Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

KO CRTA? POSTOJE LI VANZEMALJCI I NLO?
 
Milovan Jovanović

Pitanje: Ko pravi slike-crteže po livadama i njivama? Da li su to elementarna duhovna bića ili NLO?

Ahtun Re: I jedni i drugi. Kao što kroz ljudsko telo prolaze energetske linije koje zovu meridijani, tako i kroz planetu Zemlju prolaze energetske linije. Mesta kao što su Stounhendž ili piramide na takvim su linijama. Osim tih mesta u gradu Lasi postoji Veliki kristalni grad zvani Šambala. Iznad ovih mesta su ulazi u neke više nivoe postojanja.

Elementarna bića su izabrala da se umesto inkarnacije u fizička tela inkarniraju u energetska tela i ostanu bliže prirodi. Ona putuju po zemljinim energetskim linijama kao što to čine i ljudska bića putem astralne projekcije.

Kada visokorazvijena bića putuju energetskim linijama, tada s ljudskim bićima mogu komunicirati preko slika i geometrijskih oblika. Kada lete ono što vi nazivate NLO, oni tada koriste energetske linije i zemljino magnetsko polje da bi stabilisali svoju energiju i da bi pokretali svoje letilice.

Dakle, te šare su pismo (jezik) kojim ljudska bića komuniciraju s drugim energetskim bićima.

NLO dolaze iz udaljenih delova galaksije i vasione. U vreme Lemurije i Atlantide ljudi su dosegli visok nivo duhovnog razvoja i mogli su da se astralno projektuju u udaljene svetove, čak do Plejada, do konstelacije Orion ili do sistema zvezda duplog Sirijusa. Sva ta mesta su nastanjena bićima koja korsite mašine koje vi nazivate NLO i kojima putuju do udaljenih galaksija.

U Atlantidi su udaljena bića imala veoma jaka sjajna tela, a neki su imali oba pola. Kada su vanzemaljci došli u Lemuriju i Atlantidu, uspostavili su dobre veze kulturne razmene i znanja pa su s ljudskim bićima stvarali brakove i formirali porodice tako da je ljudska DNK postala mešavina.

Kada je Atlantida pala zbog toga što su ljudi zaboravili svoje božansko poreklo i obaveze vanzemaljci su nastavili da nadziru Planetu znajući da će ljudi postepeno doći do nivoa kada će ponovo moći da komuniciraju s tim zvezdanim bićima.

Među raznim rasama ima raznih ljudskih bića koja sve više vrednuju kolektivnu svest i zajedničku dobrobit. Ovo je više izraženo na istoku gde dominiraju bića sa Oriona, dok će se na zapadu više vrednuje pojedinac i tu ima više onih koji potiču sa Plejada. Treba naglasiti da us vanzemaljci duše kao što je tvoja, samo su se reinkarnirale u drugim svetovima. Oni čekaju da se njihova ljudska braća i sestre sete i uzdignu da bi povratili svoje mesto u vasioni, gde će njihova tehnoloigja i spiritualnost da se dopunjuju i koriste na pravi način...

Poglavlje iz knjige Sedma knjiga

O knjizi

O autoru

Izdavač:

www.dobraknjiga.com

info@dobra-knjiga.com