Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

ETNOGRAFIJA ALTERNATIVNIH
TELESNIH TEHNIKA
 
Olja Mićković Nikolić

Mape zabranjenog pamćenja

U potrazi za dekonstrukcijom naslaga koje zaposedaju telo

Boravi na nekom mestu beskrajno prostrana, neuprljana drvećem, brdima, navikama. Otud dolazi kraj pritiscima uma.
   
 
Šiva (Usredotočenje, Zen meso zen kosti)
   
   
  Stvarni-čovek-bez- svojstava zauzima oveću masu tvog crvenog mesa, neprestano ulazi i izlazi kroz otvore tvog lica. Ako ga još nisi sreo, ščepaj ga, uhvati ga-ovde i sad!
   
 
Lin Chi (Rinzai)
   
   
  U stvari, realan svet je, među svim ostalim mogućim svetovima, nemisliv, osim kao vrsta opasnog sujeverja. Moramo se od njega odvojiti, kao što se nekada kritička misao udaljila (u ime realnog!) od religijskog sujeverja Još malo napora, mislioci!
   
 
Jean Baudrillard
   
   
  Telo je s kraljem. Kralj nije s telom. Kralj je stvar.
   
 
Shakespeare

Apstrakt: Ovim tekstom želim da nagovestim da je moguće izaći iz dihotomije telo/duh.. Telo je došlo u centar pažnje društvenih nauka i iz perspektive socijalnog konstruktivizma sagledano kao područje za ispisivanje kulture ili kao "totalna društvena činjenica" (M. Mauss,1998, 361-391). Ovakvo razmatranje tela bi i samo moglo biti sagledano kao okov, još jedan otisak, pečat, koji konstituiše telo ili, kao granica sa kojom se sukobljava zapadni naučni um kada tretira telo kao teorijski prostor ili artefakt. Zato ovde hoću da ponudim moguću dekonstrukciju kulturnih naslaga koje zaposedaju telo. Dekonstrukciju koja bi se dogodila u susretu sa Drugim, u susretu sa telesnim tehnikama koje nisu deo kulture unutar koje se izvode, već se umeću u pukotinu, pronalaze "zonu nenastanjivosti". Vrše se u segregaciji od svakodnevnog života. Njihov cilj nije označavanje pripadnosti ili tuđinstva, već raspoistovećenje od označenosti.


Važne reči: telo, telesne tehnike, konstruisana stvarnost, sećanje, kultura Drugog, granice uma, dekonstrukcija, pokret, Vatra, neizrecivo


Tela koja se prećutkuju
Lični telesni projekti
Telo - priroda ili kultura
Telo u potrazi za dekonstrukcijom
Ritual vatre
Sistem (učenja i metode) Gurđijeva
Umesto zaključka
Bibliografija