliptusa je posvećeno plućima, bronhijama, sinusima i nosnim šupljinama - svemu vezano za disajni aparat. Uzdižući se visoko ka nebu, eukaliptus vas podseća da stojite uspravno, dišete snažno i držite glavu gore da bi bili svesni vazduha i svetla.

Pored drveća mi smo širom galaksija ovog svemira odabrali i niz biljaka koje smo znalački prilagodili uslovima planete. U tom procesu su pomagali zraci prvih duša koje su došle kao čuvari. Biljka koju vi zovete aloja, na primer, poznata je u zvezdanim područjima kao aum. Ona je stigla na Veneru i Saturn iz zapadnih područja vašeg svemira. Svugde gde se za nju zna, njene isceliteljske moći se koriste za lečenje, kako unutrašnjih organa, tako i spoljnog omotača postojećeg oblika života. Aloja ima moć podmlađivanja i omogućava ljudskom telu da očuva vitalnost ćelija.

Svaka biljka doneta je na planetu da bi podržavala život, pružajući vam hranu i lekove, ali i da učvrsti tlo da ga vetar ne raznosi. Imali smo nameru da ćelu planetu pretvorimo u vrt. Da, shvatam da vam je teško da u to poverujete, budući da postoje velika pustinjska prostranstva, međutim, čak i vaša pisana istorija kazuje da su mnoga od tih mesta nekad bila zelena. Neki predeli, posebno oni vama poznati u Africi, znatno su izmenjeni davnašnjim ratovima.

Hiljadama godina šume su se sekle i biljke uništavale, a ničim nadomeštane što bi čuvalo vlagu. Tako se tlo pod vrelinom sunca sušilo. Međutim, ove se pustinje mogu dovođenjem vode ponovo oživeti i mi nameravamo da vas tokom narednih 22 do 25 godina uputimo u novu tehnologiju koja će omogućiti uspešno obavljanje posla. Tim poduhvatom podržaće se proces uspostavljanja sklada na celoj planeti, pustinje će ponovo procvetati, a stanovništvo će se pokrenuti i nastaniti ćelu planetu. Ljudi se neće više okupljati samo u velikim gradovima. Ponovo ćete uživati u krajoliku i biti u skladu sa njim.

Svako može imati sopstveni životni prostor, čak i ako radi sa sabraćom ljudima ili oseća bliskosti prema Zemlji. Konačno će ćela planeta biti naseljena. U tom periodu samo polovi neće biti u potpunosti prilagođeni uslovima života. Oni su tačke pritiska koje održavaju zbijenost fizičkih kora ili geoloških ploča, da bi se izjednačili pritisci koji se javljaju u utrobi Zemlje.

Okeani imaju različita zaduženja, ali im je prvenstveni zadatak da potpomognu ciklus kretanja vode dajući vazduhu vlage. Vlaga koja se penje u atmosferu, spušta se u vidu kiše i zaliva biljke i obezbeđuje vodu za piće neophodnu za život. Već smo razgovarali o okeanskoj ekipi zaduženoj za opstanak, koju čine, kako ih vi zovete, delfini, kitovi i morsko prase. Oni predstavljaju sistem za komunikaciju koji nas izveštava o pretećim fizičkim opasnostima koje izazivaju pomeranja unutar Zemlje.

U vašim okeanima žive ribe koje se sada koriste kao hrana, ali polako ćete shvatiti da se u okeanima nalaze biljke kojima se možete hraniti i koje vas veoma lako mogu da zasite malim količinama, ali životvornim i osvežavajućim. Biljke ili hranljivi sastojci koji se nalaze u okeanu doprineće razvoju inteligencije. Budući da ne spadaju u tešku hranu, kasnije će ćelije snabdevati jačim vibracijama, a krv većom količinom kiseonika. Kiseonik omogućava proces razmišljanja, zasnovan na čulnom opažanju, tako da ćete se osećati fizički krepkijim i mentalno budnim.

Proizvod koji nazivate spirulina je u stvari nekadašnji aspekt germaniuma i sadrži upravo spomenutu vitalnost. Noviji proizvodi će imati još veću životvornu snagu. Oni će čak postati još profinjeniji, tako da će konačno osnovna ljudska hrana dolaziti iz okeana. Ukoliko se na tim istraživanjima istraje, biće zaista moguće da sa manjom količinom hrane očuvate ili čak uvećate vitalnost za najmanje 22 odsto.

Kamenje, o čemu je sad tu reč? Zašto je stvoreno? Zašto prilikom neke šetnje uzmete kamen, stavite ga u džep i nosite sa sobom kilometrima? Zato što vas umiruje, uklanjajući negativne vibracije. Da li ste ikad držali u ruci kamičak okrećući ga napred-nazad? Tada ste se osećali dobro. Tog blagotvornog kamenja ima više nego što pretpostavljate, a razlog što je prisutno u tako velikoj količini je njegov blagotvorni uticaj. Vama su te naizgled beskorisne stvari potrebne iz više razloga, a ne samo kao puki građevinski materijal.

Pored toga što nudi mesto za sedenje u prirodi, veliko kamenje takođe deluje i umirujuće. Kad se zateknete na nekom divnom mestu, poželite da sednete na kamen, ponekad i da duže posedite. Kamenje pruža utehu. Drap ili svetio sivo kamenje je najprikladnije za uklanjanje negativnih vibracija. Držite ga u svojoj bašti ili oko nogu kad meditirate. U kući mogu da vam služe kao upijači negativnih vibracija. Kamenje je nalik maloj fabrici, posle dva sata ono u atmosferu vraća pozitivne vibracije. Međutim, ako je reč o snažnim negativnim vibracijama, njihov preobražaj može potrajati godinama.

Da li ste ikad ozbiljno posmatrali tlo, zapažajuči njegove boje i strukturu? Ono je prijemčivo i sada oslobađa fizičke i duhovne vibracije u oba pravca, na dole i na gore. Boje zavise od vrsta tla i njegove sposobnosti da im da intenzitet. Mi ćemo vam pružiti dalja obaveštenja, kad to znanje bude potrebno. Tlo se takođe budi.

Životinje, kako ih vi zovete, bilo daje reč o onim koje žive na kopnu ili nastanjuju vodena prostranstva, ovde su da bi vam pravile društvo. Naša ponuda je krajnje raznolika. Postoje vaši odani drugari u igri koju nazivate "kućnim ljubimcima", i oni koji pripadaju vrsti divljih životinja. Pre "pada", naravno, vi ste bili čuvari nekih od tih životinja. Međutim, kad ste stekli ljudski oblik, oni su zajedno sa vama postali stanovnici Zemlje, a vi imate na raspolaganju celu životinjsku porodicu da s njom uspostavite odnos. Ljudsko telo je predodređeno da živi zajedno sa drugim oblicima života - ne samo sa životinjama, već isto tako sa živinom, biljkama, drvećem itd.

Namera života na planeti je drugarstvo i dobronameran odnos medu vrstama. Svi stvorovi, čak i životinje, su zamišljeni kao vegeterijanci i bezopasni po druge. Može li vaš razum da pojmi takvu planetu? Možete li da zamislite lava koji će radije žvakati orahe sa tvrdom ljuskom nego meso? Ipak, upravo zato je dobio oštre zube. Sve zavisi od ugla iz koga se posmatra, zar ne?

Upadom ljudi u područja nastanjena životinjama zbog rata ili zbog takozvanog "razvoja", vegetarijanci su postali ljudožderi ili mesožderi. Mnogi od njih su postale okrutne zveri kojima je potrebno ponovno uspostavljanje sklada. Međutim, takav se razvoj događaja nije želeo. Rod mačaka smo, uz neznatne izmene, ustvari doveli na C-ton sa planete Uran. Neke druge vrste, kao što je porodica majmuna/gorila, stigle su sa planete udaljene dvanaest galaksija od vaše. Zato nas veoma zabavljaju pokušaji da vašu evoluciju povežete sa majmunima. Mi smo prvo stvorili vas, a potom doveli njih da vam prave društvo.

Često nam se postavlja pitanje zašto smo stvorili zmije otrovnice. Odgovor je jednostavan. U početku one nisu bile otrovne, već su kopale tunele duboke čak oko dva i po metra, a koji su služili za navodnjavanje. Čak su i krokodili svojim kretanjem kroz stajaće vode pomagali dotok sveže vode i doprinosili da sunčeva svetlost i razvoj zahvate što veće površine.

Ponovo vas podsećam da je sve stvoreno uključeno u glavni planetarni plan, međutim, odavno je narušena ravnoteža predviđena planom. Sve na planeti je tu sa nekom svrhom. U narednom periodu ćemo se koristiti redovnim vibracijama da bi poništili negativno instiktivno ponašanje, na isti način kao što će boja uzdići vaše vibracije do više svesti. Ovakva razmišljanja su u ovom trenutku možda izvan vaših mogućnosti shvatanja, međutim, čovečanstvo je na pragu čudesnog napretka. Neophodna je samo vaša spremnost da mislite na nov način i podržavate nove ideje.

Uz vašu pomoć budućnost će biti svetla, a Zemlja će postati blistava i miroljubiva kakva je bila na početku.

Isto kao životinje i biljke, tako je i drago kamenje živo biće, samo sa gušćim i zbijenijim vibracijama. Ono sadrži isceliteljske osobine. Važno je da shvatite da je obojeno drago kamenje živo i da može upravljati energijom. To znači da je u stanju da energiju prima i daje. Zato se ne preporučuje da drago kamenje nosite stalno u predelu grla, iznad srca ili ispod struka. Kristali su divni, ali se sa njima mora obazrivo rukovati. Reč je o kvarcnim kristalima koji imaju izuzetne moći. Ne preporučuje se da se kvarcni kristal nosi neprekidno duže od šest sati, zato što utiče na brzinu otkucaja srca. Vi ste bića koja vibriraju, a kvare te impulse upija. Upravo je to razlog zašto ljudi kristale stavljaju u radio i odašiljače. Oni nikada ne prestaju da odjekuju! Ako se u vašoj spavaćoj sobi nalazi kristal, pokrijte ga noću, ili, ukoliko je moguće, ostavljajte u nekoj drvenoj posudi, da bi sprečili da aktivno vibrira u prostoriji u kojoj ste vi. Budući da je ametist takođe veoma moćan i ima iste osobine, za njega važi isto upozorenje. Vreme spavanja bi trebalo da bude vreme odmora i lečenja, vreme kada se usporava rad srca, vreme potpunog opuštanja i ustupanja prilike unutrašnjim isceliteljskim procesima. Budući da je to vreme za dušu da uči, vežba i ponekad putuje, ne bi trebalo da bude pod uticajem impulsa kvarcnog kristala. Kristal se najbolje može iskoristiti tokom meditacije, kad su poželjni snažni impulsi, kao i u određene isceliteljske svrhe.

Korisno je setiti se daje razlog što mnoge ljude privlači kristal, u stvari sećanje na Atlantidu, gde je kristal bio sveprisutan. Konačno, kristal je zapravo izazvao propast Atlantide. Ogroman kristal postavljen iznad kopna slao je snopove dole na tlo, izazivajući preopterećenje. Na planeti se sada nalaze mnogi ljudi koji su u to vreme zloupotrebili kristale programirajući ih u vlastitu korist za sticanje moći i vlasti nad drugima. Shvatite da se kristal može programirati: u njega možete da ubacite sopstvene misli. U Dobu Buđenja kristale treba koristiti kao oruđe za isceljivanje, za meditaciju ili u druge korisne svrhe. Njihova zloupotreba dovešće do ozbiljnih karmičkih posledica.

Ima li sada nekih pitanja koja bi želeli da postavite?

PITANJA VIRDŽINIJE ESEN UPUĆENA SREBRNOM ZRAKU


(En Valentajn u transu)

V. Srebrni Zrače, ako se od ljudi očekuje da jedu hranu iz mora, zašto postoji voće, seme, orasi, povrće i žito koje uspeva na zemlji i koristi se u ishrani?

S.Z. Hrana iz mora je činilac uspostavljanja ravnoteže, tako da kad dođe do značajnijeg duhovnog buđenja i ljudska inteligencija uznapreduje, morska hrana će Činiti 22 odsto prehrambenih proizvoda. Na kraju procesa ta hrana će činiti 47 odsto raspoložive hrane. Proizvodi iz okeana nadopunjavaće se sa proizvodima sa zemlje. Imaćete proizvode iz mora - koje nazivate vodene kulture - isto kao što imate proizvode koji uspevaju na kopnu ili tlu.

V. Budući da hrana koja uspeva na tlu, životinjsko i riblje meso, čini osnovni deo ljudske ishrane, zašto očekujete prelazak na hranu iz mora? Hoće li se ljudi navići na drugačije osobine i ukus?

S.Z. Neophodan je prethodno program obrazovanja ljudi, da bi shvatili hranljivost tih proizvoda. Ukus se može popraviti dodavanjem različitih primesa. Posedujete stvaralačku maštovitost koja može u tome da vam pomogne.

V. Zašto postoji toliko mnogo vrsta riba, ako nisu za jelo?

S.Z. Razne vrste riba postoje zbog svoje lepote i zanimljivosti, baš kao i ptice u kojima uživate. Prvobitnim planom na Zemlji bilo je, i još uvek jeste, predviđeno, da postoje gradovi na i u okeanima. Tako da, kao što imate zadovoljstvo da u vazduhu posmatrate ptice, u okeanima imate mogućnost da razgledate ribe. Imate riblju čorbu, zašto da nemate i morsku čorbu?

V. Da li je reč o već postojećim gradovima ispod površine okeana?

S.Z. Da, postojao je jedan gradić, ali konačni plan nije u potpunosti ostvaren.

V. Budući da ljudi imaju pluća i dišu vazduh, zašto bi se onda spuštali ispod površine mora?

S.Z. Da bi planeta bila u potpunosti iskorišćena. To je samo drugi vid postojanja. Mislili smo da će vam biti drago da se spustite dole i bliže osmotrite okolinu.

V. Dole je veoma mračno.

S.Z. Ali mi imamo planove kako da unesemo svetlost u tamu. Vi još niste videli moguća tehnološka čuda života u Doba Sjaja. Nećete ostati zaglibljeni u određenim malim oblastima. Da li ste ikad osmotrili kap vode iz okeana? U njoj su iste boje spektra kao kod vaše duge.

V. Da, to sam primetila. Spomenuli ste gradove na vodi? Šta to znači?

S.Z. Postojaće plutajući gradovi. Setite se, na Zemlji ste došli kao čuvari i nećemo vam dozvoliti da se vratite u vasionu sve dok ne ispunite svoj ugovor. Sve dok se ne uspostavi mir, mi želimo da ostanete na planeti i da se brinete o Zemlji, sve dok ste na njoj. Želimo da budete u skladu sa njom i da u njoj uživate. Konačni plan za vas i Zemlju je izuzetno prijatan. Bićete veoma srećni! A to će se, kažem vam, uskoro zbiti!

V. Ako je ljudima potrebno sunce, zašto da žive ispod vode?


S.Z. Zbog novog iskustva. Isto kao što volite da odete na odmor i da preduzmete nešto različito od uobičajenog, zar ne bi voleli da izvesno vreme provedete ispod površine okeana i vidite kako tamo izgleda život? Tamo je veoma lepo.

V. Priznajem da ja lično malo strahujem od života ispod površine. Opasno je ako negde procuri.

S.Z. Vi u svim stvarima imate slobodnu volju i izbor, ali vas uveravam da raspolažemo metalima za koje još niste čuli. Metali koji se koriste u izgradnji svemirskih brodova mogli bi jednostavno da se adaptiraju i da vam pruže sigurnost. Mi nismo čak ni počeli da vam prenosimo tehnološko znanje koje će unaprediti vaš budući život, zato što se mnoge informacije koje smo vam dali koriste još uvek u rušilačke svrhe. Kad se vaša prava inteligencija duše posveti očuvanju svekolikog života, otvorićemo nove kanale pravog naučnog razvoja.

V. Reci, molim te, nešto više o pticama.

S.Z. Ptice postoje da bi vam pružile fizički užitak, one vas zasmejavaju, izazivaju radost, osećanje za lepotu, muziku. Ptice ne poseduju dušu, one su stvorene sa, kako vi kažete, instinktom. Insekti su, naravno, stvorenja bez duše.

V. Insekte ste stvorili da bi pticama obezbedili hranu?

S.Z. Ne, to je činilac neravnoteže koji se pojavio na vašoj planeti. Zadatak insekata je da pomažu rast biljaka, a takođe i da provetravaju tlo oprašivanjem.

V. Zašto postoji toliko mnoštvo različitih ptica? Veliki stvorovi kao što su nojevi koji uopšte ne mogu da lete, i druge ptice koje su u stanju da se vinu put neba i potom obruše?

S.Z. One su stvorene da bi omogućile drugačije iskustvo. Nema svako stvorenje obavezno neku određenu nameru u održavanju vašeg ciklusa života. Nešto je možda stvoreno da razgali, oraspoloži, ili zbog lepote ili ljupkosti pokreta. Svi su stvorovi na planeti iz nekog razloga, ali on ne mora biti ozbiljan, dramatičan.

V. Staje sa neugodnim stvorenjima kao što su zmije otrovnice, muve, komarči?

S.Z. Upravo sada i tokom narednih još barem 150 godina oni će vas učiti trpeljivosti. Tokom tog perioda, ako budete smatrali da treba da ubijete neko od tih stvorenja, neka vam bude. Vi niste savršeni i mi ne očekujemo da ćete sada misliti da jeste. Budući da koračate putem evolucije, preporučujemo vam da zamolite devu (anđela) koji je zadužen za gamad, da ih odvede na neko drugo mesto. Recite devi, ili nevidljivom pomagaču, koji nadzire biljke, insekte i slične stvorove bez duše, da ćete za izvesno vreme preduzeti nešto protiv gamadi ukoliko ne odu, jer u vama izazivaju osećanje nelagodnosti. Pokušavam u stvari da vam objasnim, da ukoliko smatrate neophodnim da pljesnete neku malu bubu, onda to učinite bez sticanja krivice i ne činite to kao izvršavanje svoje prve namere. Pokušajte da se tog malog stvora resite prvo na miroljubiv način. Upozorite ga prvo da ode, ili izaberite neko drugo mesto. Ne uništavajte tako brzo. Podstičemo ljude da se usklade sa jednostavnim oblicima i devama stoje više moguće. Nekada davno, medu vama su bili oni koji su pomagali u ovakvim zadacima na Zemlji, sve dok zaborav nije pokrio vašu svest, a mi bili prinuđeni da dovedemo zamenu koja će u okviru postojećeg programa brinuti o oblicima života na planeti, dok ste vi čuvari izvan stroja. Bilo kako bilo, počnite da poštujete način na koji priroda stvarno funkcioniše. Pred vašim očima se odvijaju mnoge aktivnosti, ali vi ste slepi za istinu.

V. Možeš li reći nešto više o životinjama?

S.Z. Životinje su stvorenja sa dušom slična čoveku. One su "bezglasne" ili neme, mada neke proizvode zvuke. One su odabrale da dođu ovde. Postoje domaće ili kućne životinje da rade sa vama, teše vas, prave vam društvo. Često životinja razume vaše frustracije - ljutnju ili bilo šta što vas muči - prihvata to i nikada vas ne mrzi. Životinje vas niti osuđuju niti misle o vama ružno. One prihvataju vašu naklonost, poštuju je i pomažu vam da izrazite svoja ljudska osećanja i tako postignete emocionalnu ravnotežu...

V. Rekao si da "velike mačke" nisu stvorene da ubijaju?

S.Z. Tačno. Njihovi dugački zubi i velike šape namenjene su za hvatanje i žvakanje određenih grana na drveću, oraha i voća. U stvari, svi mesožderi medu životinjama bili su nekad vegetarijanci. Oni nisu stvoreni da budu ubice. Međutim, eonima posle njihovog stvaranja, a tokom celog perioda, su se izopačile, neke su postale opasne. U svom prirodnom okruženju one nikad ne bi naudile čoveku ili manjim životinjama. Ono što u stvari hoću da kažem o oblicima života jeste, da su izvesni oblici stvoreni u određeno vreme sa određenim namerama. Iz neznanja vi na to gledate kao na nerazumljivu slagalicu čiji vas delovi zbunjuju.

V. Kojim ste se merilima rukovodili u stvaranju dragog kamenja i minerala? Da lije sve bez duše?

S.Z. Tačno. Sve je bez duše. Drago kamenje i minerali postoje da bi čovek imao na raspolaganju oruđe za pojačavanje energije kad je to potrebno. Prema tome, to kamenje je u zemlji, i mada ga ljudsko oko ne može lako i jednostavno uočiti pukim razgledanjem površine, ono je dostupno čoveku. U Dobu Buđenja mi ćemo obelodaniti važnost dragog kamenja. Sada ih svi možete koristiti za pojačavanje vibracija energije kako bi pomogli duši da ubrzano evoluira.

V. Ali zar mnoge bivše civilizacije nisu koristile drago kamenje i minerale za lečenje?

S.Z. Da, ali samo za mali broj ljudi. Sada će ih koristiti milioni.

V. Znači doći će do masovne upotrebe i kamenje se neće čuvati samo za one koji to sebi mogu da priušte?

S .Z. Da. U drevna vremena mnogi ljudi upućeni u tajne dragog kamenja su ćutali, ali to će prestati da bude tajna.

V. Zašto očekujete da će se ljudi ponašati različito nego u prošlim vremenima, kad su pljačkali ili krali jedan od drugog, pa čak i ubijali da bi preoteli te dragocenosti?

S.Z. Zato što dragulja ima mnogo i koristiće se u svakodnevnom radu, a ne samo kao nakit. Brušenjem i ulepšavanjem neće sticati veliku novčanu vrednost. Dragocenost kamenja leži u njegovoj prirodnoj boji. Tajna vaše buduće krepkosti, isceljenja je u boji. Svo kamenje prirodne boje biće korisno i trebalo bi da bude dostupno svakome.

V. Kako će ljudi, bez toga da se prethodno godinama ili mesecima Školuju, biti sposobni da odrede koju vrstu kamena treba da koriste?

S.Z. Držače kamen u rukama. Podićiće ga levom rukom i zadržati u njoj da bi ga osetili, zatim će ga prebaciti u desnu ruku. Proceniće ga na osnovu ličnog iskustva o vibracijama.

V. Budući da danas većina ljudi ne oseća vibracije, zašto mislite da će se to promeniti?

S.Z. Sada svi ljudi postaju svesni našeg sve većeg ubrzavanja vremena na Zemlji. Od danas za godinu dana, doći će do ubrzavanja vibracija za 20 odsto i ljudi će biti u stanju da osete vibracije energije različitih vrsta.

V. Hoćeš da kažeš da će tu sposobnost steći automatski i nesvesno?

S.Z. Da. To je povezano sa vibracijama duginih boja koje se pojačavaju oko vaše planete. Želim da ovo pitanje, molim vas, objasnim do detalja, pre nego pređemo na sledeće poglavlje.

Carstvo minerala je jedno od najvećih darova koje ste dobili, ali kod Zemljana nailazi uglavnom na nerazumevanje. Drago kamenje je prošlo kroz hemijske procese da bi postalo koncentrisana energija. Kamenje koje nazivate draguljima, podrazumeva kamenje koje ima materijalnu vrednost, a za nas je dragoceno zato što poseduje vibraciju boje povezane sa zracima vaše duše. Kad dobijete dodatne informacije tokom Doba Buđenja o pravoj suštini dragog kamenja i kad se pojačaju vibracije na planeti, odnos svakog pojedinca prema čak i nebrušenom dragom kamenju biće oplemenjen.

Kako sve više budete shvatali način rada sa bojama u lečenju fizičkog tela i duše, tako ćete u dragom kamenju sve više zapažati njegovu isceliteljsku suštinu. Počećete Češće da ga nosite, duže držite u rukama, okružujete se njima, da biste pojačali sedam boja duginog spektra koje sada oživljavaju oko planete. Tokom narednih sedam godina vi ćete početi drago kamenje da držite u zgradama, na zidovima, nosićete ih uz telo, zato što se odlikuje sposobnošću da uspostavi narušeni sklad.

Kako bude rasla svest o tome ko ste i staje zrak namere vaše duše, tako će boja nekog kamena imati za vas veću privlačnu moć od druge. Koristićete boje i da biste svoju energiju doveli u ravnotežu. Tako ćete, na primer, odabrati crvenu boju rubina da biste osvežili krv, osetili snagu.

Možda se čudite što postoji toliko mnogo dragog kamenja i minerala, kad duga ima samo sedam zraka. Razlog tome je što jedna boja ima mnogo nivoa namere, te su potrebne mnoge nijanse. Postoji kamenje nežnih i onih izrazito jakih nijansi. Raznolikost postoji zato što ne očekujemo od svake osobe da istom žestinom ili upornošću radi na ostvarivanju namere svog zraka.

Gustina, kao osobina dragog kamena i minerala, saglasna je vremenu koliko kamen može da čuva vibracije. Kad pojedinac radi sa kamenom, njegova gustina poprima osobine ličnosti i usklađuje se sa njenim hemijskim sastavom i vibracijama energije. Stoje struktura kamena gušća ili tvrđa, to je sposobniji da duže zadrži vibracije. Dijamant, na primer, sadrži u sebi "svetio", ali ne i pravu isceliteljsku moć, dok je kvarcni kristal živo biće sa najvećim isceliteljskim osobinama od bilo kog drugog dragulja ili minerala na Zemlji.

Sve na vašoj planeti je zamišljeno kao jedinstveno i stvoreno da bude ovde i sarađuje sa ljudima ili drugim oblicima života. Kamenje, naravno, postoji i na drugim planetarna i zvezdama, ali kamenje na Zemlji ima kemijski sastav ove planete i prilagođeno je ovoj planeti. Ono nije doneto sa nekog drugog mesta. Kamenje je stvoreno od elemenata za vaše planete, C-tona, i temelji se na ugljeniku. Stvarima su potrebni određeni hemijski elementi i pritisak zemlje da bi bili stvoreni. Budući da je kamenje stvoreno samo od elemenata C-tona, ono je saglasno sa vašim energetskim poljima.

Zanimljivo je primetiti da se čovekova odrednica "dragocen" odnosi na zlato i srebro, mada postoje i drugi skupi elementi kao što su uranijum i plutonijum, jer su ta dva metala, koja se obično koriste za nakit i određivanje vrednosti novca, vezuju za dva prvorođena od Boga iznedrena zraka - Zlatni i Srebrni. Mi to vidimo kao duhovitu podudarnost i odgovaramo sa "hvala". Setite se, međutim, da zlato i srebro mogu sa vama da sarađuju kao isceliteljski metali, oni su ovde povezani sa isceliteljskim kamenjem, a ne kao njima nadređeni. Stvarne osobine ovih metala ih ne čine jednako, ali više dragocenim od kamena. Zapravo, metal nema onu isceliteljsku moć koju može imati mesečev kamen, ili opal i komad kvarcnog kristala. Ono što se sa njima postiže jeste to što ga čini vrednim.

Velika nalazišta minerala, kao što su plutonijum, uranijum i drugi - "jumi", još nisu otkrivena i dobro je što je tako u vreme kada se ne koriste u miroljubive svrhe. Zahvaljujući vašim novim elektronskim uređajima, međutim, vaša planeta postaje sve manja i manja. Stvari koje vi nazivate blagom, a koja su smeštena u utrobi Zemlje postaju sve dostupnija. Budući da koristite elektronske uređaje sa infracrvenim zracima da biste ispitali šta se nalazi ispod površine i otkrili minerale i metale, ne zaboravite da svoja otkrića koristite samo u miroljubive svrhe. Ne dozvolite da vas krajnje emocionalni aspekt pronalaženja dragog kamenja, minerala i metala, navede na pohlepu i gramzivost, već na pronalaženje materijala korisnog za zdravlje i upotrebljivog za isceljivanje i duhovni napredak svekolikog života.

Očigledno da ima više od onog što smo rekli a što treba znati o vašoj planeti, o tome šta se sve tu nalazi i zašto. Ipak, dok ne preuzmete odgovornost kao čuvari Zemlje, nije mudro otkrivati velike tajne koje bi zloupotrebili tehnološki luđaci.

U narednom periodu ćete se iznenaditi kako čovečanstvo može da bude mudro! Nadam se da ćete veliko znanje primeniti ne zapadajući u iskušenje da ga zloupotrebite. Jednog dana više neće biti onih koji su pogrešno primenjivali ili zloupotrebili znanje, a jedini bez-bedni kanali velikog znanja postaće naučnici i iscelitelji vašeg sveta.

Molim vas, zapamtite da svi zajedno činite stvorenu planetu. Vi, pojedinačne duše, sada se pozivate da ovladate iskustvom čuvara i mirotvoraca, ovde na planeti. Učinite tako i obezbedili ste duhovni razvoj. Kucnuo je čas vašeg dokazivanja i razvoja.

 

Back