Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
   
 

LEOPOLDO LUGONES - FANTASTIČNE PRIČE
 
Aksentije T2 Novaković


 

8. Čudo Svetog Vilfreda

Ovo je priča u kojoj se mešaju istorijsko i mitološko, a vremenski je smeštena pred sam kraj prvog krstaškog pohoda, nešto manje od mesec dana pre pada Jerusalima u ruke krstaša. Međutim, radnja se ne dešava u Jerusalimu, već prati Vilfreda od Hoenštajna, jednog od četvorice vitezova koji su po naredbi Godfrida Bujonskog poslati da odjašu do luke grada Jafe, i da tamo pripaze na tek pristigle brodove đenovljanske flote, koja nosi opsadne mašine za odsudni napad na Jerusalim.

Pre kretanja u krstaški rat je život mladog viteza bio ispunjenim grehom zbog počinjenog ubistva supruge, ali i čudom, pošto se ljiljan odsečen sa njenog groba pretvorio u bojni šlem, koji on nosi na glavi.

Ljiljan kao simbol se nalazi i na Vilfredovom štitu, a simbolika ljiljana se vezuje za Mariju, Isusovu majku.

Sudbinski Vilfred od Hoenštajna prolazi slično kao Isus; zarobljen je od strane Saracena, i doveden je u tvrđavu Jafe, u kojoj ga zapovednik Abu Džezar osuđuje na smrt razapinjanjem.

Nakon vitezove smrti, njegova desna šaka biva odsečena prilikom skidanja sa krsta i ostaje na prečagi raspeća, pa od tog trenutka priča dobija karakter hrišćanskog mita, u kome se, između ostalog, obistinjuje predskazanje Vilfreda od Hoenštajna dato Abu Džezaru pre razapinjanja...

U priči se pominju mnoge istorijske ličnosti, kao i likovi iz jevrejskih predanja, ali njihovo spominjanje ne doprinosi dinamici priče, već daje pripovedanju na verodostojnosti, dok pejsaži užarene suve pustinje, presušenih izvora i bunara, judejskih brda, kao i ravnice Šaron prekrivene cvećem, daju priči na živopisnosti.

1. Sila Omega

2. Crno ogledalo

3. Praktična Kabala

4. Isur

5. Ognjena kiša (Sećanja duha jednog pokojnika iz Gomore)

6. Kip od soli

7. Konji Abdere

8. Čudo Svetog Vilfreda

9. Dragulji patnje

10. Rogata žaba

11. Dušice

12. Otkriće kružnice

13. Konačni

14. Pokojnik

15. Ipalija

16. Luisa Fraskati

17. Ideja smrti

18. Leptir?

19. Alabastarska čaša

20. Oči kraljice

21. Nuralkamar

Knjigu je objavilo izdavačko preduzeće Agora

http://www.agora-books.co.rs/

 

Back